Videoer

Se video

 

"Biomasse - en vedvarende energikilde" går bagved scenen hos en af de ledende leverandører af biomassefyrede kraft- og kraftvarmeværker og turnkey leverandører i Europa.

Efter grundlæggelsen af Aalborg Energie Technik a/s (AET) af den administrerende direktør og to af hans kollegaer, har AET oplevet en konstant vækst igennem årene.  Virksomheden har stærke ressourcer med en høj in-house ingeniørviden og har en unik kultur, som tilsammen sætter virksomheden i stand til at udvikle innovative løsninger.

 

I denne video vil tre af AET's kundereferencer blive præsenteret:

  • Western Wood Energy Plant, Storbritannien
  • Linz-Mitte Energie Anlage, Østrig
  • Gütersloh Energie Anlage, Tyskland

Kunderne udtaler sig i denne video om AET's løsninger, samarbejdet, og måden projekterne bliver styret på. Herudover præsenteres en del af den teknologi der benyttes, som gør det muligt for AET at levere biomassefyrede anlæg med en rådighed på 99% og en effektivitet på mere end 92%. Endeligt diskuteres der om biomasse generelt og andre vedvarende energikilder sammenlignes med biomasse.

 

 

Se denne video

 

Video from Linz Mitte cogeneration plant

Se video

 

Video fra Linz-Mitte Energie-Anlage, Østrig

18% af al fjernvarme i Linz, den tredje største by i Østrig, er leveret af kraftvarmeværket Linz-Mitte. Det biomassefyrede kraftvarmeværk er bygget for og ejet af Linz AG. AET leverede selve kraftvarmeanlægget.

 

 

Biomasse fjernvarme reducerer CO2 udledning

Brugen af vedvarende energi fra fjernvarme reducerer emissionerne med ca. 50,000 CO2 ton/år i Linz. Biomasseanlægget gør Linz AG i stand til at opfylde sine målsætninger om at levere grøn el og biovarme.

 

Se denne video

 

 

DE SENESTE IDRIFTSATTE PROJEKTER
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
Zignago  Power kraftvarmeanlægget, - et 49MW kraftvarmeværk ejet /drevet af Zignago Power s.r.l., ejet af Marzotto famileimperiet og har siden det blev installeret i 2013, haft en meget høj rådighed (98,8%). Anlægget benytter affaldstræ og agroaffald såsom halm, miscanthus og majs. >Read more
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
www.aet-biomass.dk
  //  Medier   //  Video
  • Aalborg Energie Technik a/s
  • Alfred Nobels Vej 21 F
  • 9220 Aalborg Øst, Danmark
  • Tel +45 96 32 86 00
  • aet@aet-biomass.com