Aalborg Energie Technik a/s (AET) biomassefyret kedelanlæg

ENGIE COFELY, SODC Orléans, Frankrig

SODC Orléans kraftvarmeanlægget leverer fjernvarme til den nordlige del af Orleans. Fjernvarmenettet leverer varme til 15.000 hjem, hvilket svarer til 27% af Orleans befolkning.

De 110.000 tons træ, der bliver forbrugt om året, kommer fra en radius på150 km omkring anlægget. Det drejer sig hovedsageligt om 3 brændselskilder: træ fra skovdrift, affaldstræ fra savværker samt rent genbrugstræ.


Anlægget blev færdigt og idriftsat i februar 2015.

AET's leveringsomfang

AET har designet, leveret, bygget og idriftsat følgende:

  • AET Brændselsdoseringssystem
  • AET Forbrændingssystem med AET spreader stoker og AET biorist (vandrerist)
  • Oliebrænder
  • AET Biomassekedel med overheder og economiser
  • AET Forbrændingsluftsystem
  • AET Dampluftforvarmere
  • Posefilter med additiv doseringssystem
  • Røggassystem og skorsten
  • Askehåndtering
  • Trykluftsystem
  • Rør og kanaler
  • Isolering
  • Kedelhusstål
  • Trapper og gallerier
  • Instrumentering
  • PLC-styring

Yderligere information:

  • Biomasse er blevet en stadig vigtigere energiressource for ENGIE Cofely, som har haft en kraftig stigning i antallet af projekter, der benytter biomasse, som for eksempel SODC Orleans. Læs mere

Spørgsmål? Brug for mere detaljeret information?

 

For at få mere information om dette kraftvarmeanlæg og/eller om, hvad Aalborg Energie Technik a/s kan tilbyde:

 

Kontakt AET 's salgsafdeling

Kedel: 37 MWindfyret effekt
  122 bar
  525°C

El-effekt:

8 MWe

Procesvarme:

25 MWfjernvarme

Orléans anlægget blev færdigt i 2015.

Kraftvarmeværket i Orléans.(2.11.2014).

SODC kraftvarmeværket benytter træ fra skovdrift, affaldstræ fra savværker samt rent genbrugstræ. 

DE SENESTE IDRIFTSATTE PROJEKTER
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
Zignago  Power kraftvarmeanlægget, - et 49MW kraftvarmeværk ejet  / drevet af Zignago Power s.r.l., ejet af den kendte  Marzotto famile, har siden det blev installeret i 2013 haft en meget høj rådighed (98,8%). Anlægget benytter affaldstræ og agroaffald såsom halm, miscanthus og majs. >Read more
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Biomassefyrede anlæg   //  Cofely - SODC Orleans
  • Aalborg Energie Technik a/s
  • Alfred Nobels Vej 21 F
  • 9220 Aalborg Øst, Danmark
  • Tel +45 96 32 86 00
  • aet@aet-biomass.com