• Nyheder

Pressemeddelelse

 

Pressemeddelelse i PDF

 

Aalborg, Danmark, 29. maj 2019

 

AET ordre for en 90 MWt biomasse-fyret kedel hos Solvay

Aalborg Energie Technik a/s (AET) hjælper Solvay med at opnå sit nye mål for drivhusgasser ved hjælp af en ny AET Biomassekedel, der reducerer CO2 emissionerne med 190.000 tons/år, når den erstatter et kulfyret kedelanlæg. Solvay har opstillet et mål om at reducere sin udledning af drivhusgasser med 1 million tons i løbet af 2017 - 2025.

 

Med det højeffektive kraftvarmeværk, kaldet Woodpower projektet, i Rheinberg (Nordrhein-Westfalen) kan brugen af fossile brændstoffer reduceres med 25% på fabrikken. Investeringen er en del af Solvays strategi, der fokuserer på at betjene kunderne på en mere bæredygtig og konkurrencedygtig måde.

 

AET Biomassekedlen skal brænde affaldstræ, der kommer fra lokale leverandører. Den designes til brændselsinput på 90 MWt og en kedelvirkningsgrad på 92%. AET's leverance omfatter AET Forbrændingssystem, AET Biomassekedel, AET SNCR DeNOx System, røggas­rens­nings­system, kedelhus, el-system, PLC kontrol og SCADA system.

 

AET Forbrændingssystemet og AET Biomassekedlen optimeres til projektet og svarer designmæssigt til kedlen hos Tilbury Green Power, der for nylig blev idriftsat af AET. Kedlen er designet med en opholdstid på 2 sekunder ved 850 oC og med Inconel-beklædning i fyrrummet for at beskytte mod korrosion.

 

AET Biomassekedlen har kort opstartstid og hurtig nedlukningstid, da der næsten ikke er noget murværk i kedlen. Dette reducerer også risikoen for slaggedannelse, reducerer vedlige­holdel­ses­om­kostningerne betydeligt og øger samtidig rådigheden. 

 

Det interne strømforbrug for kedeløen, inklusive røggasrensning, blæsere osv. er under 1,3% af brændslets energi. Det betyder, at Solvay kan producere mere strøm til eksport og/eller egen fabrik.

 

Kombinationen af AET Forbrændingssystemet, AET Biomassekedlen og AET SNCR DeNOx Systemet sikrer lave emissioner, der overholder den tyske 17. BlmSchV og de nye BAT-relaterede emissionsniveauer fra EU. Tungmetaller og dioxiner/furaner vil være et godt stykke under de tilladte emissionsgrænseværdier.

 

For at sikre problemfri integration med Solvay fabrikken anvendes det samme DCS system til hele CHP-anlægget, som i dag anvendes på Solvay fabrikken. Desuden vil kedelanlæggets design på nogle områder blive tilpasset til det eksisterende energianlæg i Solvay for at opnå synergi, f.eks. for drift og vedligeholdelse samt sikkerhed.

 

Med det særlige design af kedel, kedelhus, posefilter og andre komponenter har AET været i stand til at opfylde Solvays høje forventninger til støjreduktion og anlæggets rådighed.

 

Norbert Mülders, Site Manager i Rheinberg, Solvay: ”Det glæder os at kunne meddele, at AET vil levere kedlen til vores anlæg i Rheinberg. Nogle af de afgørende punkter for Solvay var at vælge en gennemprøvet teknologi med relevante referencer i drift, der har høj rådighed og høj virkningsgrad.”

 

Erik Flemming Hansen, salgs- og marketingdirektør, AET: ”Det glæder os, at Solvay har betroet os at levere en ny kedel til Rheinberg og tilføre vores stærke kompetencer til projektet. Vi vil gøre vores bedste for at sikre, at Solvays høje forventninger vil blive indfriet. Desuden glæder det os at modtage en ny ordre i Tyskland, også fordi kul nu udfases i Tyskland.”

 

AET har tidligere leveret biomassekedler til Pfleiderer, Swiss Krono, Boehringer Ingelheim og Best Wood Schneider og leverer service og serviceløsninger til Tyskland.

 

SLUT

 

Yderligere oplysninger om projektet fås hos:

Erik Flemming Hansen, salgs- og marketingdirektør, efh@aet-biomass.com, +45 9632 8601

 

For yderligere oplysninger - presse:
Frank Scholdann Lund, marketingchef, fsl@aet-biomass.com, +45 9632 8633.

 

 

Om Solvay

Solvay er et avanceret materiale og specialkemikalie producerende selskab. Selskabet fokuserer på at udvikle kemiske materialer, der tager højde for samfundsmæssige udfordringer. Solvay udvikler og danner partnerskaber med kunder over hele verden på mange forskellige markeder. Selskabets produkter anvendes i fly, biler, batterier, smart-udstyr, medicinsk udstyr såvel som i mineral-, olie- og gasudvinding og forbedrer effektiviteten samt bæredygtigheden heraf. Selskabets letvægts­materialer fremmer en renere transport, deres udformning optimerer brugen af ressourcer, og deres højtydende kemikalier forbedrer luft- og vandkvaliteten. Solvay har hovedkvarter i Bruxelles med omkring 26.800 ansatte i 61 lande.

 

www.solvay.com

 

Om Aalborg Energie Technik (AET)

Det danske selskab AET er et førende, selvstændigt ingeniør- og entreprenørfirma, der leverer biomassefyrede kedelanlæg, kraftværker og kraftvarmeværker (CHP) i størrelsen 25 - 170 MWt.

 

AET's aktiviteter omfatter design, ingeniørarbejde, levering og service på anlæg, der anvender alle former for biomasse. Den gennemprøvede AET Biomassekedel og AET Forbrændingssystem er baseret på mere end 30 års praktisk erfaring med industrielle processer, dampproduktion og biomasseforbrænding.

 

Selskabet har et velkendt og anerkendt ry for at levere biomassefyrede kedler og anlæg med exceptionelt høj effektivitet, høj rådighed, høj brændselsfleksibilitet og lave emissioner. Desuden sikrer meget lave vedligeholdelsesomkostninger på AETs biomassefyrede anlæg investorerne en rentabel forretning.

AET ordre for en 90 MWt biomasse-fyret kedel hos Solvay
3D illustration af kraftvarmeværket
3D illustration af kraftvarmeværket
www.aet-biomass.dk
  //  Nyheder
  • Aalborg Energie Technik a/s
  • Alfred Nobels Vej 21 F
  • 9220 Aalborg Øst, Danmark
  • Tel +45 96 32 86 00
  • aet@aet.dk