Aalborg Energie Technik a/s biomassefyret kraftvarmeværk

Swiss Krono, Heiligengrabe, Tyskland

Ved siden af Swiss Krono fabrikken ligger der et biomassefyret kraftvarme-værk, som genererer 20.000 kW elektricitet og forsyner MDF- og OSB-producenten med opvarmet termisk olie samt røggas til tørrings- processen.

Udover træflis, bark, savværksaffald m.v. forbrænder anlægget et bredt udvalg af A1- A4 brændsler:

 • MDF-granulater fra spånpladeproduktionen
 • Slibestøv med meget højt Nitrogen indhold
 • Komposteret træ med op til 25% aske/inaktivt materiale
 • Brændsel fra eksterne kilder.

Kraftvarmeværket forbrænder årligt ca. 130.000 tons affaldstræ.

 

Meget høj rådighed

Anlægget der blev leveret til kunden i 2003, havde i 2013 en rådighed på 95% (8.300 timer).

 

Nøglefærdigt anlæg fra AET

AET var ansvarlig for design, udlægning, levering, opførelse og idriftsætning af brændselshåndteringssystemet, kedelanlægget og røggassystemet på turnkey basis.

 

Anlægsleverancen omfattede:

 • Brændselshåndtering og brændselslager
 • Brændselsdoseringssystem
 • AET Støvforbrændingssystem
 • AET Forbrændingssystem med AET spreader stoker og AET biorist (vandrerist)
 • AET Biomassekedel med overheder og economiser
 • AET Forbrændingsluftsystem
 • AET SNCR DeNOx system
 • Fødevandssystem
 • Vandbehandlingssystem
 • Askehåndtering
 • Posefilter med additiv doseringssystem
 • Røggassystem og skorsten
 • Rør og kanaler
 • Design af turbine, ACC og turbinesal
 • Varmebalanceoptimering
 • Elektriske installationer
 • Isolering
 • Trapper og gallerier
 • Kedelhusstål
 • Instrumentering
 • PLC-styring og SCADA-system for hele anlægget.

Det biomassefyrede kraftvarmeværk blev overleveret til kunden i 2003.

 

Yderligere information

 • Swiss Krono, - en succesfuld producent af træprodukter: Læs mere
 • For at få mere information om dette biomassefyrede kraftvarmeanlæg og om AET: Kontakt AET salg.
Kedel: 64 MWindfyret effekt
  70 bara
  452 °C

El-effekt:

≤20 MWe

Procesvarme:

≤10 MWt

Swiss Krono kraftvarmeværket producerer 20MWe og 10 MW procesvarme.

En 3D-illustration af AET 's biomassefyrede anlæg hos Swiss Krono.

DE SENESTE IDRIFTSATTE PROJEKTER
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
Zignago  Power kraftvarmeanlægget, - et 49MW kraftvarmeværk ejet /drevet af Zignago Power s.r.l., ejet af Marzotto famileimperiet og har siden det blev installeret i 2013, haft en meget høj rådighed (98,8%). Anlægget benytter affaldstræ og agroaffald såsom halm, miscanthus og majs. >Read more
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
www.aet-biomass.dk
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21 F
 • 9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet-biomass.com