• Nyheder

Pressemeddelelse

Aalborg, 5. december 2016

 

Download presse meddelelse >>

 

AET skal levere et biomasse-fyret Cogen anlæg til Akuo

Startdato for opførelse af det nye anlæg - Cogéneration Biomasse de Novillars (CBN) - var mandag den 5. december 2016. "Første spadestik"-ceremonien fandt sted på papirfabrikken Gemdoubs i Doubs, i regionen Bourgogne-Franche-Comté, hvor det nye kraftvarmeværk vil blive placeret.

 

Et moderne projekt, som opfylder de strenge krav stillet af fransk lovgivning

Anlægget består af brændselshåndtering, en AET-Biomassekedel, dampturbine, røggas-rensningssystem samt dampforbindelse til Gemdoubs. Det vil have en indfyret effekt på 63 MWt, en elproduktion på 20 MWe og termisk effekt på 23,5 MWt. Kraftvarmeværket vil blive designet således, at det kan opfylde de krav, som den franske regering har stillet i forbindelse med CRE 4 udbudsrunden og vil derfor have en samlet effektivitet på mere end 65%. Det vil blive udstyret med AET's avancerede forbrændingssystem og AET's SNCR DeNOx-system, som sikrer et meget lavt emissionsniveau.  

 

Grøn energi produceret med træ fra lokalområdet

CBN-anlægget vil blive opført på papirfabrikken Gemdoubs grund. Det skal levere damp til  produktionsprocessen, hvor affaldspapir genanvendes og bruges til fremstilling af papkasser og emballage. Det biomassefyrede kraftvarmeværk skal levere 153 GWh/år grøn elektricitet, svarende til det årlige forbrug for 105.600 indbyggere, og 215.000 ton damp, som tidligere blev produceret ved hjælp af fossile brændsler.

 

CBN nyder godt af den overflod af træ, der er i nabolaget, og det træ, der anvendes som brændsel, kommer fra en radius af 100 km fra anlægget, hvilket skaber jobs i den lokale træforsyningsindustri.

 

 

En investering på 87 millioner Euro

Anlægsomkostningerne for CBN-anlægget på 87 millioner euro er projektfinansieret. En bankpulje bestående af en række forskellige banker har finansieret hovedgælden og andre investorer har finansieret mezzaninkapitalen. Blandt bankerne er Natixis Energéco og Caisse des Dépôts et Consignations, som både finansierer projektet på mezzaninniveau og med egenkapital. Både Natixis Energéco og Caisse des Dépôts et Consignation deltog ligeledes i finansieringen af de to foregående biomasseanlæg, som Akuo Energy har stået for.

 

Kapitalen er delt mellem følgende investorer: Akuo Energy - (Néréa), Caisse des Dépôts et Consignation, CAM Energy, Gemdoubs og Crédit Agricole Franche-Comté Investissements.

 

 

Benoit Galland, adm. dir. i Akuo Energy udtaler, "CBN kraftvarmeværket er det tredje biomassefyrede kraftvarmeværk, som Akuo Energy indtil nu har udviklet og ejer i Frankrig.

Baseret på de erfaringer, som vores team fra Akuo Biomass har erhvervet fra udvikling, anlæg og drift af de foregående anlæg, har vi lært at optimere og vælge den teknologi og partner, som sikrer det bedste investeringsafkast for vores anlæg.

Med en solid og troværdig partner som AET, kendt for altid at levere anlæg til tiden, og som altid har leveret anlæg med høj rådighed og lave vedligeholdelsesomkostninger og lave emissioner, er vi overbeviste om, at projektet vil blive en succes. Derudover er vi glade for at vide, at drift og vedligeholdelse vil være i gode hænder, da vi har betroet AET en langsigtet drifts- og vedligeholdelseskontrakt."

 

Fortsat succes for AET

AET har inden for de sidste år leveret fire anlæg til et andet fransk energiselskab, Cofely ENGIE (tidligere GDF SUEZ), inklusiv Bio Cogelyo Normandie, SODC Orleans, Biomass Energy Solutions Vielle Saint Girons, og Biolacq Energies. Dette er første gang, AET's leveringsomfang inkluderer en hel drifts- og vedligeholdelseskontrakt til et projekt i Frankrig. AET har tidligere leveret sådanne ydelser i Storbritannien med stor succes.  

 

Erik Flemming Hansen, salgs- og marketingdirektør hos AET udtaler: "AET oplever pt. stor interesse for vores anlæg. Det er klart, at budskabet, om den kvalitet og service vi yder, breder sig i branchen. Det er vigtigt for energiproducenter og investorer at have pålidelige og effektive anlæg, som kræver så lidt vedligeholdelse og så få driftsstop som muligt. Vi ser ligeledes en øget efterspørgsel efter drifts- og vedligeholdelseskontrakter. I øjeblikket bygger vi to anlæg i Storbritannien: JG Pears Power (42 MWt / 12MWe) og Tilbury Green Power i London (125 MWt / 40 MWe). På Tilbury anlægget har vi desuden underskrevet en drifts- og vedligeholdelseskontrakt."

 

Hans Erik Askou, adm. direktør hos AET, udtaler: "Det er med glæde, vi fortsætter det gode samarbejde, vi har haft hidtil med Akuos team. Vi vil gøre vores bedste for at leve op til de høje forventninger fra Akou, deres partnere og medinvestorer, og for at projektet vil få et sundt investeringsafkast. Vi er sikre på, dette vil blive et vellykket og grønt projekt, som alle interessenter vil være stolte af at være en del af."

 

 

 

For yderligere information om projektet

Hans Erik Askou, administrerende direktør, hea@aet-biomass.com, +45 9632 8632

 

For yderligere information - presse

Erik Flemming Hansen , salgs- & marketingdirektør, efh@aet-biomass.com, +45 9632 8601

 

 

Om Akuo Gruppen

Akuo Energy er den førende uafhængige franske producent af energi udelukkende genereret fra vedvarende energikilder.  Akuo Energy er tilstede igennem hele værdikæden: udvikling, finansiering, konstruktion og drift. I slutningen af 2015 har Akuo Energy investeret 1,5 million euro i en samlet kapacitet på 610 MWe af aktiver i drift og under opførelse, og 1,7 GW i projekter med avanceret udvikling. Koncernens salg i samme periode beløb sig til 149 million Euro, en stigning på 42%. Med mere end 250 ansatte er Akuo Group, med hovedsæde i Paris, repræsenteret i 10 lande verden over: USA, Uruguay, Indonesien, Tyrkiet, Polen, Kroatien, Marokko, Australien, Luxembourg og Dubai. Akuo Energy sigter mod en samlet produktionskapacitet på 3.500 MWe i 2022.

 

Om Gemdoubs

Gemdoubs er en papirfabrik beliggende i Novillars, med 100 års erfaring i papirfabrikation. Fabrikken producerer årligt 80.000 ton papir til emballage fra genvundet papir og pap. Den eksporterer mere end 35%, hovedsageligt til producenter af bølgepap emballage til fødevareindustrien, industrien og e-handel.   

 

Om Aalborg Energie Technik (AET)

Det danske firma AET er en førende uafhængig dansk ingeniør- og entreprenørvirksomhed, der leverer biomassefyrede kedelanlæg, kraftværker og kombinerede kraftvarmeværker i størrelsen 25 til 170 MWt.

AET's forretningsområder omfatter design, engineering, levering, service og drift af anlæg fyret med alle former for biomasse. Den velafprøvede AET biomassekedel og AET's forbrændingssystem er baseret på mere end 30 års erfaring med biomasseforbrænding, el og dampproduktion og leverancer til industrielle processer.

Firmaet har et godt og anerkendt ry for at levere biomassefyrede kedler og anlæg med exceptionel høj effektivitet, høj rådighed, høj fleksibilitet og lave emissioner. I kombination med lave vedligeholdelsesomkostninger danner dette grundlaget for en rentabel forretning for AET's kunder.

En 3D illustration af anlægget Cogéneration Biomasse de Novillars
Kraftvarmeværket Cogéneration Biomasse de Novillars er beliggende på papirfabrikken Gemdoubs grund
Kraftvarmeværket Cogéneration Biomasse de Novillars er beliggende på papirfabrikken Gemdoubs grund
www.aet-biomass.dk
  //  Nyheder
  • Aalborg Energie Technik a/s
  • Alfred Nobels Vej 21 F
  • 9220 Aalborg Øst, Danmark
  • Tel +45 96 32 86 00
  • aet@aet.dk