• AET Services - Biomasse

AET Services - Biomasse

Til jer, som ønsker en ekstraordinær høj ydelse (rådighed, virkningsgrad, brændselsfleksibilitet, etc.), lave vedligeholdelsesomkostninger og lave emissioner for biomassefyrede anlæg, og/eller omlægge fra kul- til biomassefyring på deres anlæg, tilbyder AET et stort udvalg af services.

Oversigt over nogle af AET's services referencer for biomassefyrede anlæg

År

Anlæg

Brændselstype

Indfyret

effekt

Leveringsomfang

2020 ENGIE - Biolacq Energies (FR) Rent træ 54 MWt Udskiftning af overhedere
2020 FunderMax - Neudörfl (AT) Rent træ, affaldstræ 50 MWt Injektionssystem til filtervand
2019 Zignago Power (IT) Rent træ, agroaffald 50 MWt Reduktion af CO emissioner
2019

Swiss Krono - Heiligen-

grabe (EA1) (DE)

Affaldstræ (A1-A4) 30 MWt Udskiftning af overhedere, dyser i economiser for at tilsikre jævnt vandflow
2019

WWEP - Port Talbot (UK)

Rent træ, uforurenet

affaldstræ

48 MWt Nye samlere, retrofit af AET Biograte
2019

Rothes CoRDe - Speyside (UK)

Rent træ, destilleringsrest-produkt (mask) 34 MWt Vedlligeholdelse af brændselstørrer
2019

Swiss Krono - Heiligen-grabe (EA3) (DE)

Affaldsstræ (A1-A4), slibestøv 65 MWt Udskiftning og programmering af sikkerheds PLC
2019

B. W. Schneider -

Eberhardzell (DE)

Rent træ, affaldstræ (A1- A2), støv 30 MWt Kedelrevision, nye AET Biomasse Spreadere, opgradering af O2 målesystem, opgradering af kontrol system
2019

ENGIE - SODC Orléans (FR)

Rent træ 37 MWt Røggasrecirkuleringssystem, opgradering af kontrol system
2019

ENGIE - BCN (FR)

Rent træ, affaldstræ fra skovbrug 55 MWt Røggasrecirkuleringssystem, opgradering af kontrol system
2018

Rothes CoRDe - Speyside (UK)

Rent træ, destilleringsrest-produkt (mask) 34 MWt Årlig inspektion
2018

Pfleiderer - Neumarkt (DE)

Affaldstræ (A1-A4), slibe-støv 100 MWt Nye AET Multicycloner
2018 Kronospan - Ryomgård (DK) Affaldstræ, slibestøv 27 MWt Udskiftning af overhedere
2018

B. W. Schneider -

Eberhardzell (DE)

Rent træ, affaldstræ (A1- A2), støv 30 MWt Retrofit af AET Biograte
2017 Lisbjerg (DK) Halm 110 MWt Idriftsætning
2017 International Paper - Saillat-sur-Vienne (FR) Rent træ, slam 50 MWt Test af muligheden for SNCR DeNOx og effektivitet
2017

Swiss Krono - Heiligen-grabe (EA3) (DE)

Affaldsstræ (A1-A4),
slibestøv

65 MWt

Retrofit af fyrrum og overheder, opgradering af Inconel, udvidelse af overhederareal

2017

ENGIE - BCN (FR)

Rent træ, affaldstræ fra skovbrug 55 MWt Opgradering af AET Biograte
2017

Zignago Power (IT)

Rent træ, energiafgrøder 50 MWt Udvidelse af fjernvarmesystem
2017 International Paper - Saillat-sur-Vienne (FR) Rent træ, slam 50 MWt NOx måling og rapport om NOx reduktion
2017

Verdo Produktion - Randers (DK)

Rent træ, støv, kul (tidligere kul) 2x95 MWt Rådgivning vedr. CO og NOx
2016

BWSC - Lisahally (UK)

Affaldstræ 50 MWt Inspektion af kedel, rådgivning til optimering af drift og ydelse
2016

Swiss Krono - Heiligen-grabe (EA3) (DE)

Affaldsstræ (A1-A4), slibestøv

65 MWt

Retrofit af AET Biograte, Inconel opgradering
2016

Boehringer Ingelheim (DE)

Affaldstræ (A1-A4) (tidligere kul) 70 MWt Lanser til injektion for ChlorOut system
2015

International Paper - Saillat-sur-Vienne (FR)

Rent træ, slam 50 MWt Måling af CO og NOx. AET Flyveaske Genindfyringssystem. AET Brændselsskakte og AET Cellehjul
2015

Swiss Krono - Heiligen-grabe (EA3) (DE)

Affaldstræ (A1-A4), støv

65 MWt

Udskiftning og udvidelse af overheder. Udskiftning/reparation af fyrrum og opgradering af Inconel

2015

Swiss Krono - Heligen- grabe (EA1) (DE)

Affaldstræ (A1-A4) 30 MWt Udskiftning af overhedere
2015 Swiss Krono - Heligen- grabe (EA1) (DE) Affaldstræ (A1-A4) 30 MWt Udskiftning af overhedere
2015

Egger - Pannovosges (FR)

Rent træ, affaldstræ (A1-A4), støv

46 MWt Udskiftning af economiser
2015

Rothes CoRDe - Speyside (UK)

Rent træ, destilleringsrest-produkt (mask) 34 MWt Regelmæssig inspektion
2014

Zignago Power (IT)

Rent træ, agroaffald 50 MWt Fjernvarmesystem, inklusiv AET Røggaskøler
2013->

Zignago Power (IT)

Rent træ, agroaffald 50 MWt Regelmæssig inspektion

2012

-2013

Verdo Produktion - Randers (DK)

Rent træ, støv, kul (tidligere kul)

2x95 MWt

Redesign og levering af nye overhedere

2012->

ENGIE - BCN (FR)

Rent træ, affaldstræ fra skovbrug 55 MWt Regelmæssig inspektion
2012

WWEP - Port Talbot (UK)

Rent træ, uforurenet affaldstræ 48 MWth Levering af ny overheder
2011

B. W. Schneider - Eberhardzell (DE)

Rent træ, affaldstræ (A1-A2), støv

30 MWt

Lastøgning af AET Biomassekedel fra 26 MWt til 30 MWt, levering af dampturbine, fødevand og dampsystem

2011

Aalborg Forsyning - Nordjyllandsværket (DK)

Kul, 20% biomasse

800 MWt

Forprojekt og udbudsmateriale for konvertering til brug af ca. 20% biomasse

2011

Bioener - Fynsværket (DK)

Halm

150 MWt

Montage og idriftsættelse

2010

Pfleiderer - Neumarkt (DE)

Affaldstræ (A1-A4), slibe-støv

100 MWt

Måling af CO udvikling og udarbejdelse af løsningsforslag til CO reduktion

2010

Østkraft - Rønne (DK)

Træ, kul, olie

<106 MWt

Performance beregninger for brændselskonvertering fra kul til biomasse

2009

Eye Power Station (UK)

Kyllingemøg

48 MWt

Måling af CO  og udarbejdelse af løsningsforslag til CO reduktion

2008->

WWEP - Port Talbot (UK)

Træ fra skovbrug, uforurenet affaldstræ

48 MWt

Regelmæssig inspektion

2007

Kronospan - Ryomgaard (DK)

Affaldstræ, slibestøv

27 MWt

Måling af CO og udarbejdelse af løsningsforslag til CO reduktion

2006->

Linz Mitte (AT)

Rent træ

35 MWt

Regelmæssig inspektion

2006->

FunderMax - Neudörfl (AT)

Rent træ, affaldstræ (A1-A2), støv 50 MWt Regelmæssig inspektion
2005

Boehringer Ingelheim (DE)

Affaldstræ (A1-A4) (tidligere kul)

70 MWt

AET Flyveaske Genindfyringssystem, flyveaske-transport

2005

Egger - Pannovosges (FR)

Rent træ, affaldstræ (A1-A4), støv

46 MWt

Udskiftning af termisk olie forvarmer

2005->

B. W. Schneider - Eberhardzell (DE)

Rent træ, affaldsstræ (A1-A2), støv

26 MWt Regelmæssig inspektion
2004

Swiss Krono - Heiligen-grabe (EA3) (DE)

Affaldsstræ (A1-A4), slibestøv

65 MWt

Inconel korrosionsbeskyttelse af fyrrum

2004->

Swiss Krono - Heiligen-grabe (EA3) (DE)

Affaldstræ (A1-A4), slibestøv

65 MWt

Regelmæssig inspektion
2003

Verdo Produktion - Randers (DK)

Rent træ, støv, kul (tidligere kul) 2x95 MWt AET Støvfyringssystem
2002->

Pfleiderer - Neumarkt (DE)

Affaldstræ (A1-A4), slibe-støv

100 MWt

Regelmæssig inspektion

2001->

Pfleiderer - Gütersloh (DE)

Affaldstræ (A1-A4), slibe-støv

60 MWt Regelmæssig inspektion
1999

Egger - Pannovosges (FR)

Rent træ, affaldstræ (A1-A4), støv

46 MWt

AET Støvfyringssystem

1998

Pfleiderer - Neumarkt (DE)

Affaldstræ (A1-A4), slibe-støv

100 MWt

Forbrændingsoptimering

1997

Pfleiderer - Neumarkt (DE)

Affaldstræ (A1-A4), slibe-støv 100 MWt Kapacitetsforøgelse: 73 MWt til 100 MWt
DE SENESTE IDRIFTSATTE PROJEKTER
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
Zignago  Power kraftvarmeanlægget, - et 49MW kraftvarmeværk ejet /drevet af Zignago Power s.r.l., ejet af Marzotto famileimperiet og har siden det blev installeret i 2013, haft en meget høj rådighed (98,8%). Anlægget benytter affaldstræ og agroaffald såsom halm, miscanthus og majs. >Read more
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Services - Biomasse
  • Aalborg Energie Technik a/s
  • Alfred Nobels Vej 21 F
  • 9220 Aalborg Øst, Danmark
  • Tel +45 96 32 86 00
  • aet@aet-biomass.com