• Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling i Aalborg Energie Technik a/s

I overensstemmelse med beslutning på bestyrelsesmøde afholdes generalforsamling.


Fredag den 28. maj 2021 kl. 1500 i auditoriet hos NOVI, Niels Jernes Vej 10, Aalborg.

 

Dagsorden i henhold til vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse fremlægges dagsorden og årsrapport til gennemsyn for aktionærerne. Årsrapporten vil desuden blive udsendt til aktionærerne pr. mail.


Med venlig hilsen
Jacob Møller Knudsen
Bestyrelsesformand

 

Venligst giv besked til: AET_reception@aet.dk senest fredag d. 21. maj 2021:

 • om deltagelse i generalforsamling
 • om deltagelse i efterfølgende spisning
Generalforsamling i Aalborg Energie Technik a/s
www.aet-biomass.dk
  //  Nyheder
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21 F
 • 9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk