• Nyheder

Pressemeddelelse

 

Download pressemeddelelse i PDF

 

Aalborg, Danmark, 16. maj 2019

 

AET skal levere biomasse-fyret Cogeneration anlæg til Akuo

I 2016 betroede Akuo Energy det til AET at levere en AET Biomassekedel, dampturbine, kondensator, hjælpeudstyr, tilslutning til Gemdoubs papirfabrik og bygninger til Cogénération Biomasse de Novillars (CBN) anlægget.

Det glæder AET at kunne meddele, at anlægget er afleveret til Akuo Energy, og dette er sket til tiden, med overholdelse af budgettet, og til garanteret ydelse. Samtidig er anlægget afleveret til AET Biomasse de Novillars S.A.S. (ABN) og selskabet har påbegyndt en 17½ års drifts- og ved­lige­hol­del­seskontrakt for kraftvarmeværket i samarbejde med Akuos driftsteams (tager sig af anlægs­mana­ge­ment, brændselsforsyning og O&M for brændselshåndtering).

 

Levering med overholdelse af tid, ydelse og budget

Siden kontrakten blev underskrevet, har AET stræbt efter at opfylde de enkelte milepæle, som var aftalt i tidsplanen. Kedelhusstålet blev rejst på den aftalte dag: 22. december 2017. Anlægget blev synkroniseret på den aftalte dag: 8. august 2018. 24-timers driften blev startet den 17. september 2018: flere dage før tid. Anlægget blev afleveret i starten af 2019: Til tiden.

 

De tekniske garantier blev testet af Bureau Veritas og bestod bl.a. af følgende:

  • Ydelsen blev garanteret ved kraftvarmeproduktion og ren elproduktion. Begge ydelsesgarantier var opfyldt, da den samlede nettoeffektivitet var bedre end lovet. Det blev også bemærket, at in-house el-forbruget ved ren elproduktion ved 20 MWe (brutto) var under 1.100 kW. Det vil sige kun 1,9 % brændselsvarmeinput for et 63 MWt/20 MWe anlæg ved 120 bara.

  • Alle emissioner var lavere end de garanterede værdier og uden brug af SNCR ved forbrænding af tørt brændsel.

  • Desuden var de indendørs og udendørs støjniveauer garanterede og opfyldte.

Desuden blev anlægget stress-testet med succes ved forskellige driftssituationer, hvilket beviser, at det uden problemer kan klare hurtige ændringer i brændselskvalitet, anlægslast og hurtigt varierende dampforbrug (>10 tons/time pr. min.) fra papirfabrikken.

 

De to parters professionalisme og gensidige tillid gav også en økonomisk fordel. Når man sammenligner værdien i den oprindelige kontrakt med det realiserede projekt, var forskellen i kontraktbeløbet tæt på 1% og skyldtes kun nogle mindre ændringer i leveringsomfang.

 

John H. Jakobsen, projektleder, AET: "Vi stræber efter at vælge den rigtige løsning, hvilket giver os en unik ydelse, og vi fokuserer på at overholde tidsplanen eller endda levere før den planlagte dato".

 

Når en investor handler med AET, sikres han en høj grad af sikkerhed, da vi leverer til tiden og under overholdelse af budget og ydelse.

 

EPC: Samarbejde

Pierre Adrien, Asset Manager, Akuo Energy: "På vegne af CBN og Akuo's projektteam vil jeg gerne udtrykke vores store taknemmelighed og respekt for AET's professionalisme, tålmodighed og resultatorienterede holdning. Vi håber, at vi i fremtiden igen kan samarbejde om konstruktionen af et nyt projekt, og vi glæder os til at fortsætte denne nye fase i Novillars projektet sammen med AET".

 

Hans Erik Askou, CEO, AET: "Vi er glade for og stolte af at have afleveret endnu et vellykket AET biomassefyret kraftvarmeværk. Denne succes blev mulig, fordi Akuo Energy og AET samarbejdede positivt, konstruktivt og proaktivt, som om vi var partnere. Vi glæder os også til at samarbejde tæt med jer alle for at udvikle et velkonstrueret anlægs succes til et højtydende anlæg til fordel for os alle".

 

16 års drift og vedligeholdelse ved AET Biomasse de Novillars S.A.S. (ABN)

Nu skal ABN udføre 16 års drift og vedligeholdelse af kraftvarmeværket, primært med et team, der er i Novillars, og med støtte fra AETs hovedkontor i Aalborg. ABN har ansvaret for at levere strøm og damp til Gemdoubs papirfabrik i et aftalt antal driftstimer pr. år og ved en aftalt overordnet virk­nings­grad. Den høje rådighed understøttes af et begivenhedsbaseret vedlige­holdelsessystem, og alle driftsoplysninger er til rådighed på AETs hovedkontor.

 

SLUT

 

Yderligere oplysninger om projektet fås hos

Hans Erik Askou, CEO, askou@aet-biomass.com, +45 9632 8632

 

For yderligere oplysninger - presse
Frank Scholdann Lund, Marketing Manager, fsl@aet-biomass.com, +45 9632 8629

 

 

Om Akuo Group

Akuo Energy udvikler, finansierer, bygger og driver kraftværker baseret på vedvarende energikilder over hele verden. Akuo Energy er den første grønne uafhængige kraftvarmeværksproducent i Frankrig. Firmaet udvikler og driver kraftværker, der ikke blot producerer vedvarende energi, men skaber yderligere samfundsmæssige fordele for indbyggerne i de områder, de bor i. I 2019 har Akuo Energy 1192 MW kapacitet i drift og under opførelse. Koncernindtægterne i Akuo Group var 205 mEURO i 2017. Som en ren spiller i vedvarende energi har Akuo Energy udvidet både inden for teknologi (vind, sol, biomasse, hydro, havvarme) og geografi. I slutningen af 2017 havde Akuo Energy 14 filialer og afdelinger i verden - og fulgte en fremgangsmåde, der både er opportunistisk og fokuserer på nichemarkeder.

 

Om Gemdoubs

Gemdoubs er en papirfabrik, der er beliggende i Novillars (25) med en 100 årig tradition for produktion af papirprodukter. Virksomheden producerer årligt 80.000 tons papir til emballage af genanvendt papir og pap. Den eksporterer mere end 35% af dette papir, hovedsagelig til producenter af bølgepapsemballage til landbrugsvarer, industri og e-handel.

 

Om Aalborg Energie Technik (AET)

Det danske selskab AET er et førende, selvstændigt ingeniør- og entreprenørfirma, der leverer biomassefyrede kedelanlæg, kraftværker og kraftvarmeværker (CHP) i størrelsen 25 og 170 MWt.

AET’s aktiviteter omfatter design, ingeniørarbejde, levering og service vedrørende anlæg, der anvender alle former for biomasse. Den gennemprøvede AET Biomassekedel og AET Forbrændingssystem er baseret på mere end 30 års praktisk erfaring med industrielle processer, dampproduktion og biomasseforbrænding.

Selskabet har et velkendt og anerkendt ry for at levere biomassefyrede kedler og anlæg med exceptionelt høj effektivitet, høj rådighed, høj brændselsfleksibilitet og lave emissioner. Desuden sikrer meget lave vedligeholdelsesomkostninger på AET’s biomassefyrede anlæg investorerne en rentabel forretning.

 

AET Biomasse de Novillars S.A.S. (ABN) er et datterselskab af AET. 

 

AET skal levere biomasse-fyret Cogeneration anlæg til Akuo
AET Biomassekedel i Novillars
AET Biomassekedel i Novillars
CHP anlægget om natten
CHP anlægget om natten
www.aet-biomass.dk
  //  Nyheder
  • Aalborg Energie Technik a/s
  • Alfred Nobels Vej 21F
  • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
  • Tel +45 96 32 86 00
  • aet@aet.dk