• AET Service

AET Service: AET retrofit, modernisering og O&M

Ved at udnytte AET's omfattende interne erfaring med engineering af kedler, biomassefyrede kraftværker og kraftvarmeværker, tilbyder AET løsninger ved implementering af den seneste BAT teknolgi, sikrende maksimal rådighed, den højeste virkningsgrad samt overholdelse af selv den strengeste miljømæssige lovgivning.

Mere end nogensinde tidligere udfordres anlægsejere på krav om maksimal omkostningseffektivitet, ny lovgivning, samt stigende krav med hensyn til økonomi og miljøvenlighed af anlægget.

 

I den forbindelse kan AET's serviceafdeling tilbyde følgende services:

 

AET tilbyder

Vores veldokumenterede referenceliste viser forskellen

 

 

 

AET stiller al nødvendig support til rådighed gennem den fulde livscyklus i et projekt.

AET tilbyder service og eftermontering på  biomassefyrede anlæg samt på kraftvarmeværker.

AET combi spreader.

www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Service
  • Aalborg Energie Technik a/s
  • Alfred Nobels Vej 21F
  • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
  • Tel +45 96 32 86 00
  • aet@aet.dk