Aalborg Energie Technik a/s biomassefyret kraftværk

PowerCrop-Russi, Ravenna, Italien

Det 30 MWe biomassefyrede kraftværk er beliggende i Russi nær Ravenna i Italien.
 

Joint venturet, mellem det italienske firma Termokimik Corporation (TKC) og AET, skal levere udstyret til et biomassefyret kraftværk, inklusiv en AET Biomassekedel, som skal opføres i byen Russi. Projektet ejes af PowerCrop Russi S.r.l., der er et firma ejet og drevet af Enel Green Power og Seci Energia.

 

AET Biomassekedlen er designet til at producere en indfyret effekt på 88 MWt samt damp på 122 bara ved 542 °C. AET Biomassekedlen vil ved normal drift (NCR) have en indfyret effekt på 84 MWt og kraftværket vil derved kunne producere 30 MWe (brutto).

 

Den årlige elproduktion svarer til forbruget hos ca. 84.000 husstande og det biomassefyrede kraftværk muliggør en årlig reduktion af CO2 udledningen på 117.000 ton CO2/år.

 

TKC og AET har indgået et joint venture for at udnytte begge firmaers styrker:

 • TKC er en særdeles anerkendt italiensk ingeniør- og entreprenørvirksomhed med betydeligekspertise inden for kraftværker.

 • AET er kendt for til stadighed at levere velfungerende biomassefyrede anlæg, som både har høj rådighed samt virkningsgrad.

De strenge emissionskrav på projektet vil blive overholdt ved at benytte Best Available Technology (BAT), inklusive AET Forbrændingssystem, AET Biomassekedel, elektrofilter (ESP), posefilter samt NOx og CO katalysatorer.

 

Anlægget planlægges at være driftsklar i 2019.

 

AET designer, leverer, bygger og idriftsætter følgende:

 • Brændselstilførelse og AET Brændselsdoseringsystem

 • AET Forbrændingssystem med AET Spreader Stoker og AET Biograte (vandrerist)

 • AET Biomassekedel med overheder og economisere

 • AET Forbrændingsluftsystem

 • Olie/naturgas kombi-brænder

 • Oliebrænder

 • Vand- og dampsodblæsere

 • AET Dampluftforvarmere

 • Røggassystem

 • Askehåndteringssystem

 • Engineering af rørføring

 • Instrumentering

 • Konstruktion af stålstruktur

 • Engineering af kontrolsystem til kedel

 • Supervision af montage og idriftsætning.

Yderligere information

For at få mere information om dette biomassefyrede kraftværk og om AET: Kontakt AET salg

Kedel:

84 MWt

 

122 bara

 

542 °C

El-effekt:

30 MWe

Kedel og stålkonstruktion under opførelse.

Montage af stål og platforme.

Opførelse af kedelsegment.

DE SENESTE IDRIFTSATTE PROJEKTER
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
Zignago  Power kraftvarmeanlægget, - et 49MW kraftvarmeværk ejet /drevet af Zignago Power s.r.l., ejet af Marzotto famileimperiet og har siden det blev installeret i 2013, haft en meget høj rådighed (98,8%). Anlægget benytter affaldstræ og agroaffald såsom halm, miscanthus og majs. >Read more
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Biomassefyrede anlæg   //  PowerCrop - Russi
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21 F
 • 9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet-biomass.com