Aalborg Energie Technik a/s biomassefyret kraftvarmeværk

FunderMax Neudörfl, Østrig

FunderMax Biomasse Energieanlage er et biomassefyret kraftvarmeværk i Neudörfl, Østrig.

Kraftvarmeværket er ejet og drevet af spånpladeproducenten FunderMax.

 

Meget høj rådighed

Selv ved brug af klasse A1-A4 brændsel, er anlægget i stand til at operere i op til 8493 timer pr. år uden stop for manuel rengøring, hvilket sikrer stabil produktion af damp til produktionsprocessen. I 2013 var rådigheden på 97%.

 

AET's leveringsomfang

AET designede, leverede, opførte og idriftsatte følgende:

 • AET Brændselsdoseringssystem
 • AET Forbrændingssystem med AET Spreader Stoker og AET Biorist (vandrerist)
 • AET Støvforbrændingssystem
 • Naturgasbrænder
 • AET Biomassekedel med overheder og economiser
 • AET Forbrændingsluftsystem
 • AET SNCR DeNOx system
 • Dampdrevet termisk olievarmeveksler
 • Fødevandssystem
 • Vandbehandlingssystem
 • Askehåndtering
 • Posefilter med additiv doseringssystem
 • Røggassystem og skorsten
 • Rør og kanaler
 • Elektriske installationer
 • Isolering
 • Stålkonstruktion
 • Trapper og gallerier
 • Instrumentering
 • PLC-styring og SCADA system.

Det biomassefyrede kraftvarmeanlæg blev idriftsat og leveret til kunden i 2006.

 

Yderligere information

 • FunderMax bruger affaldstræ fra produktionen til at producere energi. "Vi bruger de biogene og ikke fossile energikilder som skader klimaet mindst muligt og er dermed med til aktivt at deltage i reduktionen af drivhusgasser ":  Læs mere
 • For at få mere information om dette biomassefyrede kraftvarmeanlæg og om AET: Kontakt AET salg.
Kedel: 50 MWt
  80 bara
  455 °C

El-effekt:

≤10 MWe

Procesvarme:

≤8 MWto

FunderMax Biomasse Energieanlage er et biomassefyret kraftvarmeværk i Neudörfl, Østrig.

Det biomassefyrede FunderMax anlæg benytter affaldstræ fra spånpladeproduktion som brændsel.

Transportbånd for brændsel

DE SENESTE IDRIFTSATTE PROJEKTER
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
Zignago  Power kraftvarmeanlægget, - et 49MW kraftvarmeværk ejet /drevet af Zignago Power s.r.l., ejet af Marzotto famileimperiet og har siden det blev installeret i 2013, haft en meget høj rådighed (98,8%). Anlægget benytter affaldstræ og agroaffald såsom halm, miscanthus og majs. >Read more
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Biomassefyrede anlæg   //  FunderMax - Neudörfl
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21 F
 • 9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet-biomass.com