AET Produkter

AET designer og leverer komplette biomassefyrede kedler, kraftvarmeværker (CHP) samt kraftværker.

Nogle af fordelene ved AET's anlæg er:

 • Unikt AET Forbrændingssystem
  » Lave røggasemissioner
  » Høj brændselseffektivitet
  » Lavt internt elforbrug
  » Bedst tilgængelige teknologi (BAT)
 • Høj brændselsfleksibilitet
  » Lave driftsomkostninger
 • Høj kedel- og anlægseffektivitet
  » Optimeret varmebalance  
  » God Forretning for kunde
 • Høj rådighed
  » Forbedret forretning for kunde

AET Biomassekedel

AET udfører basis og detaljeret design af AET Biomassekedler, køber materialer, produktion og opførelse ved pålidelige og velrenommerede leverandører. 
 

AET Forbrændingssystem

Et AET-forbrændingssystem har en gennemafprøvet teknologi indenfor biomassebranchen. Dette forbrændingssystem sammen med kedeldesign, optimerer forbrændingsprocessen,og giver vores anlæg unikke emissioner og driftsbetingelser, samt et lavt internt elforbrug og høj rådighed.

 

Alt i alt giver et AET-forbrændingssystem en unik løsning til AET's kunder, og diverse anlæg er udvalgt til at have den bedste opnåelige teknologi (BAT). Se venligst IPPC rapporten 'Large Combustion Plants' udarbejdet af EU i 2006.

Brændselshåndtering

Brændselshåndteringssystemet er skræddersyet til anlæggets specifikke krav, og basisdesign er udført at AET.

 

Dampturbine og kondenser

Vand-/dampkredsløbet er optimeret af erfarne AET-ingeniører ved hjælp af avancerede softwareprogrammer, og dampturbinen er specificeret af AET og indkøbt hos førende producenter.
 

Kondensat, fødevand og røggasrensning

Disse systemer er tæt forbundet til kedeldesign. AET designer hver komponent inden for leverancen for at sikre, at de passer med det overordnede design af anlægget.

 

AET tilbyder ligeledes sit internt designede og højeffektive AET SNCR deNOx system  til nye anlæg, såvel som ombygning af eksisterende anlæg.

 

 

 

Helius CoRDe Ltd er et biomassefyret kraftvarmeværk i Skotland, der er fyret med et whiskybiprodukt og rent træ. Anlægget blev idriftsat i 2013.  

AET Brændselsdoseringssystem og AET Forbrændingssystem er optimeret af højtuddannede og meget erfarne ingeniører til at kunne brænde en bred vifte af biomasse brændsler samt opnå bedste rådighed og kapitalafkast for kunden.

Kontrolrum på Helius CoRDe CHP anlæg i Skotland, hvor medarbejderne kan overvåge og kontrollere forbrændingen ved at benytte AET's SCADA-system.

DE SENESTE IDRIFTSATTE PROJEKTER
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
Zignago  Power kraftvarmeanlægget, - et 49MW kraftvarmeværk ejet  / drevet af Zignago Power s.r.l., ejet af den kendte  Marzotto famile, har siden det blev installeret i 2013 haft en meget høj rådighed (98,8%). Anlægget benytter affaldstræ og agroaffald såsom halm, miscanthus og majs. >Read more
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Produkter
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21 F
 • 9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet-biomass.com