Aalborg Energie Technik a/s  biomassefyret kraftvarmeværk

Best Wood Schneider, Tyskland

Best Wood Schneider Biopower anlægget er et biomassefyret kraftvarmeværk, som blev bygget for og er drevet af det tyske savværk Holzwerk Gebr. Schneider GmbH.


En af de vigtigste fordele ved at få bygget dette kraftvarmeværk var at kunne udnytte og eliminere det affaldstræ, støv og anden overskydende biomasse, som hver dag bliver i overskud fra produktionen på savværket.

Kraftvarmeværket forbrænder 53.000 tons træflis, affaldstræ og nedrivningstræ hvert år.

 

Særdeles høj rådighed

Anlægget blev færdigbygget og idriftsat i 2004 og var således leveret indenfor 15 måneder. I 2012 havde det samlede kraftvarmeværk en rådighed på ca. 97% (8.472 timer).

 

Opgradering for at skaffe ekstra energikapacitet

I 2010 investerede Schneider i en fabrik, der producerer isoleringsmateriale baseret på træfibre, og denne fabrik krævede ekstra procesdamp og varmluft 24 timer i døgnet.

 

AET designede konceptet for procesintegrationen og energioptimeringen, for at anlægget kunne levere den ekstra mængde procesdamp og varmluft, der var brug for. Det eksisterende anlæg fik eftermonteret en ekstra modtryksturbine for at kunne levere 18 bar procesdamp. Ekstra indvinding blev foretaget fra den eksisterende turbine (ved 1,6 bar), og varmluft blev udtrukket fra den luftafkølede kondensator og blev yderligere opvarmet af røggassen.

 

AET udførte udlægningen af det totale koncept og stod for eftermontagen på det eksisterende kraftvarmeanlæg samt opgraderede PLC- og SCADAsystemet.

 

Nøglefærdig levering fra AET

Som turnkeyleverandør, designede, leverede, byggede og idriftsatte AET følgende:

 • AET Brændselsdoseringssystem
 • AET Forbrændingssystem med AET Spreader Stoker og AET Biorist (vandrerist)
 • AET Biomassekedel med overheder og economiser
 • AET Forbrændingsluftsystem
 • Fødevandssystem
 • Dampturbine
 • Luftkølet kondensator
 • Luftforvarmere for varm procesluft
 • Vandbehandlingsanlæg
 • Askehåndtering
 • Posefilter
 • Røggassystem og skorsten
 • Rør og kanaler
 • Isolering
 • Stålkonstruktion
 • Trapper og gallerier
 • Elektriske installationer
 • Instrumentering
 • PLC styring og SCADA system.

Yderligere information

 • Se ligeledes Schneiders hjemmeside for information om, hvor meget CO2 , der er i træ: Klik her
 • For at få mere information om dette biomassefyrede kraftvarmeanlæg og om AET: Kontakt AET salg.
Kedel: 30 MWt
  67 bara
  462 °C

El-effekt:

≤4 MWe

Procesvarme:

≤23 MWt

Schneider - Biopower kraftvarmeværket i Tyskland.

3D-illustration af AET biomassekedel. 

DE SENESTE IDRIFTSATTE PROJEKTER
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
Zignago  Power kraftvarmeanlægget, - et 49MW kraftvarmeværk ejet /drevet af Zignago Power s.r.l., ejet af Marzotto famileimperiet og har siden det blev installeret i 2013, haft en meget høj rådighed (98,8%). Anlægget benytter affaldstræ og agroaffald såsom halm, miscanthus og majs. >Read more
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Biomassefyrede anlæg   //  Best Wood Schneider
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21 F
 • 9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet-biomass.com