• Nyheder

TIL kapitalejerne I AALBORG ENERGIE TECHNIK A/S, CVR-Nummer 18974347

 

I henhold til vedtægternes § 6 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i AALBORG ENERGIE TECHNIK A/S (”Selskabet”) til afholdelse

den 23. oktober 2023, kl. 16.00

 

NOVI Auditoriet Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  Allan Styrishave vælges som dirigent.
   
 2. Forslag om sletning af afsnit 4 i § 3 i vedtægterne. (kravet om, at bestyrelsen samtykker til enhver aktieovergang)
  Sætningen der ønskes slettet lyder: ”I aktiernes omsættelighed gælder den indskrænkning, at enhver aktieovergang kræver bestyrelsens forudgående samtykke.

VEDTAGELSESKRAV

Vedtagelse på generalforsamlingen af dagsordenens punkt 2 kræver, at mindst 2/3 afgiver stemme herfor, jf. vedtægternes § 7, afsnit 6.

 

BREVSTEMME og fuldmagt

 

Fuldmagt

Hvis De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan De give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til Deres kapitalandele. Såfremt De ønsker at afgive fuldmagt til selskabets bestyrelse, beder vi Dem venligst returnere den som bilag 1 vedlagte fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret stand, således at den er selskabet i hænde senest den 20. oktober 2023. Alternativt kan fuldmagten afleveres på generalforsamlingen til dirigenten.

 

Brevstemme

De har endvidere mulighed for at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Såfremt De ønsker at brevstemme, bedes De udfylde og returnere den som bilag 2 vedlagte stemmeseddel i underskrevet og dateret stand, således den er selskabet i hænde senest den 20. oktober 2023.

 

Dagsorden mv.

Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være tilgængelig til eftersyn for kapitalejerne på selskabets hjemstedsadresse: Alfred Nobels Vej 21F, 9220 Aalborg Øst, alle hverdage i tidsrummet 9-15 senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

Aalborg, den 9. oktober 2023

 

AALBORG ENERGIE TECHNIK A/S

 

Bestyrelsen

 

Hent hele indkaldelsen som PDF her

Ekstraordinær generalforsamling i Aalborg Energie Technik a/s
www.aet-biomass.dk
  //  Nyheder
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21F
 • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk