AET Services

AET kan levere et stort udvalg af services såsom: Retrofit, energioptimering, omlægning fra kul til biomasse, årlige tilsyn, O&M, kontrolsystemer, og re-design af eksisterende kedler og fyringssystemer.

Oversigt over nogle af AET's services referencer:

År

Anlæg

Brændselstype

Indfyret

effekt

Leveringsomfang

2018 - 2034

CBN - AKUO (FR)

Rent træ 63 MWth 16,7 års drift- og service-kontrakt
2017-2037

Tilbury Green Power (UK)

Affaldstræ 125 MWth 20 års drift- og service-kontrakt
2016

Østkraft (DK)

Biomasse, kul og olie op til 106 MWth Konvertering fra kul/olie til at kunne benytte biomasse/kul/olie som brændsel, ved hjlæp af AET's Combi Spreader
2016

TripleNine, Thyborøn (DK)

Kul 2 x 20 MWth AET SNCR DeNOx anlæg
2016

Swiss Krono - Heiligengrabe (DE)

Genbrugstræ (A1-A2) og træstøv 65 MWth Udskiftning af SH 1
2016

Nykøbing Mors Kraftvarmeværk (DK)

Olie og gas flere SCADA for flere kedler samt opgradering af SRO anlæg for hoved- og nødlastanlæg
2016

Eramet (NO)

CO gas 55 MWth SCADA og PLC kontrol for kedel og turbine.
2015

International Paper (FR)

Rent træ og slam 50 MWth Måling af CO og NOx. Flyveaske genindfyringssystem. AET brændselsdoseringssystem
2015

Swiss Krono (1) - Heiligengrabe (DE)

Træstøv 30 MWth Udskiftning af superheater
2015

Egger - Pannovosges (FR)

Rent træ, nedrivningstræ (A1-A2) og træstøv

46 MWth Udskiftning af economiser
2015

Cofely BCN (FR)

Rent træ 55 MWth

SNCR DeNOx anlæg

2014

Novopan (DK)

Affaldstræ, slibestøv

27 MWth

SNCR DeNOx anlæg

2014

Zignago Power (IT)

Rent træ, energiafgrøder 50 MWth Fjernvarmesystem inklusiv røggaskøler og dampvarmeveksler
2013->

Zignago Power (IT)

Rent træ, energiafgrøder 50 MWth Regelmæssig inspektion
2012-13

Verdo - Randers (DK)  

Rent træ/træstøv/kul

2x95 MWth

Re-design og levering af ny overleder 2 & 3

2012->

Cofely BCN (FR)

Rent træ 55 MWth Regelmæssig inspektion
2012

WWEP (Wales)

Spildtræ fra skovbrug, uforurenet genbrugstræ 48 MWth Levering af ny SH4
2011

Schneider - Biopower (DE)

Rent træ, nedrivningstræ (A1-A2) og træstøv

27 MWth

Opgradering af kedel, levering af dampturbine, fødevand og dampsystem

2011

Vattenfall (DK)

Kul og 20% biomasse

800 MWth

For-projektering og udbudsmateriale for konvertering til brug af ca. 20% biomasse

2011

Bioener Fynsværket (DK)

Strå

150 MWth

Montage og idriftsættelse

2010

Pfleiderer - Neumarkt (DE)

Nedrivningstræ (A1-A2) og støv

100 MWth

Måling af CO og udarbejdelse af løsningsforslag til CO reduktion

2010

Østkraft (DK)

Biomasse

120 MWth

Performance beregninger  for brændselskonvertering

2009

Eye Power Station (UK)

Kyllingemøg

48 MWth

Måling af CO  og udarbejdelse af løsningsforslag til CO reduktion

2008

Tinfos (NO)

CO gas

55 MWth

Energioptimering

2008

WWEP (Wales)

Spildtræ fra skovbrug, uforurenet genbrugstræ

48 MWth

Årligt eftersyn

2008

Invista (UK)

Kul

2x45 MWth

Forbrændingsmåling

2008

Tinfos (NO)

CO gas

55 MWth

Serverkontrol og opgradering
2007

Swiss Krono - Heiligengrabe (DE)

Nedrivingstræ (A1-A4) og træstøv

65 MWth

AET SNCR DeNOx anlæg

2007

WWEP (Wales)

Rent træ

48 MWth

6 års O&M kontrakt

2007

Novopan (DK)

Affaldstræ, slibestøv

27 MWth

Måling af CO og udarbejdelse af løsningsforslag til CO reduktion

2007

Aarhus Karlshamn (DK)

Svær fuel olie

2x32 MWth

AET SNCR DeNOx anlæg

2006->

Linz Mitte (AU)

Rent træ

35MWth

Årligt eftersyn

2005

CP Kelko (DK)

Naturgas/kul

50 MWth

Energioptimering

2005

Boehringer Ingelheim (DE)

Nedrivningstræ (A1-A2)

70 MWth

Genindfyringssystem og flyveasketransport

2005

Egger - Pannovosges (FR)

Rent træ og nedrivningstræ (A1-A2) og træstøv

46 MWth

Udskiftning af termisk olie forvarmer

2005->

Schneider Biopower (DE)

Rent træ, nedrivningstræ (A1-A2) og træstøv

26MWth Årligt eftersyn
2004

Swiss Krono - Heiligengrabe (DE)

Nedrivningstræ (A1-A2) og træstøv

65MWth

Inconel korrosionsbeskyttelse af fyrrum

2004->

Swiss Krono - Heiligengrabe (DE)

Nedrivningstræ (A1-A2) og træstøv

65MWth

Årligt eftersyn
2003

Roulunds Fabrikker (DK)

Gas

20 MWth

Energioptimering

2003

Randers Verdo (DK)

Biomasse, solsikkerpellets, sheanødder 2x95MWth AET Støvfyringssystem
2002

Akafa (DK)

Oile/gas

20 MWth

Energioptimering

2002->

Pfleiderer - Neumarkt (DE)

Nedrivningstræ (A1-A2) og støv

100 MWth

Årligt eftersyn

2001->

Pfleiderer - Gütersloh (DE)

Nedrivningstræ (A1-A2) og træstøv

60MWth Arligt eftersyn
1999

Egger - Pannovosges (FR)

Rent træ, nedrivningstræ (A1-A4) og træstøv

46 MWth

Træstøv forbrændingssystem

1998->

DuPont (UK)

Kul og tjære

2x45 MWth

Årligt eftersyn

1998

Pfleiderer - Neumarkt (DE)

Nedrivningstræ (A1-A2) og støv

100 MWth

Forbrændingsoptimering

1998->

British Sugar (UK)

Kul (og olie)

50 MWth

Årligt eftersyn

DE SENESTE IDRIFTSATTE PROJEKTER
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
Zignago  Power kraftvarmeanlægget, - et 49MW kraftvarmeværk ejet /drevet af Zignago Power s.r.l., ejet af Marzotto famileimperiet og har siden det blev installeret i 2013, haft en meget høj rådighed (98,8%). Anlægget benytter affaldstræ og agroaffald såsom halm, miscanthus og majs. >Read more
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Tjenesteydelser & O&M
  • Aalborg Energie Technik a/s
  • Alfred Nobels Vej 21 F
  • 9220 Aalborg Øst, Danmark
  • Tel +45 96 32 86 00
  • aet@aet-biomass.com