Nyheder

 

6.11.2019
AET's Service team har haft fornøjelsen af at optimere ydeevnen på to ud af fire oliefyrede kedler (K5 og K7) på sukkerfabrikken hos Nordic Sugar i Nykøbing F. (DK).

Forbedring af ydeevnen hos Nordic Sugar

AET's Service team har haft fornøjelsen af at optimere ydeevnen på to ud af fire oliefyrede kedler (K5 og K7) på sukkerfabrikken hos Nordic Sugar i Nykøbing F. (DK).

 

Den individuelle optimering af ydeevnen, målt på kedeludtaget, indikerede:

- NOx reduceret med 10-30% uden brug af SNCR
- Forbedring af kedlens effektivitet med 0,5% og 1,8%
- Ammoniakvandforbrug og NH3 udledning er også reduceret i særdeles høj grad.

 

Nordic Sugar (en del af Nordzucker-koncernen) sparer derfor olieomkostninger, CO2-gebyr og ammoniakvand, og de sikrer desuden, at emissionskriterierne kan opfylde fremtidige krav samtidig med, at der skabes mulighed for at øge kapaciteten i kedelhuset.

 

Jobbet har bestået i at ændre kritisk design i brænderne, introducere FGR samt optimere forbrænding og kedeldrift. Dette blev gjort under sukkerroekampagnen.

 

Har dine kedler brug for optimering? Ring venligst til + 45 9632 8600 og bed om Services.

Forbedring af ydeevnen hos Nordic Sugar
Forbedring af ydeevnen hos Nordic Sugar
AET kan med stor glæde præsentere ny direktør for AET pr. 1. august 2019.
AET kan med glæde præsentere ny administrerende direktør for AET pr. 1. august 2019

Hans Erik Askou fylder 65 år om få uger. Dette er derfor et oplagt tidspunkt for AET til at finde en ny administrerende direktør til AET.

Processen med at finde en ny administrerende direktør er gennemført. Det har været en grundig og god proces med flere stærke kandidater. Valget er faldet på Lars Kristensen, der afløser Hans Erik fra og med den 1. august 2019.

 

Lars er 52 år gammel og kommer fra et job som Senior Vice President i Bladt Industries A/S, Wind and Energy (offshore wind fundamenter og offshore substations), hvor han senest har haft ansvaret for Business Development, bl.a. udvikling af nye markeder, strategi implementering og strategisk sourcing. Før Lars kom til Bladt Industries A/S har han arbejdet en længere årrække i FLSmidth koncernen i flere forskellige funktioner, bl.a. som CEO for en afdeling i Tyskland og sidst som Vice President for Customer Service i Europa, Mellemøsten, Asien og Nordafrika. Lars er uddannet stærkstrømsingeniør, herudover har han en E-MBA i forandringsledelse.

 

For at få en glidende overgang fortsætter Hans Erik som rådgiver for Lars i to måneder. Derefter vil Hans Erik fortsætte ad hoc, for at følge et par projekter helt til afslutning.

 

Hans Erik er for nylig indtrådt som medlem af bestyrelsen for AET, og vil fortsat være en betydende aktionær i AET.

 

AET er glade for at have fået Lars om bord som vores nye administrerende direktør og sammen med det øvrige ledelsesteam vil Lars' erfaring og professionelle baggrund sikre den fortsatte vækst i AET. Vi ser dette som et udramatisk generationsskifte i topledelsen.

 

"AET blev grundlagt for over 23 år siden. Jeg er taknemmelig og stolt over at have haft muligheden for at lede den gode udvikling, AET har oplevet igennem denne periode", siger Hans Erik Askou.

 

AET har leveret mere end 20 større anlæg til adskillige lande i Europa - biomassefyrede anlæg, der producerer vedvarende energi i form af grøn elektricitet og ofte også grøn varme.

 

"Jeg er ydmyg og glad for at have fået opgaven med at videreføre udviklingen af AET baseret på det solide grundlag som Hans Erik og hans hold har opbygget i løbet af de sidste 23 år. Jeg ser frem til at arbejde sammen med kunder og hele AET holdet for at fortsætte rejsen mod mere grøn energi", siger Lars Kristensen.

 

Hos AET insisterer vi på at levere veldesignede anlæg med høj kvalitet, høj ydelse, høj rådighed m.m. Vi er overbeviste om, at denne tilgang, sikrer vores kunder den bedste business case.

 

Vores kunders tilfredshed med AET og AET's ydelser er en meget vigtig målestok for vores succes.


Vi lover ikke mere, end vi ved vi kan levere og vi fortsætter vores arbejde indtil, vores anlæg performer som aftalt.

Lars Kristensen, CEO
Lars Kristensen, CEO
Hans Erik Askou er for nylig blevet medlem af AET's bestyrelse.
Nyt bestyrelsesmedlem i AET's bestyrelse

Hans Erik Askou er for nylig blevet medlem af AET's bestyrelse.

Hans Erik Askou, nyt bestyrelsesmedlem
Hans Erik Askou, nyt bestyrelsesmedlem
Peter Høstgaard-Jensen går af som bestyrelsesformand i AET efter en lang og engageret indsats.
AET takker afgående bestyrelsesformand

Peter Høstgaard-Jensen går af som bestyrelsesformand i AET efter en lang og engageret indsats.

Bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne takker Peter Høstgaard-Jensen for en lang og engageret indsats i AET's bestyrelse i perioden 2006 - 2019. Peter, med en fortid bl.a. hos det danske energiselskab Elsam (nu Ørsted), var formand for AET i perioden fra 2006 og til slutningen af 2018. En periode hvor AET har haft en solid og sund vækst.

 

 

Peter Høstgaard-Jensen
Peter Høstgaard-Jensen
AET sikrer sig ordre på et biomassefyret kedelanlæg hos Solvay, Tyskland.

Pressemeddelelse

 

Pressemeddelelse i PDF

 

Aalborg, Danmark, 29. maj 2019

 

Aalborg Energie Technik a/s har sikret sig en ordre på et 90 MWt biomassefyret kedelanlæg hos Solvay i Rheinberg, Tyskland

Aalborg Energie Technik a/s (AET) hjælper Solvay med at opnå sit nye mål for drivhusgasser ved hjælp af en ny AET Biomassekedel, der reducerer CO2 emissionerne med 190.000 tons/år, når den erstatter et kulfyret kedelanlæg. Solvay har opstillet et mål om at reducere sin udledning af drivhusgasser med 1 million tons i løbet af 2017 - 2025.

 

Med det højeffektive kraftvarmeværk, kaldet Woodpower projektet, i Rheinberg (Nordrhein-Westfalen) kan brugen af fossile brændstoffer reduceres med 25% på fabrikken. Investeringen er en del af Solvays strategi, der fokuserer på at betjene kunderne på en mere bæredygtig og konkurrencedygtig måde.

 

AET Biomassekedlen skal brænde affaldstræ, der kommer fra lokale leverandører. Den designes til brændselsinput på 90 MWt og en kedelvirkningsgrad på 92%. AET's leverance omfatter AET Forbrændingssystem, AET Biomassekedel, AET SNCR DeNOx System, røggas­rens­nings­system, kedelhus, el-system, PLC kontrol og SCADA system.

 

AET Forbrændingssystemet og AET Biomassekedlen optimeres til projektet og svarer designmæssigt til kedlen hos Tilbury Green Power, der for nylig blev idriftsat af AET. Kedlen er designet med en opholdstid på 2 sekunder ved 850 oC og med Inconel-beklædning i fyrrummet for at beskytte mod korrosion.

 

AET Biomassekedlen har kort opstartstid og hurtig nedlukningstid, da der næsten ikke er noget murværk i kedlen. Dette reducerer også risikoen for slaggedannelse, reducerer vedlige­holdel­ses­om­kostningerne betydeligt og øger samtidig rådigheden. 

 

Det interne strømforbrug for kedeløen, inklusive røggasrensning, blæsere osv. er under 1,3% af brændslets energi. Det betyder, at Solvay kan producere mere strøm til eksport og/eller egen fabrik.

 

Kombinationen af AET Forbrændingssystemet, AET Biomassekedlen og AET SNCR DeNOx Systemet sikrer lave emissioner, der overholder den tyske 17. BlmSchV og de nye BAT-relaterede emissionsniveauer fra EU. Tungmetaller og dioxiner/furaner vil være et godt stykke under de tilladte emissionsgrænseværdier.

 

For at sikre problemfri integration med Solvay fabrikken anvendes det samme DCS system til hele CHP-anlægget, som i dag anvendes på Solvay fabrikken. Desuden vil kedelanlæggets design på nogle områder blive tilpasset til det eksisterende energianlæg i Solvay for at opnå synergi, f.eks. for drift og vedligeholdelse samt sikkerhed.

 

Med det særlige design af kedel, kedelhus, posefilter og andre komponenter har AET været i stand til at opfylde Solvays høje forventninger til støjreduktion og anlæggets rådighed.

 

Norbert Mülders, Site Manager i Rheinberg, Solvay: ”Det glæder os at kunne meddele, at AET vil levere kedlen til vores anlæg i Rheinberg. Nogle af de afgørende punkter for Solvay var at vælge en gennemprøvet teknologi med relevante referencer i drift, der har høj rådighed og høj virkningsgrad.”

 

Erik Flemming Hansen, salgs- og marketingdirektør, AET: ”Det glæder os, at Solvay har betroet os at levere en ny kedel til Rheinberg og tilføre vores stærke kompetencer til projektet. Vi vil gøre vores bedste for at sikre, at Solvays høje forventninger vil blive indfriet. Desuden glæder det os at modtage en ny ordre i Tyskland, også fordi kul nu udfases i Tyskland.”

 

AET har tidligere leveret biomassekedler til Pfleiderer, Swiss Krono, Boehringer Ingelheim og Best Wood Schneider og leverer service og serviceløsninger til Tyskland.

 

SLUT

 

Yderligere oplysninger om projektet fås hos:

Erik Flemming Hansen, salgs- og marketingdirektør, efh@aet-biomass.com, +45 9632 8601.

 

For yderligere oplysninger - presse:
Frank Scholdann Lund, marketingchef, fsl@aet-biomass.com, +45 9632 8633.

 

 

Om Solvay:

Solvay er et avanceret materiale og specialkemikalie producerende selskab. Selskabet fokuserer på at udvikle kemiske materialer, der tager højde for samfundsmæssige udfordringer. Solvay udvikler og danner partnerskaber med kunder over hele verden på mange forskellige markeder. Selskabets produkter anvendes i fly, biler, batterier, smart-udstyr, medicinsk udstyr såvel som i mineral-, olie- og gasudvinding og forbedrer effektiviteten samt bæredygtigheden heraf. Selskabets letvægts­materialer fremmer en renere transport, deres udformning optimerer brugen af ressourcer, og deres højtydende kemikalier forbedrer luft- og vandkvaliteten. Solvay har hovedkvarter i Bruxelles med omkring 26.800 ansatte i 61 lande.

 

www.solvay.com

 

Om Aalborg Energie Technik (AET):

Det danske selskab AET er et førende, selvstændigt ingeniør- og entreprenørfirma, der leverer biomassefyrede kedelanlæg, kraftværker og kraftvarmeværker (CHP) i størrelsen 25 - 170 MWt.

 

AET's aktiviteter omfatter design, ingeniørarbejde, levering og service på anlæg, der anvender alle former for biomasse. Den gennemprøvede AET Biomassekedel og AET Forbrændingssystem er baseret på mere end 30 års praktisk erfaring med industrielle processer, dampproduktion og biomasseforbrænding.

 

Selskabet har et velkendt og anerkendt ry for at levere biomassefyrede kedler og anlæg med exceptionelt høj effektivitet, høj rådighed, høj brændselsfleksibilitet og lave emissioner. Desuden sikrer meget lave vedligeholdelsesomkostninger på AETs biomassefyrede anlæg investorerne en rentabel forretning.


AET afleverer biomassefyret kraftvarmeværk i Frankrig.

Pressemeddelelse

 

Download pressemeddelelse i PDF

 

Aalborg, Danmark, 16. maj 2019

 

Aalborg Energie Technik a/s (AET) afleverer turnkey biomassefyret kraftvarmeværk i Frankrig

I 2016 betroede Akuo Energy det til AET at levere en AET Biomassekedel, dampturbine, kondensator, hjælpeudstyr, tilslutning til Gemdoubs papirfabrik og bygninger til Cogénération Biomasse de Novillars (CBN) anlægget.

Det glæder AET at kunne meddele, at anlægget er afleveret til Akuo Energy, og dette er sket til tiden, med overholdelse af budgettet, og til garanteret ydelse. Samtidig er anlægget afleveret til AET Biomasse de Novillars S.A.S. (ABN) og selskabet har påbegyndt en 17½ års drifts- og ved­lige­hol­del­seskontrakt for kraftvarmeværket i samarbejde med Akuos driftsteams (tager sig af anlægs­mana­ge­ment, brændselsforsyning og O&M for brændselshåndtering).

 

Levering med overholdelse af tid, ydelse og budget

Siden kontrakten blev underskrevet, har AET stræbt efter at opfylde de enkelte milepæle, som var aftalt i tidsplanen. Kedelhusstålet blev rejst på den aftalte dag: 22. december 2017. Anlægget blev synkroniseret på den aftalte dag: 8. august 2018. 24-timers driften blev startet den 17. september 2018: flere dage før tid. Anlægget blev afleveret i starten af 2019: Til tiden.

 

De tekniske garantier blev testet af Bureau Veritas og bestod bl.a. af følgende:

 • Ydelsen blev garanteret ved kraftvarmeproduktion og ren elproduktion. Begge ydelsesgarantier var opfyldt, da den samlede nettoeffektivitet var bedre end lovet. Det blev også bemærket, at in-house el-forbruget ved ren elproduktion ved 20 MWe (brutto) var under 1.100 kW. Det vil sige kun 1,9 % brændselsvarmeinput for et 63 MWt/20 MWe anlæg ved 120 bara.

 • Alle emissioner var lavere end de garanterede værdier og uden brug af SNCR ved forbrænding af tørt brændsel.

 • Desuden var de indendørs og udendørs støjniveauer garanterede og opfyldte.

Desuden blev anlægget stress-testet med succes ved forskellige driftssituationer, hvilket beviser, at det uden problemer kan klare hurtige ændringer i brændselskvalitet, anlægslast og hurtigt varierende dampforbrug (>10 tons/time pr. min.) fra papirfabrikken.

 

De to parters professionalisme og gensidige tillid gav også en økonomisk fordel. Når man sammenligner værdien i den oprindelige kontrakt med det realiserede projekt, var forskellen i kontraktbeløbet tæt på 1% og skyldtes kun nogle mindre ændringer i leveringsomfang.

 

John H. Jakobsen, projektleder, AET: "Vi stræber efter at vælge den rigtige løsning, hvilket giver os en unik ydelse, og vi fokuserer på at overholde tidsplanen eller endda levere før den planlagte dato".

 

Når en investor handler med AET, sikres han en høj grad af sikkerhed, da vi leverer til tiden og under overholdelse af budget og ydelse.

 

EPC: Samarbejde

Pierre Adrien, Asset Manager, Akuo Energy: "På vegne af CBN og Akuo's projektteam vil jeg gerne udtrykke vores store taknemmelighed og respekt for AET's professionalisme, tålmodighed og resultatorienterede holdning. Vi håber, at vi i fremtiden igen kan samarbejde om konstruktionen af et nyt projekt, og vi glæder os til at fortsætte denne nye fase i Novillars projektet sammen med AET".

 

Hans Erik Askou, CEO, AET: "Vi er glade for og stolte af at have afleveret endnu et vellykket AET biomassefyret kraftvarmeværk. Denne succes blev mulig, fordi Akuo Energy og AET samarbejdede positivt, konstruktivt og proaktivt, som om vi var partnere. Vi glæder os også til at samarbejde tæt med jer alle for at udvikle et velkonstrueret anlægs succes til et højtydende anlæg til fordel for os alle".

 

16 års drift og vedligeholdelse ved AET Biomasse de Novillars S.A.S. (ABN)

Nu skal ABN udføre 16 års drift og vedligeholdelse af kraftvarmeværket, primært med et team, der er i Novillars, og med støtte fra AETs hovedkontor i Aalborg. ABN har ansvaret for at levere strøm og damp til Gemdoubs papirfabrik i et aftalt antal driftstimer pr. år og ved en aftalt overordnet virk­nings­grad. Den høje rådighed understøttes af et begivenhedsbaseret vedlige­holdelsessystem, og alle driftsoplysninger er til rådighed på AETs hovedkontor.

 

SLUT

 

Yderligere oplysninger om projektet fås hos:

Hans Erik Askou, CEO, askou@aet-biomass.com, +45 9632 8632

 

For yderligere oplysninger - presse:
Frank Scholdann Lund, Marketing Manager, fsl@aet-biomass.com, +45 9632 8629

 

 

Om Akuo Group:

Akuo Energy udvikler, finansierer, bygger og driver kraftværker baseret på vedvarende energikilder over hele verden. Akuo Energy er den første grønne uafhængige kraftvarmeværksproducent i Frankrig. Firmaet udvikler og driver kraftværker, der ikke blot producerer vedvarende energi, men skaber yderligere samfundsmæssige fordele for indbyggerne i de områder, de bor i. I 2019 har Akuo Energy 1192 MW kapacitet i drift og under opførelse. Koncernindtægterne i Akuo Group var 205 mEURO i 2017. Som en ren spiller i vedvarende energi har Akuo Energy udvidet både inden for teknologi (vind, sol, biomasse, hydro, havvarme) og geografi. I slutningen af 2017 havde Akuo Energy 14 filialer og afdelinger i verden - og fulgte en fremgangsmåde, der både er opportunistisk og fokuserer på nichemarkeder.

 

Om Gemdoubs:

Gemdoubs est une papeterie centenaire située à Novillars (25).Gemdoubs er en papirfabrik, der er beliggende i Novillars (25) med en 100 årig tradition for produktion af papirprodukter. Elle produit annuellement 80 000t de papier pour emballage (PPO) à partir de papiers et cartons de récupération.Virksomheden producerer årligt 80.000 tons papir til emballage af genanvendt papir og pap. Elle exporte plus de 35% de ce papier destiné principalement aux fabricants de packagings en carton ondulé pour l'agro-alimentaire, l'industrie et le e-commerce.Den eksporterer mere end 35% af dette papir, hovedsagelig til producenter af bølgepapsemballage til landbrugsvarer, industri og e-handel.

 

Om Aalborg Energie Technik (AET):

Det danske selskab AET er et førende, selvstændigt ingeniør- og entreprenørfirma, der leverer biomassefyrede kedelanlæg, kraftværker og kraftvarmeværker (CHP) i størrelsen 25 og 170 MWt.

AET’s aktiviteter omfatter design, ingeniørarbejde, levering og service vedrørende anlæg, der anvender alle former for biomasse. Den gennemprøvede AET Biomassekedel og AET Forbrændingssystem er baseret på mere end 30 års praktisk erfaring med industrielle processer, dampproduktion og biomasseforbrænding.

Selskabet har et velkendt og anerkendt ry for at levere biomassefyrede kedler og anlæg med exceptionelt høj effektivitet, høj rådighed, høj brændselsfleksibilitet og lave emissioner. Desuden sikrer meget lave vedligeholdelsesomkostninger på AET’s biomassefyrede anlæg investorerne en rentabel forretning.

 

AET Biomasse de Novillars S.A.S. (ABN) er et datterselskab af AET. 

 


Generalforsamling hos Aalborg Energie Technik a/s afholdes tirsdag den 28. maj kl. 16.00 i auditoriet hos NOVI, Niels Jernes Vej 10, Aalborg.

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Der indkaldes hermed til generalforsamling hos Aalborg Energie Technik a/s tirsdag den 28. maj kl. 16.00 i auditoriet hos NOVI, Niels Jernes Vej 10, Aalborg.

 

For yderligere information og tilmelding, venligst klik her.


AET har i NOV 18 idriftsat endnu et kundetilpasset AET SNCR DeNOx System til at reducere NOx emissioner; denne gang hos De Danske Gærfabrikker i Grenå (DK) til deres faststoffyrede kedel.
Endnu et idriftsat AET SNCR DeNOx System

AET har i NOV 18 idriftsat endnu et kundetilpasset AET SNCR DeNOx System til at reducere NOx emissioner; denne gang hos De Danske Gærfabrikker i Grenå (DK) til deres faststoffyrede kedel.

 

De Danske Gærfabrikker (DDG) producerer 25.000 ton gær om året, døgnet rundt. Gærproduk­tionen er en følsom fedbatch fermenteringsproces, bl.a. med sterilisering, gærkar, dyrkning, centrifugering og filtrering. Ved gærproduktionen må temperaturerne kun svinge ganske lidt og derfor overvåges den i øvrigt højautomatiserede proces døgnet rundt.

 

Udfordring for DDG - løsning fra AET

Da DDG skulle til at brænde kul kontinuerligt på deres 15 MWt kedel, skulle kedlen optimeres med hensyn til emissioner, herunder NOx-emissioner for at opfylde myndighedernes krav.

 

For at designe det mest effektive kundetilpassede SNCR system udførte AET en on-site test med forskellige placeringer af NOx-lanser i fyrrummet, bl.a. ud fra fyrrummets udformning, rist, sekundærluftindblæsning samt temperaturudvikling i fyrrum.

 

Det blev ud fra forsøget påvist, at ammoniakvand var et optimalt NOx reduktionsmedie, idet det ikke laver saltaflejringer i kedlen og ikke giver øgede CO emissioner.

 

Testen blev udført i MAR 2018 og verificeret af tredjepart. Ordren blev modtaget i APR 2018, anlægget blev idriftsat under hensyntagen til at undgå unødvendige driftstop i DDG's produktion og anlægget er afleveret NOV 2018.

 

AET SNCR DeNOx Systemet

AET SNCR DeNOx Systemet er en integreret del af kedelstyringen, idet dette er lavet i det eksisterende ABB styresystem for kedlen. AET SNCR DeNOx Systemet reducerer NOx-emissionen med ca. 25%, så det nuværende emissionskrav kan imødegås. AET's SNCR DeNOx System er designet til at kunne reducere endnu mere.

 

Anlægget er særdeles pålideligt og kører uden problemer, idet AET SNCR DeNOx Systemet, som er lavet i rustfrit stål, bl.a. blev tilpasset vores kedel. Anlægget kan desuden håndtere de hurtigt varierende dampudsving, vi oplever pga. den batch baserede proces, udtaler teknisk chef Jack Domino.

 

Anlægget består i al sin enkelthed af en beholder til ammoniakvand, reguleringstavle, inddysningslanser i et niveau i fyrrummet, NO måler og styresystem.

 

Firmaerne bag

De Danske Gærfabrikker, der udspringer fra De Danske Spritfabrikker, er i dag ejet af det canadiske familieejede Lallemand Inc., som beskæftiger 2.900 mennesker i 40 forskellige lande.

 

De Danske Gærfabrikker fremstiller en stor mængde bagegær, der afsættes til brødindustrien, lokale håndværksbagere og dagligvarebutikker. Derudover producerer De Danske Gærfabrikker specialiteter som vingær, gærekstrakter og gær til dyre- og humanernæring.

 

Aalborg Energie Technik a/s (AET) er et førende, uafhængigt ingeniør- og entreprenørselskab, som leverer og servicerer biomassefyrede anlæg, herunder også emissionsforbedrende systemer.

 

Forretningen omfatter design, ingeniørarbejde, levering og service af anlæg fyret med alle former for biomasse. AET Biomassekedler og AET Forbrændingssystem er baseret på mere end 30 års praktisk erfaring med industriprocesser, dampgenerering og biomasseforbrænding.

 

AET har et anerkendt ry for levering af biomassefyrede anlæg med exceptionelt høj effektivitet, høj rådighed, høj brændselsfleksibilitet og lave emissioner.

 

Kontakt:

Serviceingeniør: Kjeld Arendt, kAr@aet-biomass.com, +45 23 23 71 29

Marketingchef: Frank Scholdann Lund, fsl@aet-biomass.com, +45 26 30 07 34.


Én af de store milepæle blev markeret, da man afholdt First Fire på biomassekraftvarmeværket i nærheden af Newark, Nottinghamshire i England.

AET og JG Pears (Newark) Ltd fejrede First Fire på JG Pears anlægget den 5. december

Én af de store milepæle blev markeret, da man afholdt First Fire på biomassekraftvarmeværket i nærheden af Newark, Nottinghamshire i England.

Til at markere begivenheden fik Alistair Collins, driftsdirektør hos JG Pears (Newark) Ltd., overrakt den officielle tændstik. I tidens ånd startede han dog forbrændingen via en app på en iPad.

 

 

Alistair Collins, driftsdirektør hos JG Pears (Newark) Ltd. og Hans Erik Askou, administrerende direktør hos Aalborg Energie Technik a/s lykønsker hinanden ovenpå en vellykket First Fire.

Alistair Collins, driftsdirektør hos JG Pears (Newark) Ltd. og Hans Erik Askou, administrerende direktør hos Aalborg Energie Technik a/s lykønsker hinanden ovenpå en vellykket First Fire.
 

 

Den 24. august 2016 underskrev Aalborg Energie Technik a/s en stor kontrakt med JG Pears Power Ltd. på en EPC-leverance af et biomassefyret 42 MW/12 MWe.

 

Leverancen omfatter alle dele af kraftvarmeværket, så som brændselslager, brændselshåndtering og indfyringssystem, AET-Forbrændingssystem og AET-Biomassekedel, dampturbine, luftkølet kondensator, røggasrensningssystem, PLC-styring, SCADA-system og bygninger. Anlægget er udstyret med et effektivt SCR-system for at sikre lave emissionsværdier.


Ved at opføre dette kraftvarmeværk, vil JG Pears anlægget erstatte 90% af de fossile brændsler, som tidligere blev anvendt på den tilstødende fabrik, som oparbejder animalske biprodukter, hvilket sparer betydelige mængder af CO2-emissioner.
Anlægget vil forsyne JG Pears fabrik ved Low Marnham, Newark, med damp og elektricitet. Kraftvarmeværket vil også bidrage til Storbritanniens energibehov ved at producere i gennemsnit 7 MWe, hvoraf en del vil blive brugt på den tilstødende fabrik og den overskydende elektricitet eksporteres til det nationale elnet.

 

Overdragelse forventes at finde sted i begyndelsen af 2018.

Alistair Collins, driftsdirektør hos JG Pears (Newark) Ltd. får overrakt den officielle tændstik.
Alistair Collins, driftsdirektør hos JG Pears (Newark) Ltd. får overrakt den officielle tændstik.
Aalborg Energie Technik a/s vinder EY Entrepreneur of the Year pris i region Nordjylland.

Download Pressemeddelelse i PDF

 

Aalborg, Danmark, 01.11.2017

 

Aalborg Energie Technik a/s (AET) vinder EY Entrepreneur Of The Year pris i region Nordjylland

Prisen som EY Entrepreneur Of The Year i region Nordjylland går i år til Aalborg Energie Technik a/s, der har omsat mere end 30 års praktisk erfaring med industriprocesser til nye løsninger inden for biomassefyrede anlæg, kraftværker og kombinerede kraftvarmeværker.

 

Aalborg Energie Technik a/s blev hyldet som vækstvinder ved et arrangement på restaurant Fusion i Aalborg tirsdag aften.

 

 

”I sin motivering har juryen særligt fremhævet, at Aalborg Energie Technik er en innovativ og bæredygtig forretning. Det er en fortælling om at se muligheder og så tilsætte en god portion købmandskab og dygtig ledelse. Samtidig har juryen hæftet sig ved mulighederne for at skalere forretningen, udvikle miljørigtige og bæredygtige løsninger og en rigtig god eksekveringsevne”, siger Allan Terp, partner i EY og regionsansvarlig i EY Entrepreneur Of The Year for Nordjylland.

"Aalborg Energie Technik gør sig i energiprojekter, der omfatter alt fra design, ingeniørarbejde, levering, service og reparation af anlæg. Det har den gjort så godt, at den har kunnet præstere vedvarende vækst og dens ambitioner om at fortsætte den vækst – bl.a. på udenlandske markeder – har været udslagsgivende for den uafhængige jurys valg af vinder", fremgår det af juryens begrundelse.

 

Aalborg Energie Technik a/s der har godt 150 ansatte, kunne i seneste regnskab præstere et bundlinjeresultat på 58 millioner kroner på basis af en nettoomsætning på 439 millioner kroner.

 

Hans Erik Askou, CEO hos AET udtaler i forbindelse med modtagelsen af trofæet: "Jeg er taknemmelig og stolt, men også ydmyg over at stå i spidsen for næsten 150 meget dygtige, motiverede og meget dedikerede medarbejdere, og over det resultat som vi skaber sammen. Jeg har stor tiltro til, at vi med et så stærkt team som vi har, vil kunne fortsætte den solide vækst både i top og bundlinje som vi har haft i de foregående år."

 

Søren Smedegaard Hvid, partner i EY og direktør for EY Entrepreneur Of The Year tilføjer:

”Fælles for virksomhederne i konkurrencen er, at de er succesfulde og skaber job og udvikling. Med "EY Entrepreneur Of The Year" vil vi hylde de virksomheder og inspirere andre til at tænke i samme retning og måske gå samme vej. Det er essensen i konkurrencen. Vi ser virksomhedsejerne som rollemodeller og mens hver vækstvirksomhed har sin egen historie og specielle karakteristika, så er der også fællestræk, som går igen – ikke mindst en stærk vision, vilje og vedholdenhed.”

 

 

SLUT

 

 

For mere information: 

 

Hans Erik Askou, adm. direktør, askou@aet-biomass.com, +45 9632 8632

 

For mere information - presse:

Erik Flemming Hansen , salgs- & marketingdirektør, efh@aet-biomass.com, +45 9632 8601

 

Om "Entrepreneur of the Year"

Det er 21. gang at dansk erhvervsliv er en del af dysten Entrepreneur of the Year, som blev etableret af revisionshuset Ernst & Young i 1986 i USA. Konkurrencen er med årene vokset og har spredt sig ud over hele verden.

Den danske del af konkurrencen er delt i seks regioner. I hver af dem udpeger den uafhængige jury en vindervirksomhed blandt deltagerne, som så går videre til landsfinalen.

EY har gennemgået de seneste regnskaber for utallige danske aktie og anpartsselskaber og dermed identificeret de virksomheder, der lever op til konkurrencekravene.

 


AET deltager i Jyllands største jobmesse for ingeniører: DSE Messen, som løber af stablen den 11-12 oktober 2017.

Mød Aalborg Energie Technik a/s under karrieredagene i Gigantium i Aalborg

 

AET deltager i Jyllands største jobmesse for ingeniører: DSE Messen,  som løber af stablen den 11-12 oktober 2017.

 • Har du en god ide til et projekt- eller specialesamarbejde?

 • Mangler du en spændende praktikvirksomhed?
   

  Så opfordrer vi dig til at besøge vores stand på DSE Messen i Aalborg, hvor du har mulighed for at blive klogere på Aalborg Energie Technik a/s som virksomhed og samtidig tale med vores ingeniører om muligheden for at etablere et samarbejde i forbindelse med dit studie.


AET sikrer sig endnu en ordre på et biomassefyret kraftværk. Anlægget, der har en kapacitet på 30 MWe vil blive opført i Russi nær Ravenna, i Italien.

Pressemeddelelse (Download)

 

Aalborg, Danmark, 08.05.2017

 

Aalborg Energie Technik a/s (AET) sikrer sig endnu en ordre. Det biomassefyrede  kraftværk med en kapacitet på 30 MWe vil blive placeret i Russi nær Ravenna, i provinsen Emilia-Romagna, Italien.

 

AET har i et joint venture med det det italienske firma Termokimik Corporation Impianti e Procedimenti Industriali SpA (TKC) modtaget en ordre på levering af et biomassefyret anlæg, herunder en AET biomassekedel. Projektet er ejet af PowerCrop Russi S.r.l., et firma, der er ejet af Enel Green Power og Seci Energia.

 

En 3-D illustration af det biomassefyrede kraftværk PowerCrop i Russi, Italien.

 

Kedlen fra AET er designet til at have en effekt på 88 MWth og vil generere damp ved 122 bar og 542°C.  Ved normal drift vil AET-kedlen have en indfyret effekt på 84 MWth, og kraftværket vil producere 30 MWe (brutto).

 

Den årlige elproduktion svarer til forbruget for omkring 84.000 husstande og det biomassefyrede anlæg tillader en reduktion af kulstofemissioner på 117.000 tons per år.

Samarbejdet mellem TKC og AET gør det muligt at udnytte begge virksomheders stærke kompetencer:

 • TKC er et højt respekteret italiensk ingeniørfirma med særlig ekspertise inden for kraftværker.

 • AET er kendt for at levere velfungerende biomassefyrede anlæg med meget høj rådighed og høj effektivitet.

   

De strenge emissionskrav vil blive opfyldt ved at benytte den bedst tilgængelige teknik, herunder AET Forbrændingssystem, AET Biomassekedel, elektrostatisk filter (ESP), posefilter, NOx og CO katalysatorer.  

 

Paolo Cavezzale, adm. direktør for TKC: "Vi er meget tilfredse med, at dette projekt nu skrider fremad, og at vi kan gøre brug af vores stærke kompetencer inden for projektledelse og levering af anlæg på en turnkey basis. Vi er yderst tilfredse med vores samarbejde med AET på dette projekt, hvor hver af vores virksomheder bidrager med deres kernekompetencer for at opnå det bedste resultat."

 

Hans Erik Askou, adm. direktør i AET: "Vi har et godt samarbejde med TKC og ser frem til at levere dette højeffektive anlæg i samarbejde med dem. Det vil blive vores anden levering af et biomassefyret anlæg til Italien."

 

AET har tidligere leveret et 49 MWth kedelanlæg til Zignago Power i Fossalta di Portogruaro. AET har i løbet af det sidste år, ud over Russi projektet,  opnået en kontrakt med JG Pears i Storbritannien på en turnkey levering af et 42 MWth/12 MWe CHP anlæg og underskrev en kontrakt på levering af et 63 MWth/20 MWe anlæg til Cogéneration Biomasse de Novillars i Frankrig.

 

SLUT

 

For mere information om projektet: 

Hans Erik Askou, administrerende direktør, hea@aet-biomass.com, +45 9632 8632

 

For mere information - presse:

Erik Flemming Hansen , salgs- & marketingdirektør, efh@aet-biomass.com, +45 9632 8601

 

Termokimik Corporation (TKC)

Blev etableret i 1938 og er specialiseret i design, produktion og levering af en lang række anlæg og industrielle processer på turnkey basis.

Firmaets egenkapital og årlige indtjening har vist en stadig stigende vækst over årene, og aktivitetsområderne har været i konstant ekspansion. Termokimik Corporations gode omdømme som ingeniør- og entreprenørvirksomhed er anerkendt af store verdensomspændende industrier og forsyningsselskaber.

Aalborg Energie Technik a/s (AET)

AET er en førende uafhængig ingeniør- og entreprenørvirksomhed, som leverer biomassefyrede kedelanlæg, kraftværker og kraftvarmeværker i størrelsesordenen 25 til 170 MWth.

 

AET’s forretningsområder omfatter design, engineering, levering og service af anlæg fyret med alle former for biomasse. Den velafprøvede AET Biomassekedel og AET Forbrændingssystem er baseret på mere end 30 års erfaring med industriprocesser, dampproduktion og biomasseforbrænding.

 

Firmaet har et vel- og anerkendt renommé for at levere biomassefyrede kedler samt anlæg med en exceptionel høj effektivitet, høj rådighed, høj brændselsfleksibilitet og lave emissioner, som sammen med meget lave vedligeholdelsesomkostninger sikrer AET’s kunder en rentabel forretning.   


AET deltager i øjeblikket på ICCI messen i Istanbul. Messen finder sted fra den tredje til den femte maj, og afholdes i ISTANBUL EXPO CENTER. Kom og besøg os i hal nr. 10, stand nr. B105.
AET på ICCI messen i Istanbul

Aalborg Energie Technik a/s deltager i øjeblikket på ICCI messen i Istanbul. Det er den 23. gang, at denne internationale messe for energi og miljø afholdes.


Messen finder sted fra den tredje til den femte maj, og afholdes i ISTANBUL EXPO CENTER.


Kom og besøg os i hal nr. 10, stand nr. B105.

 

På billedet ses fra venstre: René Treumer, Frank S. Lund og Bent Have Johnsen.


Indkaldelse til generalforsamling i Aalborg Energie Technik a/s. Generalforsamlingen foregår torsdag den 27. april 2017 kl. 16.00 i auditoriet hos NOVI, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg.

Download indkaldelse i pdf

Indkaldelse til generalforsamling i AET a/s

I overensstemmelse med beslutning på bestyrelsesmøde afholdes generalforsamling

 

Torsdag den 27. april 2017 kl. 1600 i auditoriet hos NOVI, Niels Jernes Vej 10, Aalborg.

 

Dagsorden i henhold til vedtægter:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte

årsrapport.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

 

Senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, fremlægges dagsorden og årsrapport til gennemsyn

for aktionærerne. Årsrapporten vil desuden blive udsendt til aktionærerne pr. mail.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Høstgaard-Jensen

Bestyrelsesformand

 

Venligst giv besked til: AET_reception@aet-biomass.com senest tirsdag d. 19. april 2017:

- om deltagelse i generalforsamling

- om deltagelse i buffet efterfølgende.

 


Dampblæsning er i gang på Tilbury Green Power. Dette er en vigtig milepæl i projektet og viser, at leveringen af projektet følger plan og budget med forventet levering til kunden på den aftalte dato.

 

Tilbury levering følger plan og budget

Dampblæsning er i gang på Tilbury Green power. Dette er en vigtig milepæl i projektet, som viser, at leveringen af projektet følger plan og budget med forventet levering til kunden på den aftalte dato.

Stem blowing at Tilbury Green Power
Stem blowing at Tilbury Green Power
Aalborg Energie Technik a/s (AET) skal levere et nøglefærdigt biomassefyret kraftvarmeværk (63 MW) i Frankrig: Cogéneration Biomasse de Novillars (CBN)

Pressemeddelelse

Aalborg, 5. december 2016

 

Download presse meddelelse >>

 

Aalborg Energie Technik a/s (AET) skal levere et nøglefærdigt biomassefyret kraftvarmeværk i Frankrig

 

Startdato for opførelse af det nye anlæg - Cogéneration Biomasse de Novillars (CBN) - var mandag den 5. december 2016. "Første spadestik"-ceremonien fandt sted på papirfabrikken Gemdoubs i Doubs, i regionen Bourgogne-Franche-Comté, hvor det nye kraftvarmeværk vil blive placeret.

 

Et moderne projekt, som opfylder de strenge krav stillet af fransk lovgivning

Anlægget består af brændselshåndtering, en AET-Biomassekedel, dampturbine, røggas-rensningssystem samt dampforbindelse til Gemdoubs. Det vil have en indfyret effekt på 63 MWt, en elproduktion på 20 MWe og termisk effekt på 23,5 MWt. Kraftvarmeværket vil blive designet således, at det kan opfylde de krav, som den franske regering har stillet i forbindelse med CRE 4 udbudsrunden og vil derfor have en samlet effektivitet på mere end 65%. Det vil blive udstyret med AET's avancerede forbrændingssystem og AET's SNCR DeNOx-system, som sikrer et meget lavt emissionsniveau.  

 

Grøn energi produceret med træ fra lokalområdet

CBN-anlægget vil blive opført på papirfabrikken Gemdoubs grund. Det skal levere damp til  produktionsprocessen, hvor affaldspapir genanvendes og bruges til fremstilling af papkasser og emballage. Det biomassefyrede kraftvarmeværk skal levere 153 GWh/år grøn elektricitet, svarende til det årlige forbrug for 105.600 indbyggere, og 215.000 ton damp, som tidligere blev produceret ved hjælp af fossile brændsler.

 

CBN nyder godt af den overflod af træ, der er i nabolaget, og det træ, der anvendes som brændsel, kommer fra en radius af 100 km fra anlægget, hvilket skaber jobs i den lokale træforsyningsindustri.

 

 

En investering på 87 millioner Euro

Anlægsomkostningerne for CBN-anlægget på 87 millioner euro er projektfinansieret. En bankpulje bestående af en række forskellige banker har finansieret hovedgælden og andre investorer har finansieret mezzaninkapitalen. Blandt bankerne er Natixis Energéco og Caisse des Dépôts et Consignations, som både finansierer projektet på mezzaninniveau og med egenkapital. Både Natixis Energéco og Caisse des Dépôts et Consignation deltog ligeledes i finansieringen af de to foregående biomasseanlæg, som Akuo Energy har stået for.

 

Kapitalen er delt mellem følgende investorer: Akuo Energy - (Néréa), Caisse des Dépôts et Consignation, CAM Energy, Gemdoubs og Crédit Agricole Franche-Comté Investissements.

 

 

Benoit Galland, adm. dir. i Akuo Energy udtaler, "CBN kraftvarmeværket er det tredje biomassefyrede kraftvarmeværk, som Akuo Energy indtil nu har udviklet og ejer i Frankrig. Baseret

på de erfaringer, som vores team fra Akuo Biomass har erhvervet fra udvikling, anlæg og drift af de foregående anlæg, har vi lært at optimere og vælge den teknologi og partner, som sikrer det bedste investeringsafkast for vores anlæg. Med en solid og troværdig partner som AET, kendt for altid at levere anlæg til tiden, og som altid har leveret anlæg med høj rådighed og lave vedligeholdelsesomkostninger og lave emissioner, er vi overbeviste om, at projektet vil blive en succes. Derudover er vi glade for at vide, at drift og vedligeholdelse vil være i gode hænder, da vi har betroet AET en langsigtet drifts- og vedligeholdelseskontrakt."

 

Fortsat succes for AET

AET har inden for de sidste år leveret fire anlæg til et andet fransk energiselskab, Cofely ENGIE (tidligere GDF SUEZ), inklusiv Bio Cogelyo Normandie, SODC Orleans, Biomass Energy Solutions Vielle Saint Girons, og Biolacq Energies. Dette er første gang, AET's leveringsomfang inkluderer en hel drifts- og vedligeholdelseskontrakt til et projekt i Frankrig. AET har tidligere leveret sådanne ydelser i Storbritannien med stor succes.  

 

Erik Flemming Hansen, salgs- og marketingdirektør hos AET udtaler: "AET oplever pt. stor interesse for vores anlæg. Det er klart, at budskabet, om den kvalitet og service vi yder, breder sig i branchen. Det er vigtigt for energiproducenter og investorer at have pålidelige og effektive anlæg, som kræver så lidt vedligeholdelse og så få driftsstop som muligt. Vi ser ligeledes en øget efterspørgsel efter drifts- og vedligeholdelseskontrakter. I øjeblikket bygger vi to anlæg i Storbritannien: JG Pears Power (42 MWt / 12MWe) og Tilbury Green Power i London (125 MWt / 40 MWe). På Tilbury anlægget har vi desuden underskrevet en drifts- og vedligeholdelseskontrakt."

 

Hans Erik Askou, adm. direktør hos AET, udtaler: "Det er med glæde, vi fortsætter det gode samarbejde, vi har haft hidtil med Akuos team. Vi vil gøre vores bedste for at leve op til de høje forventninger fra Akou, deres partnere og medinvestorer, og for at projektet vil få et sundt investeringsafkast. Vi er sikre på, dette vil blive et vellykket og grønt projekt, som alle interessenter vil være stolte af at være en del af."

 

 

 

For yderligere information om projektet:  

 

Hans Erik Askou, administrerende direktør, hea@aet-biomass.com, +45 9632 8632

 

For yderligere information - presse:

Erik Flemming Hansen , salgs- & marketingdirektør, efh@aet-biomass.com, +45 9632 8601

 

 

Om Akuo Gruppen

Akuo Energy er den førende uafhængige franske producent af energi udelukkende genereret fra vedvarende energikilder.  Akuo Energy er tilstede igennem hele værdikæden: udvikling, finansiering, konstruktion og drift. I slutningen af 2015 har Akuo Energy investeret 1,5 million euro i en samlet kapacitet på 610 MWe af aktiver i drift og under opførelse, og 1,7 GW i projekter med avanceret udvikling. Koncernens salg i samme periode beløb sig til 149 million Euro, en stigning på 42%. Med mere end 250 ansatte er Akuo Group, med hovedsæde i Paris, repræsenteret i 10 lande verden over: USA, Uruguay, Indonesien, Tyrkiet, Polen, Kroatien, Marokko, Australien, Luxembourg og Dubai. Akuo Energy sigter mod en samlet produktionskapacitet på 3.500 MWe i 2022.

 

Om Gemdoubs

Gemdoubs er en papirfabrik beliggende i Novillars, med 100 års erfaring i papirfabrikation. Fabrikken producerer årligt 80.000 ton papir til emballage fra genvundet papir og pap. Den eksporterer mere end 35%, hovedsageligt til producenter af bølgepap emballage til fødevareindustrien, industrien og e-handel.   

 

Om Aalborg Energie Technik (AET):

Det danske firma AET er en førende uafhængig dansk ingeniør- og entreprenørvirksomhed, der leverer biomassefyrede kedelanlæg, kraftværker og kombinerede kraftvarmeværker i størrelsen 25 til 170 MWt.

AET's forretningsområder omfatter design, engineering, levering, service og drift af anlæg fyret med alle former for biomasse. Den velafprøvede AET biomassekedel og AET's forbrændingssystem er baseret på mere end 30 års erfaring med biomasseforbrænding, el og dampproduktion og leverancer til industrielle processer.

Firmaet har et godt og anerkendt ry for at levere biomassefyrede kedler og anlæg med exceptionel høj effektivitet, høj rådighed, høj fleksibilitet og lave emissioner. I kombination med lave vedligeholdelsesomkostninger danner dette grundlaget for en rentabel forretning for AET's kunder.

En 3D illustration af anlægget Cogéneration Biomasse de Novillars
En 3D illustration af anlægget Cogéneration Biomasse de Novillars
Kom og mød Aalborg Energie Technik a/s på DSE messen 2016 i Aalborg den 12.-13. oktober i Gigantium.

Mød Aalborg Energie Technik a/s på DSE messen i Gigantium i Aalborg

 

Vi deltager på DSE messen 2016 i Aalborg den 12.-13. oktober i Gigantium 

 

 • Har du en god ide til et projekt- eller specialesamarbejde?

 • Mangler du en spændende praktikvirksomhed?

  Så opfordrer vi dig til at besøge vores stand på DSE messen i Aalborg, hvor du har mulighed for at blive klogere på Aalborg Energie Technik a/s som virksomhed og samtidigt tale med vores ingeniører om muligheden for at etablere et samarbejde i forbindelse med dit studie.


Aalborg Energie Technik a/s har underskrevet endnu en EPC kontrakt i Storbritannien. Kraftvarmeværket på 42 MWt og 12 MWe vil blive opført i nærheden af Newark.

Pressemeddelelse

 

Download Pressemeddelelse

 

Aalborg, Danmark, d. 31. august 2016

 

Aalborg Energie Technik a/s har underskrevet endnu en EPC-kontrakt i Storbritannien. Kraftvarmeværket på 42 MWt og 12 MWe vil blive opført i nærheden af Newark.

Den 24. august 2016 underskrev Aalborg Energie Technik a/s en stor kontrakt med JG Pears Power Limited på en EPC-leverance af et biomassefyret 42 MW / 12 MWe kraftvarmeværk i nærheden af Newark, Nottinghamshire, i Storbritannien. Leverancen vil omfatte alle dele af kraftvarmeværket, så som brændselslager, brændselshåndtering og indfyringssystem, AET-Forbrændingssystem og AET-Biomassekedel, dampturbine, luftkølet kondensator, røggasrensningssystem, PLC-styring, SCADA-system og bygninger. Anlægget vil blive udstyret med et effektivt SCR-system for at sikre lave emissionsværdier. Overdragelse forventes at finde sted i begyndelsen af 2018.

Ved at opføre dette kraftvarmeværk, vil JG Pears anlægget erstatte 90% af de fossile brændsler, som tidligere blev anvendt på den tilstødende fabrik, som oparbejder animalske biprodukter, hvilket sparer betydelige mængder af CO2-emissioner. Anlægget vil forsyne JG Pears fabrik ved Low Marnham, Newark, med damp og elektricitet. Kraftvarmeværket vil også bidrage til Storbritanniens energibehov ved at producere i gennemsnit 7 MWe, hvoraf en del vil blive brugt på den tilstødende fabrik og den overskydende elektricitet eksporteres til det nationale elnet. 

 

En 3D-illustration af JG Pears kraftvarmeværket

 

Hans Erik Askou (CEO) udtaler: "Vi er henrykte over at have fået denne nye ordre. Vi har allerede arbejdet tæt sammen med JG Pears over en længere periode, så vi er godt forberedte på projektgennemførelsen. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde og til at kunne levere et højeffektivt anlæg, som vi er sikre på, at JG Pears vil blive meget tilfreds med i de kommende år."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alistair Collins, driftsdirektør hos

J G Pears (Newark) Ltd og Hans Erik Askou, adm. direktør hos Aalborg Energie Technik a/s, giver hinanden hånd efter underskrift af kontrakt.

 

 

 

 

SLUT

 

 

For mere information om projektet: 

 

Hans Erik Askou, administrerende direktør, hea@aet-biomass.com, +45 9632 8632

 

For mere information - presse:

Erik Flemming Hansen , salgs- & marketingdirektør, efh@aet-biomass.com, +45 9632 8601

 

 

Om JG Pears Power Limited

J G Pears Power Ltd er en del af J G Pears gruppen af firmaer, hvis primære forretning er produktion af højkvalitets proteinmel og fedtstoffer af animalsk oprindelse. Kraftvarmeværket, som er ejet af JG Pears Power Ltd, bidrager til gruppens langsigtede bæredygtighed.

 

Om Aalborg Energie Technik:

Aalborg Energie Technik a/s (AET) er en førende uafhængig ingeniør- og entreprenørvirksomhed, som leverer biomassefyrede kedelanlæg, kraftværker og kraftvarmeværker i størrelsesordenen 25 til 170 MWt.

AET’s forretningsområder omfatter design, engineering, levering og service af anlæg fyret med alle former for biomasse. Den velafprøvede AET-Biomassekedel og AET-Forbrændingssystem er baseret på mere end 30 års erfaring med industriprocesser, dampproduktion og biomasseforbrænding.

Firmaet har et godt og anerkendt ry for at levere biomassefyrede kedler og anlæg med exceptionel høj effektivitet, høj rådighed, høj brændselsfleksibilitet og lave emissioner. I kombination med lave vedligeholdelsesomkostninger danner dette grundlaget for en rentabel forretning hos AET’s kunder. 


Aalborg Energie Technik a/s fejrer 20 års jubilæum den 1. juli 2016. Virksomheden har vokset støt siden starten, og har nu mere end 100 ansatte.

Pressemeddelelse 1.7.2016

 

(Download pressemeddelelse)

 

Aalborg Energie Technik a/s fejrer 20 års jubilæum

Aalborg Energie Technik a/s (AET), en førende dansk leverandør af biomassefyrede kedelanlæg, kraftværker og kraftvarmeværker, fejrer 20 års jubilæum den 1. juli 2016. Virksomheden har vokset støt siden starten, og har nu mere end 100 ansatte.

 

Da Aalborg Industries (nu Alfa Laval Aalborg A/S) lukkede afdelingen for biomassefyrede kedler, besluttede en gruppe ingeniører og ledere, som havde stor tiltro til potentialet for biomasse, at starte deres eget firma. Dette førte til etableringen af AET i 1996. Gruppen bragte et meget stort know-how om biomassefyrede kedler med sig og AET har siden da perfektioneret AET forbrændingssystemet og AET Biomasse kedlen, som i dag er anerkendt som best available technology (BAT) i branchen.

AET har stærke værdier og lægger stor vægt på altid at levere den bedste løsning til kunderne, til tiden og inden for budgettet, og på at opbygge og bevare tætte relationer til kunderne over lang tid. At kunderne placerer gentagne ordrer for anlæg hos AET er nok det bedste tegn på den store kundetilfredshed og kvaliteten af AETs anlæg! Som eksempel kan nævnes at det store franske energi selskab ENGIE (forhenværende GDF SUEZ) indtil nu har implementeret fire AET anlæg i Frankrig: BioCogelyo i Rouen,SODC i Orléans, Biomass Energy Solutions i Vielle Saint Girons, og det sidste anlæg Biolacq Energies i Lacq.

 

AET er i øjeblikket ved at opføre et 125 MWt / 40 MWbiomassefyret Turnkey anlæg for Tilbury Green Power i London, som vil benytte affaldstræ som brændsel.  Når anlægget er overdraget, vil AET stå for drift og vedligehold i de næste 20 år sammen med en konsortiepartner. Herudover er AET i øjeblikket ved at foretage en større ombygning på Østkraft på Bornholm. Kraftværket vil efter ombygningen være i stand til at brænde biomasse og kul i hvilket som helst blandingsforhold, takket være den unikke AET Combi Spreader.

 

Hans Erik Askou, administrerende direktør og en af AET’s grundlæggere udtaler:

”Når jeg ser tilbage på udviklingen og væksten af AET i de sidste 20 år, kan jeg blot sige, at jeg er meget stolt af vor virksomhed. Vi har bygget et solidt firma som har et enormt know-how igennem alle vore dygtige medarbejdere. Vi har en solid kundebase og pipeline og er mere end nogensinde klar til at forsætte vor ekspansion. ”

 

Nogle milepæle i AET's historie:

1996: AET grundlagt

1998: Første turnkey projekt: Pfleiderer Gütersloh (DE)
2002: “Entrepreneur of the Year” pris af Ernst & Young. Første turnkey projekt i Østrig
2003: Tildelt “Gazelle Prisen” af Børsen
2006: AET anlæg blev udnævnt som BAT (Best Available Technology) af EU IPPC. Første turnkey projekt i Storbritannien.
2008: Første drifts- og vedligeholdelses-kontrakt (WWEP: 6 år)
2009: Første kedelkontrakter i Frankrig og Italien
2010: Modtog eksportprisen af det dansk-franske handelskammer
2013: Fjerde ordre fra GDF Suez - Cofely Services (nu ENGIE Cofely) i Frankrig
2015: TGP (UK): turnkey kontrakt og 20 års O&M kontrakt (i konsortium), Rønne (DK): ombygning af anlæg (brændselskonvertering). Indtjening i 2015: EUR 34 millioner, Balance: EUR 25 millioner, AET runder de 100 ansatte

 

 

For mere information:

Hans Erik Askou, administrerende direktør, hea@aet-biomass.com, +45 9632 8632

 

For mere information - presse:

Erik Flemming Hansen , salgs- & marketingdirektør, efh@aet-biomass.com, +45 9632 8601

Administrerende direktør Hans Erik Askou
Administrerende direktør Hans Erik Askou
Aalborg Energie Technik a/s opnår det bedste driftsresultat i virksomhedens historie. AET’s resultat for 2015 er særdeles godt med en omsætning på Dkr. 259 mio. og indtjening på 31 mio.

Aalborg Energie Technik a/s meddeler det bedste driftsresultat i virksomhedens historie.

AET’s resultat for 2015 er særdeles godt med en omsætning på Dkr. 259 mio. og indtjening på 31 mio. Som bestyrelsesformand Peter Høstgaard-Jensen siger: ”Resultatet må siges at være ualmindeligt godt, ikke mindst for en virksomhed inden for biomassesektoren og et tegn på, at virksomheden ikke blot sælger gode anlæg, men også forstår at beregne og planlægge og så eksekvere som planlagt”. Administrerende direktør Hans Erik Askou roser medarbejdernes og ledelsens indsats i høje toner. En stor del af medarbejderne var faktisk til stede på selskabets generalforsamling. AET’s medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer købte nemlig i fjor de to fonde ud, som hidtil havde ejet 55 % af AET, og nu er ca. 70 af de godt 100 ansatte i AET aktionærer i virksomheden.

På generalforsamlingen blev følgende udnævnt til bestyrelsen: Peter Høstgaard-Jensen (bestyrelsesformand), Palle Nørgaard (næstformand), Jacob Møller Knudsen, Jørgen Ballerman, Henrik Widell og Poul Dige Johansen, hvoraf de to sidste er medarbejdernes repræsentanter.   

AET har i løbet af 2015 afleveret to anlæg i Frankrig til det franske energiselskab ENGIE Cofely. Et anlæg i Orléans på 37 MW, der producerer strøm samt forsyner 15.000 hjem i byen med fjernvarme. Det andet anlæg på 50 MW, som blev leveret til Biomass Energy Solutions, producerer 17 MWel samt leverer procesdamp til DRT, én af verdens ledende virksomheder inden for udvinding af resin og terpentin fra fyrreharpiks. Herudover arbejdede AET i 2015 meget med endnu et anlæg i Lacq (til Biolacq Energies, ligeledes ejet af ENGIE Cofely), - dette anlæg blev afleveret i starten af 2016.

Fremtiden ser ligeledes lys ud: AET forventer i 2016 at få et endnu bedre resultat end i 2015. Dette skyldes bl.a. en stor ordre fra Tilbury Green Power i England: Et 125 MW stort kraftværk, som skal benytte affaldstræ fra London som brændsel. Som én af aktionærerne udtalte, er det desuden yderst interessant, at AET og konsortiepartneren BWSC opnåede en 20-årig drifts- og vedligeholdelseskontrakt. Det forventes, at AET i det kommende år vil opnå yderligere drifts- og vedligeholdelseskontrakter på nogle af de kommende projekter, der er i kontraktforhandlingsfasen.

 

For mere information:  

Hans Erik Askou, administrerende direktør, askou@aet-biomass.com, +45 9632 8632

 

For mere information - presse:

Erik Flemming Hansen , salgs- & marketingdirektør, efh@aet-biomass.com, +45 9632 8601

 


AET har modtaget en ordre fra Østkraft på kedelombygning. Værket bliver således i stand til at fyre 100% biomasse eller 100% kul.
Østkraft bestiller ombygning af kraftværk fra kul til biomasse hos Aalborg Energie Technik a/s

AET har modtaget en ordre fra Østkraft på  ombygning af Østkrafts ca. 20 år gamle kedel. Ombygningen, samt montage og idriftsættelse, skal foregå fra juli – september 2016.

 

AET-udviklet Spreader Stoker gør effektiv co-firing mulig

Ved ombygningen bliver værket i stand til at fyre 100% biomasse eller 100% kul eller alle kombinationer herimellem, f.eks. 70% biomasse og 30% kul. Dette er muligt takket være AET's Combi Spreader Stoker.

 

AET har stor erfaring med ombygning og forbedring af anlæg: Bl.a. har AET før stået for en tilsvarende ombygning af anlægget VERDO i Randers, som siden 2009 har fungeret optimalt til stor tilfredshed hos kunden. Teknikere fra Verdo har i øvrigt stået for rådgivning af Østkraft i udvælgelsen af den bedste teknologi.

 

Hans Erik Askou, adm. direktør i Aalborg Energie Technik a/s, udtaler:

”I AET er vi glade for, at dette projekt nu kommer til realisering efter flere års projektarbejde. Vi er stolte over, at AET er valgt til at stå for kernedelen af projektet, nemlig levering og ombygning af fyringsanlægget. Et velfungerende og konstruktivt samarbejde blandt alle involverede er AET's tilgang for at nå i mål til tiden med et velfungerende og fleksibelt anlæg. Konceptet er velafprøvet, blandt andet i et tilsvarende projekt, vi tidligere har gennemført for Verdo i Randers.”

 

 

 

SLUT

 

For mere information om projektet:

Hans Erik Askou, administrerende direktør, askou@aet-biomass.com, +45 9632 8632

 

For mere information - presse:

Erik Flemming Hansen , salgs- & marketingdirektør, efh@aet-biomass.com, +45 9632 8601

 

Om Østkraft

Østkraft er ejet af Bornholms Regionskommune og dermed alle bornholmere.

Østkraft sælger strøm til private og erhvervskunder -  både på Bornholm og i resten af Danmark. Mere end 4.500 kunder udenøs har valgt Østkraft som leverandør.

Gennem en række udviklingsprojekter bidrager Østkraft også til at gøre Bornholm til en endnu grønnere ø. Derudover vedligeholder vi gadelys, producerer fjernvarme og meget mere.
 

Om Aalborg Energie Technik (AET):

Det danske firma AET er en førende uafhængig ingeniør- og entreprenørvirksomhed, som leverer biomassefyrede kedelanlæg, kraftværker og kombinerede kraftvarmeværker i størrelsesordenen 25 til 170 MWth.

AETforretningen omfatter design, engineering, levering og service af anlæg fyret med alle former for biomasse. Det veldokumenterede AET brændselssystem er baseret på mere end 30 års erfaring med industriprocesser, dampgenerering og biomasseforbrænding.

Firmaet har et godt og anerkendt ry for at levere biomassefyrede kedler og anlæg med exceptionel høj effektivitet, høj rådighed, høj brændselsfleksibilitet og lave emissioner. I kombination med lave vedligeholdelsesomkostninger danner dette grundlaget for en rentabel forretning hos AET’s kunder.

 

Østkraft, foto af Niels Chr. Bohn Pihl
Østkraft, foto af Niels Chr. Bohn Pihl
Ny ejerkreds hos AET. Medarbejdere, ledelse og bestyrelsesmedlemmer ejer nu mere end 85%. De resterende aktier er ejet af pensionerede medarbejdere og tidligere bestyrelsesmedlemmer samt Kirk & Thorsen.
Ændring i ejerkreds hos AET – medarbejdere opkøber yderligere en stor del af aktierne

 

Aalborg Energie Technik a/s (AET) har siden etableringen i 1996/1997 været ejet af en kreds af medarbejdere, ledelse og bestyrelsesmedlemmer sammen med PenSam og Ivon med en væsentlig ejerandel. I en nylig gennemført aftale er PenSam og Ivon købt ud. Prisen ønskes ikke offentliggjort.

 

Den nye ejerstruktur i AET består af medarbejdere, ledelse og bestyrelsesmedlemmer, der tilsammen nu ejer mere end 85% af aktierne. De resterende aktier er ejet af pensionerede medarbejdere og tidligere bestyrelsesmedlemmer samt Kirk & Thorsen Invest a/s med godt 5%.

 

Administrerende direktør Hans Erik Askou udtaler:

”Vi har været glade for PenSam’s ejerskab gennem mange år. Vi sætter pris på, at det sammen med PenSam er lykkedes at enes om denne aftale. Jeg er taknemmelig for, at bestyrelse, ledelse og mere end halvdelen af medarbejderne tilsammen har kunnet løfte denne opgave.

 

Man kan sige, at AET nu er 100% på jyske hænder. Den nye ejerstruktur muliggør, at ledelse og medarbejdere fortsat kan udvikle AET. Jeg ser gode muligheder for en sund og god vækst af AET i tiden, der kommer.”

 

Om AET:

AET er en førende uafhængig ingeniør- og entreprenørvirksomhed, som leverer biomassefyrede kedelanlæg, kraftværker og kraftvarmeværker i størrelsesordenen 25 til 170 MWth. Virksomheden, som har domicil i Aalborg, beskæftiger i dag godt 100 medarbejdere og vokser fortsat.

AET’s forretningsområder omfatter design, engineering, levering og service samt drift og vedligehold af anlæg fyret med alle former for biomasse. Den velafprøvede AET Biomassekedel og AET Forbrændingssystem er baseret på mere end 30 års erfaring med industriprocesser, dampproduktion og biomasseforbrænding.

Firmaet har et velkendt og anerkendt renommé for at levere biomassefyrede kedler samt anlæg med en exceptionel høj effektivitet, høj rådighed, høj brændselsfleksibilitet og lave emissioner, som sammen med meget lave vedligeholdelsesomkostninger sikrer AET’s kunder en rentabel forretning.

 

Høj aktivitet og fortsat vækst

AET har i første halvdel af 2015 afleveret to anlæg til Cofely Services, der er ejet af ENGIE (tidligere GDF SUEZ). AET er ved at installere et femte anlæg i Frankrig til forventet aflevering i Q4 2015. Kunderne sætter stor pris på samarbejdet med AET, og kvaliteten af vore anlæg illustreres ved, at flere store kunder har afgivet gentagne ordrer hos AET.

ENGIE, der er et af Europas største energi selskaber, har således indtil nu købt fire biomassefyrede anlæg hos AET.

 

Kontrakt for levering af et stort anlæg på 125 MWth samt en 20 års drift- og vedlige­holdelseskontrakt blev underskrevet i marts 2015 med Tilbury Green Power i Storbritannien.

I øjeblikket forhandles flere, nye mulige kontrakter. AET opnåede vækst i både om­sæt­­ning og indtjening i 2014 sammenlignet med 2013. Væksten forventes at accelerere i de næste år.

 

For mere information:

Hans Erik Askou, administrerende direktør, askou@aet-biomass.com, +45 9632 8632

 

For mere information - presse:

Erik Flemming Hansen , salgs- & marketingdirektør, efh@aet-biomass.com, +45 9632 8601

 

 

 

 

AET har domicil i Aalborg Øst på NOVI.
AET har domicil i Aalborg Øst på NOVI.
AET overdrager en 37 MW brændselsindfyrede kedel (525 °C, 120 bara) til SODC, Cofely Services (ENGIE Group).
Aalborg Energie Technik a/s overdrager officielt kedelanlægget til SODC, Orléans i France

Aalborg Energie Technik a/s (AET) har d. 3 februar 2015 lavet den endelige overdragelse af den 37 MW brændselsindfyrede kedel (525 °C, 120 bara) til SODC, Cofely Services (ENGIE Group),  som administrerer byens fjernvarme i Orléans.

Kraftvarmeværket SODC Orléans leverer fjernvarme til den nordlige del af Orléans samt 8 MWe elektricitet til nettet - eller op til 12 MWe i den varme sæson. Fjernvarmenettet dækker 15.000 husstande, hvilket svarer til 27% af byen Orléans.

 

Brændslet - ca. 110.000 tons uforurenet træ pr. år - leveres inden for en radius af 150 kilometer og er baseret på tre brændselskilder: Træprodukter, affald fra savværker samt rent, genanvendt træ.

AET's leveringsomfang inkluderer AET Brændselsdoseringssystem, AET Forbrændingssystem, AET Biomassekedel, oliebrænder, komplet kedelhus, posefilter og PLC kontrolsystem.

 

Om SODC

 

Firmaet SODC er datterselskab til Cofely Services (ENGIE Group), der har indgået en langfristet aftale med byen Orléans om at varetage leverancen af fjernvarme til byen for at kunne yde fuld gennemsigtighed af denne service til offentligheden.

 

Om Cofely Services, ENGIE

 

En miljø- og energivenlig servicevirksomhed, som leverer løsninger til firmaer og lokale myndigheder med ønske om at bruge energien mere effektivt samt reducere deres miljømæssige indflydelse. Ekspertisen er baseret på tre langsigtede områder af know-how: forbedring af energi og miljømæssig ydelse af bebyggelse, som producerer lokalt vedvarende energi og digitalt net. I Frankrig beskæftiger Cofely Services 12.500 medarbejdere og havde en omsætning på 2,5 milliarder i 2014. Cofely Services er en del af ENGIE B2B Energie Services, en europæisk førende virksomhed inden for multitekniske tjenesteydelser med en omsætning på €15,7 milliarder i 2014, der beskæftiger  100.000 medarbejdere. Det er én af fem driftsdivisioner, som tilhører ENGIE, en verdensførende leverandør af energi. www.cofelyservices-gdfsuez.fr.

 

Om Aalborg Energie Technik (AET):

Det danske firma Aalborg Energie Technik a/s (AET) er et førende, uafhængigt ingeniør- og entreprenørfima, som leverer biomassefyrede kedelanlæg, kraftværker og kombinerede kraftvarmeværker (CHP) i størrelsen 25 til 170 MWth.

Forretningen omfatter design, engineering, leverance og service af anlæg fyret med alle former for biomasse. Den velafprøvede AET Biomassekedel og AET Forbrændingssystem er baseret på mere end 30 års erfaring med industrielle processer, dampgenerering og biomasseforbrænding.

Firmaet har et vel- og anerkendt ry for at levere biomassefyrede kedler og anlæg med exceptionel høj virkningsgrad, høj rådighed, høj brændselsfleksibilitet og lave emissioner. Endvidere sikrer AET's biomasseanlæg med meget lave vedligeholdelsesomkostninger investoren en rentabel forretning.

 

Yderligere information om projektet:

Claus Johansen, salgsingeniør, cjo@aet-biomass.com, +45 96 32 86 61

Frank S. Lund, salgschef, fsl@aet-biomass.com, +45 96 32 86 33
 

 

Yderligere information - presse:

Erik Flemming Hansen , salgs- & marketingdirektør, efh@aet-biomass.com, +45 9632 8601

 

 


Aalborg Energie Technik a/s (AET) har officielt overdraget den 50 MW brændselsindfyrede kedel (525 °C, 120 bara) til Biomass Energy Solutions VSG.
Aalborg Energie Technik a/s overdrager officielt kedelanlægget til Biomass Energy Solutions VSG, Vielle-Saint-Girons i Frankrig

Aalborg Energie Technik a/s (AET) har d. 24. februar 2015 officielt overdraget den 50 MW brændselsindfyrede kedel (525 °C, 120 bara) til Biomass Energy Solutions VSG – et konsortium bestående af DRT, Cofely Services (ENGIE Group) og Caisse des Dépôts.

 

Det biomassefyrede kraftvarmeværk vil få en årlig brændselstilførsel på 150.000 tons træ fra rene, uforurenede rester fra træforarbejdning og fra tallolie fremstillet ved destillationsprocessen på DRT. Kraftvarmeværket vil levere damp til DRT til deres industrielle processer og samtidig vil det eksportere op til 17 MW til det offentlige net.

 

I sin vedvarende indsats for at reducere virkningen af industrielle aktiviteter på miljøet, har DRT gjort søgningen efter alternativer til oliebaserede produkter til sin topprioritet. Dette projekt er derfor en naturlig forlængelse af det arbejde, som er initieret af DRT i miljøvenlige omgivelser.

Takket være det biomassefyrede kraftvarmeværk vil al fossil energi, der forbruges af Veille-Saint-Girons siten, blive sparet og derved forhindre emissionen af mere end 400.000 ton CO2 over 20 års drift, svarende til udledningen fra 8.000 motorkøretøjer.

 

Anlægget Biomass Energy Solutions VSG på DRT byggepladsen i Vielle-Saint-Girons er nu i drift. De velafprøvede testresultater ligger inden for de garanterede værdier. Kedeleffektiviteten er ca. 93%.

AET’s leveringsomfang omfatter følgende: AET Brændselsdoseringssystem, AET Forbrændingssystem, AET Biomassekedel, Talloliebrænder, AET SNCR DeNOx system, komplet kedelhus, posefilter med kalkindsprøjtningssystem og PLC kontrolsystem.
 

For yderligere information om projektet:

Claus Johansen, salgsingeniør, cjo@aet-biomass.com, +45 96 32 86 61

Frank S. Lund, salgschef, fsl@aet-biomass.com, +45 96 32 86 33
 

For yderligere information - presse:

Erik Flemming Hansen , salgs- & marketingdirektør, efh@aet-biomass.com, +45 9632 8601

 

Om Biomass Energy Solutions VSG:

Som nr. 1 i verden inden for udvikling af harpiks og terpentin udvundet af fyrretræ, reagerede DRT på den franske regerings forespørgsel om et tilbud for mere end et år siden med et forslag om at fjerne forbruget af fossile brændsler på anlægget i Vielle-Saint-Girons. For at kunne generere strøm, vil byggepladsen i stedet bruge biprodukter opnået fra destillation af tallolie. For at kunne reagere på tilbuddet, blev virksomheden Biomass Energy Solutions VSG dannet med det formål at bringe DRT Cofely Services (GDF SUEZ Group) og Caisse des Dépôts tættere sammen. Dette nye konglomerat af større industrier i branchen har finansieret og bygget kraftvarmeværket og vil drive det i de næste 20 år.

 

Om Cofely Services, ENGIE

Som et miljø- og energivenligt firma giver Cofely Sercives virksomheder og lokale myndigheder muligheden for at bruge energien mere effektivt og reducere deres miljømæssige påvirkninger. Ekspertisen er baseret på tre langsigtede områder af know-how: forbedring af energi- og miljømæssige resultater af bygninger, lokalt producerende vedvarende energi og integration af tjenester. I Frankrig beskæftiger Cofely Services 12.500 folk og havde i 2014 en omsætning på €2,5 milliarder. Cofely Services er en del af ENGIE B2B Energie Services, en europæisk førende virksomhed inden for multiteknisk service med en omsætning på €15,7 milliarder i 2014, der beskæftiger 100.000 folk. Det er én af de fem operationelle divisioner, som tilhører ENGIE, én af verdens førende energiudbydere www.cofelyservices-gdfsuez.fr.

 

Om DRT

DRT er specialiseret i udviklingen af harpiks og terpentin udvundet af fyrretræsharpiks. Som en fransk, familieejet virksomhed beskæftiger DRT 1200 folk og kan prale af et salg på 350 mio. £. Over 80% af salget genereres fra internationale markeder. DRT har salgskontorer og talrige industriområder globalt, herunder fire fabrikker i Frankrig, én i Kina og tre i Indien gennem et joint venture. DRT leverer hovedsageligt til markeder for: parfume, klæbemiddel, gummi, blæk og kosttilskud.

 

Om Aalborg Energie Technik (AET):

Det danske firma Aalborg Energie Technik a/s (AET) er en førende uafhængig ingeniør- og entreprenørvirksomhed, der leverer biomassefyrede kedelanlæg, kraftværker og kombinerede kraftvarmeanlæg i størrelsesordenen 25-170 MWth.

Forretningen omfatter design, konstruktion, levering og service af anlæg fyret med alle former for biomasse. Den velafprøvede AET Biomassekedel og AET Forbrændingssystem er baseret på mere end 30 års praktisk erfaring med industrielle processer, dampproduktion og biomasse forbrænding.

Firmaet har et vel- og anerkendt ry for at levere biomassefyrede kedler og anlæg med usædvanligt høje virkningsgrader, høj disponibel fleksibilitet, højt brændstofforbrug og lave emissioner. Desuden sikrer AET’s biomasseanlæg investoren meget lave vedligeholdelsesomkostninger samt en rentabel forretning.


AET skal levere et 40 MWe biomassekraftværk til Tilbury Green Power Ltd. og har endvidere fået en 20 års drifts- og vedligeholdelseskontrakt. Begge kontrakter er i konsortium.

AET skal levere et 40 MWe biomassekraftværk til Tilbury Green Power Ltd. og har endvidere fået en 20 års drifts- og vedligeholdelseskontrakt. Begge kontrakter er i konsortium med BWSC.

Aalborg Energie Technik a/s (AET), en større uafhængig dansk ingeniør- og entreprenør-virksomhed, skal levere en 125 MW biomassekedel til et nyt kraftværk tæt ved London. Den yderst effektive og velafprøvede forbrændingsteknologi samt biomassekedlen er udviklet af AET.

Værdi af ordre €270m

Mandag den 23. marts 2015 underskrev konsortiet, bestående af Aalborg Energie Technik a/s og BWSC,  en kontrakt om levering af et biomassefyret kraftværk til Tilbury Green Power med ejerne: Green Investment Bank (GIB), Irish Utility Electricity Supply Board (ESB) og Aalborg Energie Technik a/s. Konsortiet skal være ansvarlig for opførelse af biomassekraftværket, samt drift og vedligeholdelse igennem en 20-årig periode. Tilbury Green Power forventes at begynde drift i starten af 2017.

 

Ejerforhold og finansiering

GIB og ESB bidrager hver med £35m og AET med £2m i form af egenkapital og aktionærlån til projektet. Lånekapitalen er stillet til rådighed af Eksport Kredit Fonden, Investec og Rabobank.

 

Shaun Kinsbury, adm. direktør i UK Green Investment Bank, har udtalt: “Tilbury projektet er godt placeret til at kunne udnytte Storbritanniens største regionale marked for affaldstræ, produktion af grøn elektricitet og skabelse af lokal beskæftigelse fra Londons affaldsressourcer. Projektet er også vigtigt for at kunne markere den første investering fra det irske elselskab ESB i Storbritanniens affalds- og biomasseinfrastruktur. ”

 

Pat O’Doherty, adm. direktør i ESB, udtalte: “ESB’s investering i Tilbury Green Power viser firmaets fortsatte engagement i vedvarende energiproduktion og yderligere reduktion af CO2 mængden i firmaets portefølje. Det komplementerer ESB’s eksisterende investering i Storbritanniens vind- og gasfyrede el-produktion. ESB er yderst tilfreds med at foretage denne investering i samarbejde med Green Investment Bank. Idet de britiske og irske energimarkeder nærmer sig hinanden, vil investeringer som Tilbury blive væsentligt vigtigere på begge sider af det Irske Hav.”

 

Adam Gordon, Power og Infrastructure Finance, Investec Bank, udtalte: “Vi er glade for at have afsluttet endnu en skelsættende aftale i denne sektor. Projektet viser virkelig, at erfarne og dygtige partnere, som arbejder sammen, er i stand til at levere meget komplekse projekter.”

 

Velafprøvet forbrændingsteknologi

Det højeffektive AET Forbrændingssystem (dvs. AET Doseringsbeholder, AET Spreader Stoker, AET Biograte) og AET Biomassekedel er egenudviklet og har bevist sin driftssikkerhed og effektivitet i adskillige anlæg i Europa. Et eksempel på dette er det store franske energiselskab Cofely Services GDF SUEZ, som for nylig har bestilt endnu et kedelanlæg hos AET. Dette sker i forlængelse af de foregående 3 kedelanlæg, som AET har leveret til dem. Kraftvarmeværket Helius CoRDe i Skotland, som AET leverede turnkey i 2013, har ligeledes vist stor rådighed og effektivitet. AET’s Biomassekedel til Tilbury Green Power forventes at forbruge ca. 35 tons affald per time og have en kedeleffektivitet, der overstiger 92%. AET skal ligeledes levere røggasrensning, fødevandssystem, PLC kontrolsystem og SCADA til hele kraftværket.

Hans Erik Askou, adm. direktør i Aalborg Energie Technik a/s, udtalte: “Vi ser frem til at levere en 125 MW kedel med tilhørende forbrændingsteknologi til Tilbury Green Power samt at varetage drift og vedligeholdelse af anlægget i de næste 20 år sammen med vores partner. Vi har til hensigt, som altid, at levere den bedst tilgængelige løsning og teknologi på markedet, samt sikre en langsigtet rentabilitet og rådighed af anlægget. Det er værd at bemærke, at AET’s design og processer er blevet blåstemplet af ESB efter en dybdegående due dilligence proces. Efter succes med tre kraftvarmeværker, som for nylig er leveret til Cofely Services GDF SUEZ i Frankrig, og vores turnkey leverance af Helius CoRDe anlægget i Skotland, er vi glade for at kunne fortsætte vores vækst med dette nye projekt til det engelske marked.”

 

Reduktion af affald i London

Tilbury Green Power biomasseanlægget, der har en nettoydelse på 40 MW, vil blive fyret med genbrugstræ fra f.eks. byggepladser. På grund af beliggenheden tæt ved London, og direkte ved floden Themsen, vil kraftværket hjælpe med at reducere mængden af affald i byen. Anlægget forventes at forbruge ca. 270.000 tons affaldstræ pr. år, som vil blive leveret af Stobart Biomass og stamme fra lokalområdet. Det forventes, at anlægget vil skabe 370 jobs i opførelsestiden og ca. 50 permanente jobs, når det er i drift.

 

Download pressemedelelse

En 3D illustration af den højeffektive AET Biomassekedel til Tilbury Green Power.
En 3D illustration af den højeffektive AET Biomassekedel til Tilbury Green Power.
Cofely GDF SUEZ anlægget i Vielle-Saint-Girons fejrede "First Fire" fredag den 3.10. Overlevering af anlægget er forventet i februar 2015.

BESVSG - first fire

Cofely GDF SUEZ anlægget i Vielle-Saint-Girons fejrede "First Fire" fredag den 3.10. Overlevering af anlægget er forventet i februar 2015.


SODC Cofely Orléans og AET fejrede "First Fire" i anlægget den 2. oktober 2014.

First Fire i Orléans anlægget:

SODC Cofely Orléans og AET fejrede "First Fire" i anlægget den 2. oktober 2014.


Hendes Majestæt Dronning Margrethe II var på besøg hos Novi og AET den 18. juni.

 

Dronning Margrethe II besøger Novi forskerpark og Aalborg Energie Technik a/s

 

Hendes Majestæt, Dronning Margrethe II var på besøg hos Novi og AET den 18. juni. Aalborg Energie Technik a/s var et af de firmaer, hun besøgte og Dronningen viste stor interesse i forklaringerne fra administrerende direktør, Hans Erik Askou. Hendes Majestæt så på prøverne af de mange typer af brændsel, som kan anvendes i AET's kraftvarmeværker og så bl.a. på mask (et whiskydestilleribiprodukt), der bruges i Helius CorDe anlægget i Skotland. På billedet ses Hendes Majestæt samt AET's administrerende direktør Hans Erik Askou.

 


AET får ordre på opgradering af Zignago anlægget til at kunne levere fjernvarme.

Zignago anlægget vil kunne levere fjernvarme

Det meget effektive Zignago anlæg har besluttet, at de vil levere fjernvarme til de omkringliggende landsbyer og har derfor bedt AET om at opgradere anlægget med en fjernvarmeveksler samt fjernvarmepumpe og rør.

 


De to franske kraftvarmeværker, der er under levering fra AET, har fornyligt bestået deres damptrykstest med stor succes og alt går efter planen med installationerne.

Cofely BES VSG og Orléans plants  skrider frem efter planen

De to franske kraftvarmeværker COFELY GDF SUEZ  BES VSG (DRT) and COFELY SODC Orléans, der er under levering fra AET, har fornyligt bestået deres damptrykstest med stor succes og alt går efter planen med installationerne.

 

SODC Orléans anlægget er et 37 MW kraftvarmeværk, der skal producere 8 MW el  samt  25 MW fjernvarme i Orléans i Frankrig. Anlægget skal levere fjernvarme til den nordlige del af Orléans. Fjernvarmenetværket vil forsyne 15.000 hjem, hvilket svarer til 27% af Orléans indbyggere. Træbrændslet (110.000 tons/år) forventes at blive leveret fra området i en radius af 150 km fra byen og vil bestå af tre brændselskilder: Træ fra skovdrift, affaldstræ fra savværker samt rent genbrugstræ. Læs mere om Cofely SODC Orleans projektet her.

 

Det 50 MW store Cofely BES VSG projekt i Landes området i Frankrig forventes at skabe mere end 50 direkte og indirekte jobs, producere 97 GWh el/år og 214 GWh af damp/år uden brug af fossile brændstoffer.

Dette vil medføre en CO2 reduktion på 20.000 tons/år, idet anlæggets effektivitet vil være mere end 60%. Det biomassefyrede kraftvarmeværk vil benytte 150.000 tons træ fra skovdrift samt rent genbrugstræ. Mere om Cofely BES VSG projektet her.

 


AET lander en ordre på et 54 MW biomassefyret kedelanlæg fra Cofely Services GDF- SUEZ.

Aalborg Energie Technik a/s (AET)  is to deliver a Biomass Boiler Plant to COFELY GDF SUEZ – Biolacq Energies, France.

The Biolacq Energies project, in Lacq, is a biomass fired CHP plant with an annual fuel input of 160.000 tons of forestry-wood, and clean, uncontaminated residues from wood processing. The Biolacq Energies, which is a subsidiary of Cofely Servies, will supply steam to SOBEGI at the INDUSLACQ Industrial Park.

 

The use of wood energy will prevent the release of 86,000 tons of CO2/year in the next 20 years. It will also produce 89 GWh of green electricity per year, corresponding to the consumption of 13,000 homes.

The plant is to be completed and commissioned in 2015.

 

AET is presently completing 2 other plants for Cofely GDF SUEZ, one in Orléans and another in Vielle-Saint-Girons (Landes) in France.

More about the Biolacq Energies Project here.

 

 


Succesfuld start på det nye biomassefyrede kraftvarmeværk, Helius CoRDE.

Helius CoRDe kraftvarmeværket i Speyside sparer omkostninger ved at bruge energi mere effektivt, tjener penge på at levere el til det nationale el-net og sparer desuden 64,000 tons af CO2/år.

 

Driften er officielt startet på anlægget der producerer 8.4 MW el - nok elektricitet til at forsyne 9000 hjem.

 

Læs mere...


Hans Erik Askou, administrerende direktør for Aalborg Energie Technik a/s modtog DI's initiativpris fra Bestyrelsesformanden for Dansk Industri i Aalborg.

Aalborg Energie Technik a/s modtager Initiativpris fra DI

 

Hans Erik Askou, administrerende direktør for Aalborg Energie Technik a/s modtog i dag DI's initiativpris fra Bestyrelsesformanden for Dansk Industri i Aalborg - Direktør Peter Rindebæk, som udtalte: "AET er en rigtig vinder. Jeres succes ligger i jeres usædvanligt godt veludviklede ingeniør know-how og der ser ud til at være et stort potentiale for jeres produkter og service, idet mange virksomheder omkring på kloden nu fokuserer på energi fra vedvarende energikilder."

 

The CEO of AET , Hans Erik Askou receives price
The CEO of AET , Hans Erik Askou receives price
HKH Prins Charles åbner det biomassefyrede kraftvarmeværk Helius CoRDe i Scotland.

HKH Prins Charles åbner det biomassefyrede kraftvarmeværk Helius CoRDe i Scotland.

Den 16. april 2013 blev Helius CoRDe, et 8.3 MWel kraftvarmeværk ved  Morayshire in Scotland, officielt åbnet af HKH Prince Charles, Duke of Rothesay.

 

Aalborg Energie Technik a/s (AET) var ansvarlig for design, levering og idriftsættelse af det komplette anlæg fra brændselsmodtagelse igennem til røgrensning og skorsten. Det eneste AET ikke leverede, var konstruktionen under gulvniveau, som blev udført af Robertson Northern Ltd..  Fichtner Consulting Engineers var rådgivende ingeniører og assisterede Helius som ejers rådgiver.

 

Læs mere...


DE SENESTE IDRIFTSATTE PROJEKTER
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
Zignago  Power kraftvarmeanlægget, - et 49MW kraftvarmeværk ejet /drevet af Zignago Power s.r.l., ejet af Marzotto famileimperiet og har siden det blev installeret i 2013, haft en meget høj rådighed (98,8%). Anlægget benytter affaldstræ og agroaffald såsom halm, miscanthus og majs. >Read more
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
www.aet-biomass.dk
  //  Nyheder
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21 F
 • 9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet-biomass.com