• Nyheder

Pressemeddelelse

 

Pressemeddelelse i PDF

 

Pressemeddelelse. Aalborg, Danmark, 18. august 2020


Aalborg Energie Technik a/s sikrer sig ordre på 65 MWt biomassefyret kedel i Frankrig

Aalborg Energie Technik a/s (AET) vil hjælpe NOVAWOOD med at opnå renere luft og forhindre jordforurening samt med at opnå en kommerciel indkomst fra affaldstræ og jernbanesveller, som tidligere blev betragtet som et affaldsprodukt.

 

Ved at bygge et biomasse-fyret kraftvarmeanlæg følger Novacarb deres målsætning om at forbedre deres miljømæssige indsats og samtidig bevare deres konkurrenceevne. I partnerskab med ENGIE Solutions er der nu skabt en konkret virksomhed til formålet: NOVAWOOD.

 

Det højeffektive kraftvarmeværk, NOVAWOOD, skal producere damp til Novacarb-anlægget i Laneuveville-devant-Nancy og strøm til nettet ved at forbrænde affaldsprodukter. ENGIE Solutions vil, som hovedentreprenør, være ansvarlig for indsamling af brændsel fra to kilder: Jernbanesveller fra det franske nationale jernbaneselskab (SNCF) og affaldstræ fra SOVEN.

 

Anlægget er i overensstemmelse med ENGIE Solutions strategi om at støtte industrier ved at tilbyde løsninger på udfordringen ved energiomstilling. Deres mål er at opnå: Optimeret ressource­udnyttelse, øget forsyning og brug af lokal, grøn energi samt en mere miljøvenlig produktion.

 

Novacarb er en del af mineraldivisionen i SEQENS-gruppen og er specialiseret i produktion og markedsføring af natriumkarbonat og bikarbonat. Produktionen har fundet sted i mere end 160 år på dette sted, og produkterne er fremstillet af to naturlige råmaterialer: Kalksten udvundet fra deres stenbrud i Pagny-sur-Meuse og salt fra deres saltproduktion i Lénoncourt.

 

Novacarbs mål med NOVAWOOD er ​​at reducere anlæggets afhængighed af det stærkt forurenende kul med ca. 40% og at reducere CO2-emissionerne med 150.000 ton om året. Med en investering på 80 mEUR leverer det biomassefyrede kraftvarmeværk damp til deres produktionsanlæg, og det vil også levere 115 GWh grøn elektricitet om året til det nationale el-net: Svarende til et årligt forbrug hos omkring 65.000 husstande.

 

Energi vil blive produceret ved forbrænding af to brændsler: affaldstræ og jernbanesveller. Affaldstræ, der hentes gennem indsamlingscentre, består af f.eks. gamle møbler, gulve, døre, vinduer og paller og som håndteres af SOVEN. Ved at forbrænde gamle jernbanesveller skabes et nyt forretningsområde, og moderniseringen af ​​ det nationale jernbanenetværk, ejet af SNCF, kan foretages på miljøvenlig vis.

 

Konverteringen af brændsel er også et økonomisk aspekt for Novacarb, da den gradvist stigende kulstofafgift påvirker virksomhedens konkurrenceevne. Som en stor lokal arbejdsplads beskæftiger virksomheden 300 personer direkte og 150 personer hos eksterne virksomheder, der er permanent på stedet. Novacarbs aktivitet genererer 900 lokale job eller en samlet beskæftigelsespulje på omkring 1.350 personer. NOVAWOOD-projektet vil hjælpe med at udvikle regionens økonomi og tiltrækningskraft gennem bæredygtighed og skabelse af lokale job. Projektet vil sætte en ny standard med hensyn til overgangen fra én energiform til en anden, cirkulær økonomi og lokal jobskabelse.

 

NOVAWOOD-projektet startede i 2014 med forhandlinger mellem parterne (Novacarb, ENGIE Solutions og SNCF) efterfulgt af diskussioner på lokalt og nationalt niveau. Driftstilladelsen blev opnået i MAR 2018, og projektet blev annonceret som vinder af CRE 5 i DEC 2019.

 

Anlægget skal årligt forbrænde ca. 130.000 tons jernbanesveller og affaldstræ, som ellers ville blive bortskaffet, og i stedet vil der blive produceret 55 ton damp/time til Novacarb og 14,6 MWe grøn elektricitet til eksport til nettet.

 

Jernbanesvellerne indeholder kreosot, PAH-forbindelser og andre kemikalier fra tog og er klassificeret som farligt affald. Kreosoten, som er tjære, der indeholder phenolforbindelser, kan fordampe fra overfladen og/eller frigøres i jorden. Affaldstræet omfatter i dette tilfælde Chromated Copper Arsenate behandlet træ, og har derfor blandt andet et højt indhold af kobber. Kombinationen af ​​AET Forbrændingssystem, AET Biomassekedel og røggasrensning sikrer dog meget lave emissioner, der som minimum overholder de europæiske emissionsgrænser. Anlægget er designet i overensstemmelse med WID.

 

AET Biomassekedlen designes til et brændselsinput på 65 MWt, en kedeleffektivitet på 92% og en damptemperatur på 522 °C, hvilket sikrer en høj samlet anlægseffektivitet. For at beskytte kedlen mod korrosion er den udstyret med Inconel-beklædning og specielt legeret stål til overhederne.

 

AET er ansvarlig for engineering, indkøb og bygning af AET Biomassekedlen, herunder AET Forbrændingssystem, AET SNCR DeNOx System, kedelhus, røggasrensning, AET Tail End Varme­veksler og PLC kontrolsystem. Tail End Varmeveksleren, der er placeret efter røggas­rens­ningen, afkøler røggastemperaturen med mere end 30 °C. Den regenererede energi bruges blandt andet på et ORC-anlæg, der producerer strøm. Dermed øges den samlede anlægseffektivitet yderligere.

 

Det interne strømforbrug til kedelanlægget er kun ca. 1,6% af den indfyrede effekt og øger dermed netto elproduktionen.

 

Anlægget planlægges at starte kraftproduktion i anden halvdel af 2022.

 

Alain Guillerme, Project Realization Director, NOVAWOOD: ”Som enhver industriel kunde kræver NOVACARB en pålidelig dampforsyning og en høj kedeltilgængelighed. ENGIE har flere AET Biomassekedler, der har været i drift i årevis i sin portefølje. Erfaringerne fra disse sites er rigtig gode med hensyn til et minimum af vedligeholdelse. Derudover tilbyder AETs design høje virknings­grader, som er af afgørende betydning for et industrianlæg, der opererer hele året. Endeligt har de gode erfaringer, vi havde med AET’s projektledelse, overbevist ENGIE om at indgå endnu en aftale med AET i forbindelse med NOVAWOOD-projektet.”

”Vi er glade for at fortsætte samarbejdet med ENGIE Solutions nu med forbrænding af jernbane­sveller og affaldstræ, der er et nyt brændsel i Frankrig. Den høje damptemperatur med forbræn­ding af jernbanesveller og affaldstræ er i dette tilfælde afgørende for at skabe et rentabelt projekt for ENGIE Solutions og Novacarb. Hos AET er vi meget glade for at tage et nyt skridt med NOVA­WOOD, der reducerer CO2-emissionerne med 150.000 tons om året ”, fortæller administrerende direktør for AET, Lars Kristensen.

AET har tidligere leveret anlæg, der brænder affaldstræ/jernbanesveller i Tyskland, Østrig og Storbritannien.

 

SLUT

For yderligere information om projektet:
Lars Kristensen, administrerende direktør, lkr@aet-biomass.com, +45 9632 8603.

 

For yderligere information - presse:
Frank Scholdann Lund, chef for strategi og marketing, fsl@aet-biomass.com, +45 9632 8633.

 

Om Sequens

Novacarb er en del af mineraldivisionen i SEQENS-gruppen, en integreret global aktør inden for farmaceutisk syntese og specialeingredienser med en bred vifte af produkter, tjenester og tekno­logier. SEQENS-gruppen tilbyder sine kunder kontraktfremstillingstjenester til lægemiddel- og specialmarkederne samt en stor portefølje af aktive ingredienser, farmaceutiske mellemprodukter og specialprodukter. Mineral Specialties Division samler aktiviteterne for virksomhederne Novacarb (La Madeleine site), Novabion (Nogent-l'Artaud site) og Novabay (Singapore site).

www.seqens.com

 

About ENGIE Solutions:

ENGIE Solutions understøtter byer, industrier og virksomheder i den tertiære sektor og tilbyder løsninger på de udfordringer, som overgangen fra én energiform til en anden medfører i form af nøglefærdige og skræddersyede pakker. ENGIE Solutions' eksperter anvender al deres ekspertise til at opnå tre mål: at optimere brugen af ​​energi og ressourcer, grønnere energier og at genopfinde miljøer, der leves og arbejdes i.

 

ENGIE Solutions garanterer sine kunder et enkelt kontaktpunkt og en kombination af komplementære tilbud, der går ud over energi. Virksomheden er forpligtet til at opnå resultater, og dens 50.000 ansatte, der opererer i hele Frankrig (900 steder), har ekspertise inden for et stort antal områder, lige fra design og drift af infrastruktur og tjenester til finansiering, installation og vedligeholdelse.

 

ENGIE Solutions er en del af ENGIE-gruppen, en af ​​verdens førende energikilder og servicegrupper med lavt kulstofindhold, hvis formål er at handle for at fremskynde overgangen til en kulstofneutral verden.

 

www.engie-solutions.com
 

 

About Aalborg Energie Technik (AET):

AET er et førende ingeniør- og entreprenørselskab, som leverer biomassefyrede kedelanlæg, kraftværker og kombinerede kraftvarmeværker i størrelsen 25 til 170 MWt. Forretningen omfatter design, ingeniørarbejde, levering og service af anlæg fyret med alle former for biomasse. Den gennemprøvede AET Biomassekedel og AET Forbrændingssystem er baseret på lang tids erfaring med industrielle processer, dampgenerering og forbrænding af biomasse.

 

Virksomheden er kendt for at levere biomassefyrede kedler og anlæg med usædvanlig høj effektivitet, høj tilgængelighed, høj brændstoffleksibilitet og lave emissioner. Desuden sikrer AET biomassefyrede anlæg med meget lave vedligeholdelsesomkostninger investoren et rentabelt projekt.

 

www.aet-biomass.com

Foto af SEQENS-anlægget i Laneuveville-devant-Nancy (Fotograf: ENGIE Solutions).
www.aet-biomass.dk
  //  Nyheder
  • Aalborg Energie Technik a/s
  • Alfred Nobels Vej 21 F
  • 9220 Aalborg Øst, Danmark
  • Tel +45 96 32 86 00
  • aet@aet.dk