• Code of Conduct

Code of Conduct

AET er en stor leverandør af avancerede biomassefyrede kedelløsninger til sikring af en bæredygtig fremtid. En virksomhed med stærke kerneværdier, høje standarder for moral og et godt omdømme baseret på åbenhed og integritet.

 

AET bestræber sig løbende på at forbedre bæredygtigheden i vore produkter og processer ved at fokusere på socialt ansvar, miljøbeskyttelse og integritet af vores forretningsadfærd for at sikre en succes for vore slutkunder med behørig respekt for mennesker og vores planet.

 

AET forventer altid, at vore leverandører overholder alle gældende love og regler, såvel lokale, nationale som internationale.

 

Derudover forventer AET, at vore leverandører nøje overholder virksomhedens ”Adfærdskodeks for leverandører” og sikrer overholdelse heraf gennem hele leverandørens forsyningskæde.

 

AET's ‘Adfærdskodeks for leverandører” baserer primært på FN’s vejledende principper for erhverv og menneskerettigheder, den Internationale Arbejdsorganisations (ILO’s) konventioner, gældende forretningsstandarder og relevante krav i ISO 14001 Miljøledelse og ISO 45001 Arbejdsmiljøledelse.

 

AET’s ”Adfærdskodeks for leverandører” har fokus på arbejds- og menneskerettigheder og standarder, sundhed og sikkerhed, forretningsetik og integritet, påvirkning af miljø og klima samt bæredygtig adfærd.

 

Enhver henvendelse om leverandører, der overtræder AET’s ”Adfærdskodeks for leverandører”, vil blive betragtet som en mulig overtrædelse af de kontraktlige forpligtelser og vil blive grundigt undersøgt og retsforfulgt.

DE SENESTE IDRIFTSATTE PROJEKTER
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
Zignago  Power kraftvarmeanlægget, - et 49MW kraftvarmeværk ejet /drevet af Zignago Power s.r.l., ejet af Marzotto famileimperiet og har siden det blev installeret i 2013, haft en meget høj rådighed (98,8%). Anlægget benytter affaldstræ og agroaffald såsom halm, miscanthus og majs. >Read more
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
www.aet-biomass.dk
  • Aalborg Energie Technik a/s
  • Alfred Nobels Vej 21 F
  • 9220 Aalborg Øst, Danmark
  • Tel +45 96 32 86 00
  • aet@aet-biomass.com

Denne hjemmeside bruger cookies til at spore din adfærd og for at forbedre din oplevelse på webstedet (funktionelle cookies).

Læs mere om cookies på denne hjemmeside..

Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge de avancerede indstillinger i din browser.

Accepter alle cookies Accepter funktionelle cookies Accepter ikke cookies