Aalborg Energie Technik a/s biomassefyret kraftværk

Western Wood Energy Plant, Wales

Western Wood Energy Plant, Wales, Storbritannien

WWEP anlægget har et årligt brændselsforbrug på 160.000 tons biomasse, hovedsageligt bestående af spildtræ fra skovbrug, bark, bundtet grenaffald og træflis samt uforurenet genbrugstræ.


Biomasse kraftanlægget blev idriftsat og leveret med stor succes i oktober 2008: 18 dage før leveringsplanen.

 

Garantitesten viste at:

 • Anlæggets totalvirkningsgrad var 30%
 • Kedelvirkningsgraden blev testet til 92%
 • Egetforbruget for hele anlægget var kun 2,4% af den indfyrede effekt (1.150 kW).

Den højeste rådighed i Storbritannien

I 2009 blev der foretaget en 6 måneders test af anlægget, hvor anlægget opererede med en imponerende rådighedsprocent på 99% (april - oktober 2009).

De første fem år af anlæggets drift fortsatte det med at udvise en meget høj rådighed, og anlægget har stadig en af de højeste rådigheder af alle biomassefyrede anlæg i Storbritannien. Se venligst data publiceret af OFGEM.

 

Forøgelse af el-produktion

El produktionen blev forøget med 1 MWe under en forbedring udført i 2009.

 

Nøglefærdig levering

Anlægget blev leveret af et konsortium bestående af AET og en partner. AET designede, leverede, opførte og idriftsatte følgende dele:

 • Brændselslager og -forberedelse
 • AET Brændselsdoseringssystem
 • AET Forbrændingssystem med AET Spreader Stoker og AET Biorist (vandrerist)
 • AET Biomassekedel med overheder og economiser
 • AET Forbrændingsluftsystem
 • Dampluftforvarmere
 • Fødevandssystem
 • Oliebrænder
 • Askehåndtering
 • Posefilter
 • Røggassystem og skorsten
 • Rør og kanaler
 • Isolering
 • Kedelhusstål
 • Trapper og gallerier
 • PLC-styring og SCADA system for hele anlægget
 • Instrumentering
 • Varmebalanceoptimering
 • AET har desuden stået for O&M af anlægget sammen med en konsortiepartner igennem 6 år.

Yderligere information

 • En præsentation, der forklarer den unikke ydelse fra anlægget, blev udarbejdet i forbindelse med PowerGen 2011 og All Energy 2012: Kontakt venligst salg for yderligere information 
 • Western Wood Energy Plant er det første store biomasseanlæg i Wales, og producerer 14 MW elektricitet ved at brænde spildtræ fra skovbrug og rent genbrugstræ i AET's state-of-the-art forbrændingssystem: Læs mere her
 • British Bioenergy News (2007): Det £33 millioner flagskibsprojekt vil brænde rent træ fra bæredygtigt skovbrug og vil blive bygget i Port Talbot. Denne CO2 neutrale metode vil medføre, at der undgås  en CO2 emission på 47.000 tons pr. år: Læs mere
 • For at få yderligere information om dette biomassefyrede kraftvarmeanlæg og om AET: Kontakt AET salg.
Kedel: 48 MWindfyret effekt
  92 bara
  512 °C

El-effekt:

16 MWe

Det biomassefyrede kraftanlæg har en 48MW kedel med det nyeste AET Forbrændingssystem, som opfylder de strengeste emissionskriterier selv uden brug af SNCR og kalk.

Western Wood Energy Plant har den højeste tilgængelighed i Storbritannien. Data fra OFGEM. 

DE SENESTE IDRIFTSATTE PROJEKTER
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
Zignago  Power kraftvarmeanlægget, - et 49MW kraftvarmeværk ejet /drevet af Zignago Power s.r.l., ejet af Marzotto famileimperiet og har siden det blev installeret i 2013, haft en meget høj rådighed (98,8%). Anlægget benytter affaldstræ og agroaffald såsom halm, miscanthus og majs. >Read more
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Biomassefyrede anlæg   //  Western Wood Energy Plant
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21 F
 • 9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet-biomass.com