• AET teknologi

Kerneforretningsområde

Aalborg Energie Technik a/s (AET) er et ingeniørfirma, som designer, leverer, idriftsætter og servicerer biomassefyrede kedler såvel som komplette kraftværker eller kombinerede kraft- & kraftvarmeværker.

AET kan levere alle undersystemer til et komplet biomassefyret kraftværk eller kraftvarmeværk.

 

AET's kerneområde er biomasserelaterede anlæg og udstyr, som vist inden for den stiplede linje i diagrammet nedenfor. Komplet leverance af disse systemer sikrer:

 

- Høj virkningsgrad -> God forretning for kunden

- Høj driftssikkerhed ->Endnu bedre forretning for kunden

- Optimal forbrænding ->Lave røggasemissioner.

 

Kedel

AET udarbejder koncept og detaljeret design for AET biomassekedel, samt udvælger pålidelige, velkendte og prækvalificerede leverandører til at stå for produktion og montage af kedlerne.

 

Brændselsdosering og brændselssystem

AET har for lang tid siden besluttet at insource design af dette udstyr, hvilket er den primære grund til, at AET's forbrændingssystem er et gennemafprøvet produkt. Disse komponenter, sammen med kedeldesign, optimerer forbrændingsprocessen og giver således vore anlæg unikke emissionsværdier og driftsbetingelser, såvel som lavt internt strømforbrug og ekstrem høj rådighed.


Alt i alt danner AET's forbrændingssystem en enestående løsning for AET's kunder, og adskillige anlæg er blevet udvalgt som Best Available Technology (BAT). Se venligst den store IPPC rapport "Large Combustion Plants", offentliggjort af EU i 2006.

Elektrisk system, kontrol & instrumentering

I de fleste tilfælde leverer AET også elektrisk system, kontrol og instrumentering til kedelanlæggene, eftersom det i stigende grad er anerkendt inden for industrien, at kontrolsystemet er vigtigt for en optimal kontrol af forbrændingen.

 

Kondensat, fødevand og røggashåndtering

Disse systemer hænger i høj grad sammen med kedeldesignet; AET designer hver systemkomponent inden for projektet for at være sikker på, den passer til det overordnede design af anlægget.

SRO kontrolsystem.

ENGIE - BCN i Grand-Couronne, Frankrig er et biomassefyret kraftvarmeværk med en årlig indfyring på 165.000 tons biomassebrændsel.

www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Teknologi
  • Aalborg Energie Technik a/s
  • Alfred Nobels Vej 21F
  • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
  • Tel +45 96 32 86 00
  • aet@aet.dk