• Nyheder

AET skal levere et biomasse-fyret anlæg og O&M til Tilbury

AET skal levere et 40 MWe biomassekraftværk til Tilbury Green Power Ltd. og har endvidere fået en 20 års drifts- og vedligeholdelseskontrakt. Begge kontrakter er i konsortium med BWSC.

Aalborg Energie Technik a/s (AET), en større uafhængig dansk ingeniør- og entreprenør-virksomhed, skal levere en 125 MW biomassekedel til et nyt kraftværk tæt ved London. Den yderst effektive og velafprøvede forbrændingsteknologi samt biomassekedlen er udviklet af AET.

Værdi af ordre €270m

Mandag den 23. marts 2015 underskrev konsortiet, bestående af Aalborg Energie Technik a/s og BWSC,  en kontrakt om levering af et biomassefyret kraftværk til Tilbury Green Power med ejerne: Green Investment Bank (GIB), Irish Utility Electricity Supply Board (ESB) og Aalborg Energie Technik a/s. Konsortiet skal være ansvarlig for opførelse af biomassekraftværket, samt drift og vedligeholdelse igennem en 20-årig periode. Tilbury Green Power forventes at begynde drift i starten af 2017.

 

Ejerforhold og finansiering

GIB og ESB bidrager hver med £35m og AET med £2m i form af egenkapital og aktionærlån til projektet. Lånekapitalen er stillet til rådighed af Eksport Kredit Fonden, Investec og Rabobank.

 

Shaun Kinsbury, adm. direktør i UK Green Investment Bank, har udtalt: “Tilbury projektet er godt placeret til at kunne udnytte Storbritanniens største regionale marked for affaldstræ, produktion af grøn elektricitet og skabelse af lokal beskæftigelse fra Londons affaldsressourcer. Projektet er også vigtigt for at kunne markere den første investering fra det irske elselskab ESB i Storbritanniens affalds- og biomasseinfrastruktur. ”

 

Pat O’Doherty, adm. direktør i ESB, udtalte: “ESB’s investering i Tilbury Green Power viser firmaets fortsatte engagement i vedvarende energiproduktion og yderligere reduktion af CO2 mængden i firmaets portefølje. Det komplementerer ESB’s eksisterende investering i Storbritanniens vind- og gasfyrede el-produktion. ESB er yderst tilfreds med at foretage denne investering i samarbejde med Green Investment Bank. Idet de britiske og irske energimarkeder nærmer sig hinanden, vil investeringer som Tilbury blive væsentligt vigtigere på begge sider af det Irske Hav.”

 

Adam Gordon, Power og Infrastructure Finance, Investec Bank, udtalte: “Vi er glade for at have afsluttet endnu en skelsættende aftale i denne sektor. Projektet viser virkelig, at erfarne og dygtige partnere, som arbejder sammen, er i stand til at levere meget komplekse projekter.”

 

Velafprøvet forbrændingsteknologi

Det højeffektive AET Forbrændingssystem (dvs. AET Doseringsbeholder, AET Spreader Stoker, AET Biograte) og AET Biomassekedel er egenudviklet og har bevist sin driftssikkerhed og effektivitet i adskillige anlæg i Europa. Et eksempel på dette er det store franske energiselskab Cofely Services GDF SUEZ, som for nylig har bestilt endnu et kedelanlæg hos AET. Dette sker i forlængelse af de foregående 3 kedelanlæg, som AET har leveret til dem. Kraftvarmeværket Helius CoRDe i Skotland, som AET leverede turnkey i 2013, har ligeledes vist stor rådighed og effektivitet. AET’s Biomassekedel til Tilbury Green Power forventes at forbruge ca. 35 tons affald per time og have en kedeleffektivitet, der overstiger 92%. AET skal ligeledes levere røggasrensning, fødevandssystem, PLC kontrolsystem og SCADA til hele kraftværket.

Hans Erik Askou, adm. direktør i Aalborg Energie Technik a/s, udtalte: “Vi ser frem til at levere en 125 MW kedel med tilhørende forbrændingsteknologi til Tilbury Green Power samt at varetage drift og vedligeholdelse af anlægget i de næste 20 år sammen med vores partner. Vi har til hensigt, som altid, at levere den bedst tilgængelige løsning og teknologi på markedet, samt sikre en langsigtet rentabilitet og rådighed af anlægget. Det er værd at bemærke, at AET’s design og processer er blevet blåstemplet af ESB efter en dybdegående due dilligence proces. Efter succes med tre kraftvarmeværker, som for nylig er leveret til Cofely Services GDF SUEZ i Frankrig, og vores turnkey leverance af Helius CoRDe anlægget i Skotland, er vi glade for at kunne fortsætte vores vækst med dette nye projekt til det engelske marked.”

 

Reduktion af affald i London

Tilbury Green Power biomasseanlægget, der har en nettoydelse på 40 MW, vil blive fyret med genbrugstræ fra f.eks. byggepladser. På grund af beliggenheden tæt ved London, og direkte ved floden Themsen, vil kraftværket hjælpe med at reducere mængden af affald i byen. Anlægget forventes at forbruge ca. 270.000 tons affaldstræ pr. år, som vil blive leveret af Stobart Biomass og stamme fra lokalområdet. Det forventes, at anlægget vil skabe 370 jobs i opførelsestiden og ca. 50 permanente jobs, når det er i drift.

 

Download pressemedelelse

En 3D illustration af den højeffektive AET Biomassekedel til Tilbury Green Power.
www.aet-biomass.dk
  //  Nyheder
  • Aalborg Energie Technik a/s
  • Alfred Nobels Vej 21F
  • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
  • Tel +45 96 32 86 00
  • aet@aet.dk