Aalborg Energie Technik a/s - biomassefyret kraftvarmeværk

Verdo Production, Randers, Danmark

Efter 2 ombygninger, udført af AET, blev fjernvarmeværket i Danmarks sjette største by, Randers, genfødt som et biomassefyret kraftvarme- værk. Det kan nu benytte 100% biomassebrændsel eller 100% kul - og alle kombinationer herimellem.

Det originale kraftvarmeværk var bygget i 1982 og har forsynet Randers by med elek- tricitet og fjernvarme i mere end 20 år. Værket var oprindeligt bygget som et "Spreader stoker" kulfyret anlæg af Aalborg Industries.

I 2002-2003 og 2007-2009 blev 2 ombygninger foretaget af AET:

 

Første ombygning: Kombineret fyring af kul og biomasse.

I 2002-2003 ombyggede AET kraftvarmeværket, og installerede et AET biomassestøv- fyringssystem. Værket var dernæst i stand til at fyre med min. 50 % kul og max. 50 % biomasse, eller 100 % kul - og alle kombinationer herimellem.

 

Det biomassefyrede brændselssystem blev designet til at benytte en vifte af granulerede biomasseprodukter såsom kød- og benmel (MBM), olivenkerner, sheanødder, solsikke- pellets, biopellets m.v..

 

Anden ombygning: 100% biomasse eller 100% kul

I 2007-2009 foretog AET en betydelig ombygning af anlægget, hvilket gjorde kraftvarme- værket i stand til at fyre 100 % biomasse eller 100 % kul eller alle kombinationer her- imellem, f.eks. 70 % biomasse og 30 % kul. Dette er muligt takket været AET's Combi Spreader Stoker.

 

De to kedler blev re-designet, samtidigt med, at der blev taget hensyn til den smalle plads, der var til rådighed. Kraftvarmeværket er nu i stand til at brænde uforurenet træflis såvel som brændsel i støvform.

 

AET's leveringsomfang

AET var ansvarlig for konverteringen af de to kedler, og leveringen inkluderede:

 • Feasibility study
 • Brændselshåndtering
 • AET Brændselsdoseringssystem
 • AET Combispreaders (kul og/ eller biomasse)
 • Renovering af kedel, overheder og economiser.
 • AET Støvfyringssystem
 • AET Forbrændingsluftsystem
 • Askehåndtering
 • Installation af udstyr
 • Elektriske installationer
 • Instrumentering
 • Programmering af PLC-system
 • Idriftsætning

Bemærk, at Verdo Production hed Energi Randers før ombygningen.

 

Yderligere information:

Spørgsmål? Brug for mere detaljeret information?

For at få mere information om dette biomassefyrede kraftvarmeværk og/eller om, hvad Aalborg Energie Technik a/s kan tilbyde:

 

Kontakt AET's salgsafdeling

 

Kedel: 2x95 MWindfyret effekt
  111 bar
  525°C

El-effekt:

52 MWe

Procesvarme:

110 MWfjernvarme

Kraftvarmeværket i Randers ændrede navn fra Randers Energi til Verdo for at signalere at det nu bruger vedvarende energi.

AET's støvfyringssystem.

AET Combi Spreader Stoker

DE SENESTE IDRIFTSATTE PROJEKTER
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
Zignago  Power kraftvarmeanlægget, - et 49MW kraftvarmeværk ejet /drevet af Zignago Power s.r.l., ejet af Marzotto famileimperiet og har siden det blev installeret i 2013, haft en meget høj rådighed (98,8%). Anlægget benytter affaldstræ og agroaffald såsom halm, miscanthus og majs. >Read more
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
www.aet-biomass.dk
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21 F
 • 9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet-biomass.com