• Nyheder

Pressemeddelelse

 

Pressemeddelelse i PDF

 

Aalborg, Danmark, 22. januar 2020

 

AET har sikret sig ordre på et kylllingemøg-fyret kraftværk

Aalborg Energie Technik a/s (AET) vil assistere MAV Elektrik med at opnå renere luft, undgå forurening af vand og jord samt opnå kommercielle indtægter fra kyllingemøg, som tidligere har været betragtet som et affaldsprodukt.

Med det højeffektive kraftværk, MAV Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. (MAV), der er beliggende i landbrugsområdet, Bolu, vil strømmen fra anlægget blive produceret på affald, der i dag ikke håndteres vha. et affaldshåndteringssystem. MAV er et formålsbestemt selskab (SPV), ejet af Gülsan Holding. MAV har en aftale med lokale landmænd om at indsamle kyllingemøg og transportere det til anlægget, hvor det forbrændes og omdannes til grøn energi. Investeringen er en del af Gülsan’s strategi om at vokse og udvide forretnings­området til el-produktion.

 

Den tyrkiske regering opfordrer til produktion af grøn energi og tilskynder landmændene til ikke at deponere kyllingemøg. Myndighederne er bekymret for miljøet med hensyn til ukontrolleret bortskaffelse af kyllingemøg, overdreven brug af gødning, forurening af jord og vand, spredning af virus-/bakteriebårne kyllingesygdomme, risiko for menneskers helbred og lugt fra den nuværende bortskaffelse.

 

Anlægget vil årligt forbrænde ca. 250.000 tons biomasse, som ellers skulle bortskaffes, og i stedet producere 35 MWe grøn strøm til nettet. Samtidig vil anlægget årligt producere ca. 35.000 tons aske, der vil blive brugt som bakteriefri og næringsrig gødning.

 

Kylling er den vigtigste kødproteinkilde i Tyrkiet, og industrien er hastigt voksende. Antallet af kyllingefarme i Bolu-distriktet er koncentreret og der er et stigende affaldsproblem fra disse landbrug. Affaldet fra kyllinge­opdrættet skal fjernes fra staldene. Dette affald er typisk en blanding af risskaller og træflis blandet med kyllingemøg, hvilket vil udgøre brændslet i det nye anlæg.

 

AET er ansvarlig for engineering, indkøb og bygning af brændstofhåndteringsanlægget, AET Forbrændings­system, AET Biomassekedel, AET SNCR DeNOx System, kedelhus, røggasbehandling, dampturbine, luftkølet kondensator, mekaniske og elektriske udstyr til anlægget og det overordnede styresystem. MAV leverer bygninger, samt bygge- og anlægsarbejde.

 

AET Biomassekedlen skal forbrænde kyllingemøg og designes til en indfyret effekt på 99,5 MWt og en kedelvirkningsgrad på 92%. AET Forbrændingssystemet og AET Biomassekedlen optimeres til kyllingemøg. På grund af høje klor- og alkaliniveauer i kyllingemøget er der taget de nødvendige forholdsregler til at minimere slaggedannelse, belægning og korrosion, så en sikker og kontinuerlig drift af anlægget sikres. AET Biomassekedlen er derfor designes stort set uden murværk, hvilket også i høj grad reducerer udgifterne til vedligehold og samtidig øger rådigheden.

 

Anlægget er desginet med redundans inden for mange områder for at sikre en høj rådighed, og dampparametrene og overhedermaterialerne er derfor valgt så en lang levetid er sikres.

 

Kombinationen af AET Forbrændingssystemet og AET Biomassekedlen sikrer lave emissioner, som overholder de europæiske emissionsgrænser. Anlægget er konstrueret i overensstemmelse med WID for at garantere en høj brændselsfleksibilitet i fremtiden.

 

Kraftværkets egetforbrug er kun ca. 2,5% af den indfyrede effekt, og dette øger nettostrøm-produktionen. Dette gør MAV i stand til at producere mere strøm for eksport til nettet.

 

Anlægget er planlagt til at påbegynde el-produktion i sidste halvdel af 2021.

 

Projektchef Yusuf Özgül: “Det glæder os at kunne meddele, at AET er EPC-leverandør til MAV. AET har den teknologiske kompetence og knowhow fra lignende anlæg, og deres anlæg har mere end 25 års driftserfaring inden for håndtering og forbrænding af kyllingemøg”.

 

Erik Flemming Hansen, salgsdirektør hos AET: “Det er et stort skridt for AET at komme ind på det tyrkiske marked, og AET kunne ikke have valgt en bedre samarbejdspartner end Gülsan Holding at tage dette skridt sammen med. Det har været en fornøjelse at udvikle MAV-projektet sammen med MAV Gülsan’s medarbejdere – fra den første dag har der været en meget positiv ånd og et konstruktivt samarbejde i”.

 

“Hos AET er vi meget glade for at være en del af udvidelsen af den grønne energiportefølje hos Gülsan Holding. De 35 MWe, der produceres hos MAV, vil levere grøn energi i Tyrkiet til ca. 100.000 husholdninger, og ækvivalent til en reduktion på ca. 200.000 tons CO2 pr. år, når det erstatter et kulfyret anlæg”, udtaler AET’s adm. Direktør, Lars Kristensen.

 

AET’s medarbejdere har tidligere leveret anlæg fyret med kyllingemøg til Storbritannien: FibroPower/Eye Power Station (verdens første anlæg fyret med kyllingemøg) og FibroGen/Glanford Power Station.

 

END

 

For yderligere oplysninger om projektet:

Erik Flemming Hansen, salgsdirektør, efh@aet-biomass.com, +45 9632 8601.

 

For yderligere oplysninger - pressen:
Frank Scholdann Lund, strategi- og marketingchef, fsl@aet-biomass.com, +45 9632 8633.

 

Om Gülsan Holding

Gülsan Holding er en koncern, der producerer garn, ikke-vævede tekstiler, hygiejniske film og tæpper. Virksomheden er yderligere aktiv inden for byggeri og leje af bygninger til beboelse og kontorbrug. De forhandler samt udlejer biler, og producerer energi fra hydroelektrisk og termisk energi i Tyrkiet. Internationalt har Gülsan Holding en stor fabrik for ikke-vævede tekstiler i Egypten. Gülsan Holding arbejder for at være førende inden for alle de områder, de arbejder inden for: med henblik på at opnå høj kvalitet, hygiejne, miljø, arbejdssikkerhed og sikkerhedsregler, således at alt arbejde udføres korrekt første gang og kontinuerligt ved, at medarbejdernes tilfredshed tilgodeses. Virksomheden Gülsan Holding's kerneværdier er baseret på tillid, ærlighed, respekt og lederskab.

 

www.gulsanholding.com

 

Om Aalborg Energie Technik (AET)

Det danske selskab, AET, er et førende, selvstændigt ingeniør- og entreprenørfirma, der leverer biomasse­fyrede kedelanlæg og kraftvarmeværker (CHP) i størrelsen 25 til 170 MWt.

AET's aktiviteter omfatter design, ingeniørarbejde, levering og service på anlæg, der anvender alle former for biomasse. Den gennemprøvede AET Biomassekedel og AET Forbrændingssystem er baseret på mere end 30 års praktisk erfaring med industrielle processer, dampproduktion og biomasseforbrænding.

Selskabet har et velkendt og anerkendt ry for at levere biomassefyrede kedler og anlæg med exceptionelt høj effektivitet, høj rådighed, høj brændselsfleksibilitet og lave emissioner. Desuden sikrer meget lave vedligeholdelsesomkostninger på AETs biomassefyrede anlæg investorerne en rentabel forretning.

 

www.aet-biomass.dk

Miljøvenligt kraftværk fyret med kyllingemøg i Tyrkiet
www.aet-biomass.dk
  //  Nyheder
  • Aalborg Energie Technik a/s
  • Alfred Nobels Vej 21F
  • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
  • Tel +45 96 32 86 00
  • aet@aet.dk