Aalborg Energie Technik a/s,  biomassefyret kraftvarmeværk

ENGIE Cofely, BES VSG (DRT), Frankrig

DRT, en af verdens ledende virksomheder indenfor udvinding af resin og terpentin fra fyrreharpiks, får leveret damp til deres produktionsproces fra Biomass Energy Solutions VSG (BES VSG) anlægget.

 

Kraftvarmeanlægget er ejet af et SPV, som blev oprettet af DRT, ENGIE Cofely, samt banken Caisse des Dépôts. Dette partnerskab har finansieret, bygget og driver kraftvarmeværket, der benytter lokale biomasseressourcer igennem mindst 20 år.

Projektet i Landes regionen har skabt mere end 50 direkte og indirekte jobs samt producerer 97 GWt elektricitet/år og 214 GWt af damp/år uden brug af fossile brændstoffer. Dette har reduceret CO2 udledningen med 20.000 tons/år, idet virkningsgraden på anlægget er højere end 60%.

 

Det biomassefyrede kraftvarmeværk har et årligt forbrug på 150.000 tons træ fra skovdrift, affaldstræ fra savværker samt rent genbrugstræ.

 

Anlægget blev færdigt og idriftsat i 2015.

 

AET's leveringsomfang

AET har designet, leveret, bygget og idriftssat følgende:

 • AET Brændselsdoseringssystem
 • AET Forbrændingssystem med AET Spreader Stoker og AET Biorist (vandrerist)
 • Oliebrænder (til Dertal bio-olie)
 • AET Biomassekedel med overheder og economiser
 • AET Forbrændingsluftsystem
 • AET SNCR DeNOx system
 • AET Dampluftforvarmere
 • Posefilter med additiv doseringssystem
 • Røggassystem og skorsten
 • Askehåndtering
 • Trykluftsystem
 • Spildevandsneutralisering
 • Rør og kanaler
 • Isolering
 • Kedelhusstål og facadebeklædning
 • Trapper og gallerier
 • Instrumentering
 • PLC-styring.

Yderligere information:

Kedel: 50 MWindfyret effekt
  120 bara
  525 °C

El-effekt:

≤17 MWe

Procesvarme: ≤25 MWt

BESVSG anlægget blev leveret til kunden ENGIE Cofefy  i 2015.

BESVSG biomassefyret kraftvarmeanlæg.

DE SENESTE IDRIFTSATTE PROJEKTER
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
Zignago  Power kraftvarmeanlægget, - et 49MW kraftvarmeværk ejet /drevet af Zignago Power s.r.l., ejet af Marzotto famileimperiet og har siden det blev installeret i 2013, haft en meget høj rådighed (98,8%). Anlægget benytter affaldstræ og agroaffald såsom halm, miscanthus og majs. >Read more
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Biomassefyrede anlæg   //  ENGIE Cofely - BES VSG
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21 F
 • 9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet-biomass.com