Reduktion af emissioner

Reduktion af NOx i røggas

Ved forbrænding af alle typer brændsler opstår, udover energi, uønskede substanser, som gennem røggassen når ud i atmosfæren og derved skaber miljømæssig forurening. Én af hovedforurenerne er NOX. Afhængig af temperaturforholdene i fyrrummet er det muligt at reducere indholdet af NOX i røggassen ved at tilsætte Urea eller ammoniakvand til forbrændingen.

 

Forskellige teknologier benyttes til reduktion af NOX indhold, som hver især har deres egne specifikke fordele og ulemper. De to mest benyttede teknologier er SCR og SNCR.

 

SCR processen (Selective Catalytic Reduction) fungerer ved at tilføre ammoniakvand, som fordamper, og som tilføres røggassen. Det fordampede vand vil derefter passere igennem katalysatorelementerne, hvorved NOx i røggassen er ændret til nitrogen og vand.

 

Ammoniak:

4 NO + 4 NH3 + O2 → 4 N2 + 6 H2O

NO + NO2 + 2 NH3 → 2 N2 + 3 H2O

 

Fordelene er:

 • Reduktion of NOX emissioner med op til 98%
 • Lavt NH3 indhold

Ulemperne er:

 • SNCR anlæg er 5-10 gange højere i pris
 • Høje driftsomkostninger
 • Omfangsrig installation

SNCR processen (Selective Non-Catalytic Reduction) gør brug af reduktionskapaciteten i det reducerende medie. Substansen tilføres som en vandig opløsning til den varme røggas i fyrrummet ved temperaturer mellem 900 og 1100 °C.

 

For at kunne opnå en god NOX reduktion er målet at få en ensartet fordeling af det reducerende medie over tværsnittet af fyrrummet. Reduktionen følger som en homogen gasfase reaktion, med følgende reaktionssekvens, hvor molekylær nitrogen, vanddamp og kuldioxid med Urea er dannet.

 

Urea:

CO (NH2)2 + 2NO + 1/2O  → 2N2 + CO2 + 2H2O

 

Ammoniak:

4NO + 4NH3 + O2  → 4N2 + 6H2O

2NO2 + 4NH3 + O2  → 3N2 + 6H2O

 

Som vist i figur 1 forløber reduktionen bedst over et begrænset temperaturinterval mellem 900 og 1100 OC. Ved højere temperaturer træder den sekundære reaktion i forgrunden, og der dannes nitrogen. På den anden side vil lavere temperaturer skabe en forringelse af reaktionshastigheden og uomdannet Urea eller pyrolyseprodukter danne ammoniak (NH3).

 

Fordelene er:

 • Reduktionsmidlerne kan lagres uden tryk og betragtes som vandfareklasse 1
 • Siden reduktionsmidlerne er produceret i store mængder, er forsyningssikkerheden god
 • Lave driftsomkostninger
 • Særdeles konkurrencedygtige omkostninger
 • Ingen rester, som skal bortskaffes
 • Kan reducere NOX emissioner med op til 50-75%

Ulemperne er følgende:

 • Højt NH3 udslip ved lave emissioner
 • Reduktion er begrænset til ca. 80%

Læs mere om, hvordan AET kan hjælpe vore kunder med at reducere NOx emissioner:

 

AET SNCR deNOx anlæg

 

Kontakt vores serviceafdeling for at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dem

Figur 1. Effekt af temperatur ved NOx reduktion

AET SNCR DeNOx mix og måleenhed

AET's DeNOx system ved Aarhus Karlshamn anlægget reducerer NOX emissionerne betydeligt og muliggør overholdelse af krav til emissioner. 

DE SENESTE IDRIFTSATTE PROJEKTER
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
Zignago  Power kraftvarmeanlægget, - et 49MW kraftvarmeværk ejet /drevet af Zignago Power s.r.l., ejet af Marzotto famileimperiet og har siden det blev installeret i 2013, haft en meget høj rådighed (98,8%). Anlægget benytter affaldstræ og agroaffald såsom halm, miscanthus og majs. >Read more
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Service   //  Reduktion af emissioner
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21 F
 • 9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet-biomass.com