• Nyheder

AET overdrager kedelanlægget til SODC, Orléans i Frankrig

Aalborg Energie Technik a/s (AET) har d. 3 februar 2015 lavet den endelige overdragelse af den 37 MW brændselsindfyrede kedel (525 °C, 120 bara) til SODC, Cofely Services (ENGIE Group),  som administrerer byens fjernvarme i Orléans.

Kraftvarmeværket SODC Orléans leverer fjernvarme til den nordlige del af Orléans samt 8 MWe elektricitet til nettet - eller op til 12 MWe i den varme sæson. Fjernvarmenettet dækker 15.000 husstande, hvilket svarer til 27% af byen Orléans.

 

Brændslet - ca. 110.000 tons uforurenet træ pr. år - leveres inden for en radius af 150 kilometer og er baseret på tre brændselskilder: Træprodukter, affald fra savværker samt rent, genanvendt træ.

AET's leveringsomfang inkluderer AET Brændselsdoseringssystem, AET Forbrændingssystem, AET Biomassekedel, oliebrænder, komplet kedelhus, posefilter og PLC kontrolsystem.

 

Om SODC

 

Firmaet SODC er datterselskab til Cofely Services (ENGIE Group), der har indgået en langfristet aftale med byen Orléans om at varetage leverancen af fjernvarme til byen for at kunne yde fuld gennemsigtighed af denne service til offentligheden.

 

Om Cofely Services, ENGIE

 

En miljø- og energivenlig servicevirksomhed, som leverer løsninger til firmaer og lokale myndigheder med ønske om at bruge energien mere effektivt samt reducere deres miljømæssige indflydelse. Ekspertisen er baseret på tre langsigtede områder af know-how: forbedring af energi og miljømæssig ydelse af bebyggelse, som producerer lokalt vedvarende energi og digitalt net. I Frankrig beskæftiger Cofely Services 12.500 medarbejdere og havde en omsætning på 2,5 milliarder i 2014. Cofely Services er en del af ENGIE B2B Energie Services, en europæisk førende virksomhed inden for multitekniske tjenesteydelser med en omsætning på €15,7 milliarder i 2014, der beskæftiger  100.000 medarbejdere. Det er én af fem driftsdivisioner, som tilhører ENGIE, en verdensførende leverandør af energi. www.cofelyservices-gdfsuez.fr.

 

Om Aalborg Energie Technik (AET):

Det danske firma Aalborg Energie Technik a/s (AET) er et førende, uafhængigt ingeniør- og entreprenørfima, som leverer biomassefyrede kedelanlæg, kraftværker og kombinerede kraftvarmeværker (CHP) i størrelsen 25 til 170 MWth.

Forretningen omfatter design, engineering, leverance og service af anlæg fyret med alle former for biomasse. Den velafprøvede AET Biomassekedel og AET Forbrændingssystem er baseret på mere end 30 års erfaring med industrielle processer, dampgenerering og biomasseforbrænding.

Firmaet har et vel- og anerkendt ry for at levere biomassefyrede kedler og anlæg med exceptionel høj virkningsgrad, høj rådighed, høj brændselsfleksibilitet og lave emissioner. Endvidere sikrer AET's biomasseanlæg med meget lave vedligeholdelsesomkostninger investoren en rentabel forretning.

 

Yderligere information om projektet:

Claus Johansen, salgsingeniør, cjo@aet-biomass.com, +45 96 32 86 61

Frank S. Lund, salgschef, fsl@aet-biomass.com, +45 96 32 86 33
 

 

Yderligere information - presse:

Erik Flemming Hansen , salgs- & marketingdirektør, efh@aet-biomass.com, +45 9632 8601

 

 

AET overdrager kedelanlægget til SODC, Orléans i Frankrig
www.aet-biomass.dk
  //  Nyheder
  • Aalborg Energie Technik a/s
  • Alfred Nobels Vej 21 F
  • 9220 Aalborg Øst, Danmark
  • Tel +45 96 32 86 00
  • aet@aet.dk