• MAV Elektrik - Bolu

Aalborg Energie Technik a/s Biomassefyret krafværk

MAV Elektrik – Bolu, Göynük, Tyrkiet

Det kyllingemøgfyrede og miljøvenlige kraftværk skal producere 35 MWe i Tyrkiet

AET vil assistere MAV Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. (MAV Elektrik) med at opnå renere luft, undgå forurening af vand og jord samt opnå kommercielle indtægter fra kyllingemøg, som tidligere har været betragtet som et affaldsprodukt.

 

Miljømæssige Forbedringer

Med det højeffektive kraftværk, der er beliggende i landbrugsområdet, Bolu, vil strømmen blive produceret på affald, der i dag ikke håndteres vha. et affaldshåndteringssystem. MAV Elektrik er et formålsbestemt selskab (SPV), ejet af Gülsan Holding. MAV har en aftale med lokale landmænd om at indsamle kyllingemøg og transportere det til anlægget, hvor det forbrændes og omdannes til grøn energi. Investeringen er en del af Gülsan’s strategi om at vokse og udvide forretnings­området til el-produktion.

 

Den tyrkiske regering opfordrer til produktion af grøn energi og tilskynder landmændene til ikke at deponere kyllingemøg. Myndighederne er bekymret for miljøet med hensyn til ukontrolleret bortskaffelse af kyllingemøg, overdreven brug af gødning, forurening af jord og vand, spredning af virus-/bakteriebårne kyllingesygdomme, risiko for menneskers helbred og lugt fra den nuværende bortskaffelse.

 

Kylling er den vigtigste kødproteinkilde i Tyrkiet, og industrien er hastigt voksende. Antallet af kyllingefarme i Bolu-distriktet er koncentreret og der er et stigende affaldsproblem fra disse landbrug. Affaldet fra kyllinge­opdrættet skal fjernes fra staldene. Dette affald er typisk en blanding af risskaller og træflis blandet med kyllingemøg, hvilket vil udgøre brændslet i det nye anlæg.

 

Det Unikke Kraftværk

Anlægget vil årligt forbrænde ca. 250.000 tons biomasse, som ellers ville blive bortskaffet på unkontrolleret vis, og i stedet producere 35 MWe grøn strøm til nettet. Samtidig vil anlægget årligt producere ca. 35.000 tons aske, der kan blive brugt som bakteriefri og næringsrig gødning.

 

AET er ansvarlig for engineering, indkøb og bygning af brændstofhåndteringsanlægget, AET Forbrændings­system, AET Biomassekedel, AET SNCR DeNOx System, kedelhus, røggasbehandling, dampturbine, luftkølet kondensator, mekaniske og elektriske udstyr til anlægget og det overordnede styresystem. MAV leverer bygninger, samt bygge- og anlægsarbejde.

 

AET Biomassekedlen skal forbrænde kyllingemøg og designes til en indfyret effekt på 99,5 MWt og en kedelvirkningsgrad på 92%. AET Forbrændingssystemet og AET Biomassekedlen optimeres til kyllingemøg. På grund af høje klor- og alkaliniveauer i kyllingemøget er der taget de nødvendige forholdsregler til at minimere slaggedannelse, belægning og korrosion, så en sikker og kontinuerlig drift af anlægget sikres. AET Biomassekedlen er derfor designes stort set uden murværk, hvilket også i høj grad reducerer udgifterne til vedligehold og samtidig øger rådigheden.

 

Anlægget er designet med redundans inden for mange områder for at sikre en høj rådighed, og dampparametrene og overhedermaterialerne er derfor valgt så en lang levetid er sikres.

 

Kombinationen af AET Forbrændingssystemet og AET Biomassekedlen sikrer lave emissioner, som overholder de europæiske emissionsgrænser. Anlægget er konstrueret i overensstemmelse med IED for at garantere en høj brændselsfleksibilitet i fremtiden.

 

Kraftværkets egetforbrug er kun ca. 2,5% af den indfyrede effekt, og dette øger nettostrøm-produktionen. Dette gør MAV i stand til at producere mere strøm for eksport til nettet.

 

Anlægget er planlagt til at påbegynde el-produktion i sidste halvdel af 2021.

 

Som turnkey leverandør designer, leverer, bygger og idriftsætter AET følgende:

 • Brændselskraner, -forberedelse og transport
 • Brændselsdoseringssystem
 • AET Forbrændingssystem med AET Spreader Stoker og AET Biograte
 • AET Forbrændingsluftsystem
 • Naturgasbrænder
 • AET Biomassekedel med overhedere og economisere
 • AET SNCR DeNOx System
 • AET Dampluftforvarmer
 • Posefilter med bicarbonate- og aktiv kul-doseringssystem
 • Røggassystem og skorsten
 • Askehåndteringssystem
 • Dampturbine
 • Luftkølet kondensator
 • Vand-/dampsystem
 • Vandbehandlingsanlæg
 • Trykluftsystem
 • Gallerier og trapper
 • Instrumentering
 • Kedelhus
 • PLC kontrol og SCADA system.

Yderligere information

Kedel:

99,5 MWth

 

92 bara

 

472 °C

El-effekt:

≤35 MWe

MAV siten (DEC 2019).

Kyllingemøg skal anvendes som brændsel i MAV Elektrik - Bolu kraftværket.

www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Biomassefyrede anlæg   //  MAV Elektrik - Bolu
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21F
 • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk