• Nyheder

Pressemeddelelse 08.06.21

AET Regnskab 2020 og kommentarer til regnskab.

 

Aalborg Energie Technik a/s fyrer op for ambitionerne

I 2020 har Aalborg Energie Technik a/s været travlt beskæftiget med tre store ordrer i henholdsvis Tyskland, Frankrig og Tyrkiet, en række Eftermarked opgaver, samt to langvarige drifts- og vedligeholdelseskontrakter i udlandet.


Omsætningen er tilbage på sporet, mens resultatet udviser et minus på ca. 3 mDKK, hvilket er et skridt i den rigtige retning i forhold til 2019, men dog ikke tilfredsstillende. Desværre kom der i starten af 2021 en markant nedskrivning på et engelsk anlæg, og dette gjorde at resultatet vippede fra plus til minus i 2020.


Administrerende direktør, Lars Kristensen udtaler: ”Vi har som så mange andre været påvirket af CoVid-19, idet vi har afviklet projekter i de europæiske Corona hotspots. Dette har krævet en ekstraordinær indsats fra vores medarbejdere, hvilket har resulteret i, at vi har været næsten uberørte på vores tre store projekter. I den forbindelse vil jeg gerne takke alle medarbejderne for den store indsats i løbet af året.


I Tyskland er Aalborg Energie Technik a/s i gang med den sidste del af opførelsen af et kedelanlæg til kemikoncernen Solvay Chemicals GmbH, og de første driftsresultater ser overordentligt positive ud. Derudover er AET naturligvis begejstret for at kunne hjælpe Solvay med at reducere deres CO2-fodaftryk betydeligt (190.000 tons CO2/år). I Tyrkiet er Aalborg Energie Technik a/s i fuld gang med at opføre et turnkey anlæg til afbrænding af kyllingemøg, som medvirker til at forbedre både luftkvaliteten og vandkvaliteten, samtidig med at det producerer grøn energi. I Frankrig er AET startet på at opføre det femte kedelanlæg til energikoncernen ENGIE Solutions, som leverer et turnkey-anlæg til SEQENS, der ønsker at udfase kul-forbrænding.


Alle 3 projekter bidrager til reduktion af den globale CO2 udledning, samtidigt med, at vores anlæg producerer grøn energi til den energitunge industri.
Lars Kristensen fortsætter: ”Til gengæld har vi været udfordret med at foretage kortvarige rejser, så som salgsrejser og servicerejser, og dette har naturligvis påvirket 2020, og vil også have en indvirkning på 2021. Med den store indsats med vaccinationer rundt om i Europa, ser vi lyst på aktiviteterne fra efteråret og frem, idet der er et opsparet behov, både hvad angår Eftermarked og nye projekter”.

 

I løbet af 2020 har ledelsen sammen med store dele af organisationen, udarbejdet en opdateret strategiplan for AET gældende frem til og med 2024, og implementeringen er i fuld gang. Det forventes at få en positiv indvirkning i år og tage yderligere fart i 2022.


Lars Kristensen fortæller: ”I forbindelse med strategien, hvor kerneområdet er Projekt-nysalg og Eftermarked, har vi udarbejdet fokuserede handlingsplaner. På nuværende tidspunkt er projektforrentningen det primære fokus, men vi ønsker i fremtiden at ekspandere Eftermarked. For Eftermarked er ambitionen, at det i 2024 udgør ca. 30% af omsætningen, mens det i 2020 udgjorde under 15% af omsætningen. I EU, er der nu et mål om, at den vedvarende energi skal øges fra 20% til 32% i 2030. CO2-afgifterne er pt. på det højeste i mange år, og forventes at stige yderligere de næste år. Trenden er, at virksomhederne er ved at lave en transformation af energiforsyningen fra fossile brændsler til afbrænding af restaffald fra eksempelvis skov, industriproduktion og byggeindustri m.m., alt sammen for at reducere CO2 emissionen. Dette, samt en nedlægning af atomkraftværker og kulfyrede værker i en del EU-lande gør, at efterspørgslen på bæredygtige alternativer forventes at stige.
Lars Kristensen siger: ”Vi er med vores nordjyske base ved at øge den værdi vi leverer til vores kunder i såvel Projekt-nysalg som Eftermarked. Derudover har vi iværksat tiltag for at forbedre vores konkurrenceevne. Det er vigtigt at pointere, at strategien kun kan lykkes, når vi alle i AET står sammen som et hold, og derfor er sloganet for vores nye strategi ’Winning Together’
”.


På generalforsamlingen i slutningen af maj blev følgende valgt til bestyrelsen: Jacob Møller Knudsen (bestyrelsesformand), Mads Nørgaard, Hans Erik Askou, Jørgen Ballerman, Henrik Widell og Keld Grøn, hvoraf de to sidste er medarbejdernes
repræsentanter. I forbindelse med generalforsamlingen blev Palle Nørgaard afløst af Mads Nørgaard i bestyrelsen. Jacob Møller Knudsen, bestyrelsesformand udtaler: ”Vi fra bestyrelsen skylder alle Palle en stor tak for det ihærdige og loyale arbejde, han har gjort igennem en årrække, og er samtidig glade for, at han bringer stafetten videre til sin søn. Velkommen til Mads”.

 

For yderligere information:
Lars Kristensen, Administrerende direktør lkr@aet.dk, +45 9632 8603

 

For yderligere information - presse:
Frank Scholdann Lund, Chef for marketing og strategi, fsl@aet.dk, +45 9632 8633.

 

Aalborg Energie Technik a/s
Aalborg Energie Technik a/s (AET) er et førende ingeniør- og entreprenørselskab, som leverer energitekniske procesanlæg baseret på termisk udnyttelse af forskellige typer af bæredygtige restprodukter så som træaffald, nedrivningstømmer, industriaffald, kyllingemøg, kød og benmel etc. i størrelsen 25-170 MWt.

Forretningen omfatter design, ingeniørarbejde, levering, servicering, drift og vedligehold af anlæg fyret med alle former for bæredygtige restprodukter. Vores energitekniske procesanlæg er baseret på mangeårig praktisk erfaring med industriprocesser, termisk energi transformation til henholdsvis damp, fjernvarme, og el.
AET er kendt for levering af energitekniske procesanlæg baseret på termisk udnyttelse med ekseptionel høj effektivitet, høj rådighed, høj brændselsfleksibilitet og lave emissioner. Dette sikrer, at AET's anlæg er med til at sikrer investoren et rentabelt projekt.
AET er eksperter i servicering, opgradering, drift og vedligeholdelse af energianlæg, og herved hjælper kunderne med at øge pålideligheden og tilgængeligheden, forbedre effektiviteten og ydeevnen, lavere emissioner samt sikre lave drifts- og  vedligeholdelsesomkostninger.

 

Hent pressemeddelelsen som pdf her

Aalborg Energie Technik a/s fyrer op for ambitionerne
www.aet-biomass.dk
  //  Nyheder
  • Aalborg Energie Technik a/s
  • Alfred Nobels Vej 21 F
  • 9220 Aalborg Øst, Danmark
  • Tel +45 96 32 86 00
  • aet@aet.dk