Aalborg Energie Technik a/s, biomassefyret kedelanlæg

ENGIE COFELY, Bio Cogelyo Normandie, Frankrig

Bio Cogelyo Normandie (BCN) er et biomassefyret kraftvarmeværk med en årlig indfyring på ca. 165.000 tons skovflis og uforurenet affaldstræ fra træforarbejdningsindustrien.

Garantitest

Den biomassefyrede kedel blev idriftsat med succes efter planen og overleveret i slutningen af 2011. Ved den officielle garantitest foretaget af Bureau Veritas (apr. 2013) blev følgende resultater opnået:

 • Imponerende kedelvirkningsgrad: 93 %
 • Et egetforbrug på mindre end 1,6 % af den indfyrede effekt
 • Emissioner lavere end de europæiske grænseværdier

Alle målte værdier var betydeligt bedre end de, der var garanteret i kontrakten.

 

AET 's leveringsomfang:

AET har designet, leveret, bygget og idriftsat følgende:

 • AET Brændselsdoseringssystem
 • AET Forbrændingssystem med AET Spreader Stoker og AET Biorist (vandrerist)
 • Oliebrænder
 • AET Biomassekedel med overheder og economiser
 • AET SNCR deNOx system (installeret i 2014)
 • AET Forbrændingsluftsystem
 • AET Dampluftforvarmere
 • Posefilter
 • Røggassystem og skorsten
 • Askehåndtering
 • Rør og kanaler
 • Isolering
 • Kedelhusstål og facadebekædning
 • Trapper og gallerier
 • Instrumentering
 • PLC-styring

Yderligere information:

 • En interessant artikel blev publiceret i  Bioenergy Insight (dec. 2012): “Pedalling towards CHP goals”, der fortæller om den positive effekt på naturen og omgivelserne, som projektet har haft, om GDF SUEZ Cofely Services, hvilke regler, der gælder i Frankrig, samt om, hvor godt anlægget performer. Læs mere her.
   

 • Biomasse er blevet en stadig vigtigere energiressource for ENGIE Cofely, som har haft en kraftig stigning i antallet af projekter, der benytter biomasse. De fleste af projekterne bruger træ, men flere benytter ligeledes energiafgrøder og restaffald fra kornproduktion og bearbejdelse. Læs mere
   

 • Bl.a. som et resultat af ordre fra ENGIE Cofely på BCN projektet i Normandiet og den stærke fokus, AET har på det franske marked, blev AET tildelt den Fransk-Danske Eksportpris for 2010 (18.01.2011). Læs mere her. 

Spørgsmål? Brug for yderligere information?

For at få yderligere information om dette kraftvarmeanlæg og/eller om, hvad Aalborg Energie Technik a/s kan tilbyde:

Kontakt AET 's salgsafdeling

Kedel: 55 MWindfyret effect
  92 bar
  512°C

El-effekt:

9 MWe

Procesvarme:

36 MWtermisk varme

Video fra BCN - ENGIE Cofely : Det biomassefyrede kraftvarmeværk til Saipol ved Grand-Couronne: BCN. Det er et af de største kraftvarmeværker i Frankrig.  

Video fra opførelsen af BCN anlægget. Klik her.

Det biomassefyrende kraftvarmeanlæg Cofely - BCN har en meget høj kedeleffektivitet.

En fælles præsentation blev fremført af Cofely Services og AET under messen PowerGen 2012.

DE SENESTE IDRIFTSATTE PROJEKTER
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
Zignago  Power kraftvarmeanlægget, - et 49MW kraftvarmeværk ejet /drevet af Zignago Power s.r.l., ejet af Marzotto famileimperiet og har siden det blev installeret i 2013, haft en meget høj rådighed (98,8%). Anlægget benytter affaldstræ og agroaffald såsom halm, miscanthus og majs. >Read more
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Biomassefyrede anlæg   //  Cofely - BCN
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21 F
 • 9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet-biomass.com