• Nyheder

AET Biograte

Endnu en AET Biograte er klar til afsendelse

Endu en AET Biograte på vej til et biomassefyret projekt i Europa. AET Biograte er kendetegnet ved følgende fordele:


- robust design
- lang levetid
- lave vedligeholdelsesomkostninger
- høj tilgængelighed
- lave emissioner

AET Biograte muliggør derudover, at der kan opnås en højere effektivitet i kedlen for mange biomassebrændstoffer, da oxygenindholdet kan være meget lavt.

Biomassebrændstofferne kan være rester fra skove (f.eks. afklip og bark), rester fra industrien (f.eks. savværker og produktion af rapsfrø), rester fra landbruget (f.eks. sorghum og majs), forurenede brændstoffer (f.eks. træaffald fra nedrivning og affald fra spånplader) og andet (kød- og benmel og kyllingemøg).

 
Kontakt Michael S. Huus på tel. +45 2630 0732 og/eller e-mail msh@aet-biomass.com for yderligere oplysninger om AET Biograte og om optimering af biomasseforbrænding.

Endnu en AET Biograte er klar til afsendelse.
www.aet-biomass.dk
  //  Nyheder
  • Aalborg Energie Technik a/s
  • Alfred Nobels Vej 21F
  • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
  • Tel +45 96 32 86 00
  • aet@aet.dk