• Rothes CoRDe kraftvarmeværk

AET Produkter

AET designer og leverer komplette biomassefyrede kedler, kraftvarmeværker (CHP) samt kraftværker.

Fordele ved AET's anlæg er:

 • Unikt AET Forbrændingssystem
  - Lave røggasemissioner
  - Høj brændselseffektivitet
  - Lavt internt elforbrug
  - Bedst tilgængelige teknologi (BAT)
 • Høj brændselsfleksibilitet
  - Lave driftsomkostninger
 • Høj kedel- og anlægseffektivitet
  - Optimeret varmebalance  
  - God business case for vore kunder
 • Høj rådighed
  - Forbedret forretning for kunde

AET Biomassekedel

AET udfører basis- og detaljeret design af AET Biomassekedler, køber materialer, produktion og opførelse ved pålidelige og velrenommerede leverandører. 
 

AET Forbrændingssystem

Et AET-forbrændingssystem er en gennemafprøvet teknologi. Forbrændingssystemet optimerer forbrændingsprocessen sammen med kedeldesignet og giver vore anlæg unikke driftsbetingelser, lave emissioner samt et lavt internt elforbrug og høj rådighed.

 

Alt i alt er et AET-forbrændingssystem en unik løsning til AET's kunder og vore anlæg er udvalgt til at have den bedste opnåelige teknologi (BAT). Se venligst IPPC rapporten 'Large Combustion Plants' udarbejdet af EU i 2006.

Brændselshåndtering

Brændselshåndteringssystemet er skræddersyet til anlæggets specifikke krav og basisdesign er udført at AET.

 

Dampturbine og kondenser

Vand-/dampkredsløbet er optimeret af erfarne AET-ingeniører ved hjælp af avancerede softwareprogrammer, og dampturbinen er specificeret af AET og indkøbt hos førende producenter.
 

Kondensat, fødevand og røggasrensning

Disse systemer er tæt forbundet til kedeldesign. AET designer hver komponent inden for leverancen for at sikre, at de passer med det overordnede design af anlægget.

 

AET tilbyder desuden sit internt designede og højeffektive AET SNCR deNOx system  til nye anlæg, såvel som ombygning af eksisterende anlæg.

 

 

Rothes CoRDe er et biomassefyret kraftvarmeværk i Skotland, der er fyret med et whiskyrestprodukt og rent træ. Anlægget blev idriftsat i 2013. 

AET Brændselsdoseringssystem og AET Forbrændingssystem er optimeret af højtuddannede og  erfarne ingeniører til at kunne brænde en bred vifte af biomassebrændsler samt til at opnå bedste rådighed og kapitalafkast for kunden.

Kontrolrum på Rothes CoRDe CHP anlægget i Skotland, hvor medarbejderne kan overvåge og kontrollere forbrændingen ved at benytte AET's SCADA-system.

www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Produkter
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21F
 • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk