Aalborg Energie Technik a/s (AET) biomassefyret kraftvarmeanlæg

ENGIE COFELY, Biolacq Energies, Frankrig

Biolacq Energies projektet i Lacq er et biomassefyret kraftvarmeanlæg med et årligt brændselsforbrug på 160.000 tons træ fra skovbrug og rent affaldstræ fra træindustrien.

 

Biolacq Energies, som er et datterselskab af  ENGIE Cofely, leverer damp til SOBEGI i industriområdet INDUSLACQ.

 

Brugen af træ til energiproduktion vil forhindre et udslip på omkring 86.000 tons CO2/år i de næste 20 år.  Anlægget vil producere 89 GWh grøn elektricitet pr. år, hvilket svarer til 13.000 hjems strømforbrug.

 

Anlægget blev overleveret i Februar 2016.

 

AET's leveringsomfang

AET designede, leverede, byggede og idriftsatte følgende:

 • AET Brændselsdoseringssystem
 • AET Forbrændingssystem med AET Spreader Stoker og AET Biorist (vandrerist)
 • Oliebrænder
 • AET Biomassekedel med overheder og economiser
 • AET Forbrændingsluftsystem
 • AET Dampluftforvarmere
 • Posefilter med additiv doseringssystem
 • Røggassystem og skorsten
 • Askehåndtering
 • Trykluftsystem
 • Spildevandsneutralisering
 • Rør og kanaler
 • Isolering
 • Kedelhusstål og facadebeklædning
 • Trapper og gallerier
 • Instrumentering
 • PLC-styring.

Yderligere information:

 • Biomasse er blevet en stadig vigtigere energiressource for ENGIE Cofely, som har haft en kraftig stigning i antallet af projekter, der benytter biomasse, som for eksempel Biolacq Energies.  Læs mere

Spørgsmål? Brug for mere detaljeret information?

For at få yderligere information om dette kraftvarmeanlæg og/eller om, hvad Aalborg Energie Technik a/s kan tilbyde: Kontakt AET's salgsafdeling

Kedel: 54 MW indfyret effekt
  120 bar
  525°C

El-effekt:

12 MWe

Procesvarme:

38 MWprocesvarme

AET Biomasse Kedlen blev leveret hos Biolacq i 2015.

Biolacq kraftvarmeværket i Lacq blev idriftsat i 2016.

Træbrændslet består af rent træ, bl.a. rester fra skovdrift.

DE SENESTE IDRIFTSATTE PROJEKTER
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
Zignago  Power kraftvarmeanlægget, - et 49MW kraftvarmeværk ejet /drevet af Zignago Power s.r.l., ejet af Marzotto famileimperiet og har siden det blev installeret i 2013, haft en meget høj rådighed (98,8%). Anlægget benytter affaldstræ og agroaffald såsom halm, miscanthus og majs. >Read more
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Biomassefyrede anlæg   //  Cofely - Biolacq
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21 F
 • 9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet-biomass.com