Aalborg Energie Technik a/s (AET) biomassefyret kedelanlæg

ENGIE Cofely, SODC Orléans, Frankrig

SODC Orléans kraftvarmeanlægget leverer fjernvarme til den nordlige del af Orleans. Fjernvarmenettet leverer varme til 15.000 hjem, hvilket svarer til 27% af Orleans befolkning.

 

De 110.000 tons træ, der bliver forbrugt om året, kommer fra en radius på150 km omkring anlægget. Det drejer sig hovedsageligt om 3 brændselskilder: træ fra skovdrift, affaldstræ fra savværker samt rent genbrugstræ.


Anlægget blev færdigt og idriftsat i februar 2015.

 

AET's leveringsomfang

AET har designet, leveret, bygget og idriftsat følgende:

 • AET Brændselsdoseringssystem
 • AET Forbrændingssystem med AET spreader stoker og AET biorist (vandrerist)
 • Oliebrænder
 • AET Biomassekedel med overheder og economiser
 • AET Forbrændingsluftsystem
 • AET Dampluftforvarmere
 • Posefilter med additiv doseringssystem
 • Røggassystem og skorsten
 • Askehåndtering
 • Trykluftsystem
 • Rør og kanaler
 • Isolering
 • Kedelhusstål
 • Trapper og gallerier
 • Instrumentering
 • PLC-styring.

Yderligere information

 • Biomasse er blevet en stadig vigtigere energiressource for ENGIE Cofely, som har haft en kraftig stigning i antallet af projekter, der benytter biomasse, som for eksempel SODC Orleans: Læs mere
 • For at få mere information om dette biomassefyrede kraftvarmeanlæg og om AET: Kontakt AET salg.
Kedel: 37 MWindfyret effekt
  122 bara
  525 °C

El-effekt:

≤8 MWe

Procesvarme:

≤25 MWf

Orléans anlægget blev færdigt i 2015.

Kraftvarmeværket i Orléans.(2.11.2014).

SODC kraftvarmeværket benytter træ fra skovdrift, affaldstræ fra savværker samt rent genbrugstræ. 

DE SENESTE IDRIFTSATTE PROJEKTER
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
Zignago  Power kraftvarmeanlægget, - et 49MW kraftvarmeværk ejet /drevet af Zignago Power s.r.l., ejet af Marzotto famileimperiet og har siden det blev installeret i 2013, haft en meget høj rådighed (98,8%). Anlægget benytter affaldstræ og agroaffald såsom halm, miscanthus og majs. >Read more
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
www.aet-biomass.dk
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21 F
 • 9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet-biomass.com