• Nyheder

Cofely BES VSG og Orléans plants  skrider frem efter planen

De to franske kraftvarmeværker COFELY GDF SUEZ  BES VSG (DRT) and COFELY SODC Orléans, der er under levering fra AET, har fornyligt bestået deres damptrykstest med stor succes og alt går efter planen med installationerne.

 

SODC Orléans anlægget er et 37 MW kraftvarmeværk, der skal producere 8 MW el  samt  25 MW fjernvarme i Orléans i Frankrig. Anlægget skal levere fjernvarme til den nordlige del af Orléans. Fjernvarmenetværket vil forsyne 15.000 hjem, hvilket svarer til 27% af Orléans indbyggere. Træbrændslet (110.000 tons/år) forventes at blive leveret fra området i en radius af 150 km fra byen og vil bestå af tre brændselskilder: Træ fra skovdrift, affaldstræ fra savværker samt rent genbrugstræ. Læs mere om Cofely SODC Orleans projektet her.

 

Det 50 MW store Cofely BES VSG projekt i Landes området i Frankrig forventes at skabe mere end 50 direkte og indirekte jobs, producere 97 GWh el/år og 214 GWh af damp/år uden brug af fossile brændstoffer.

Dette vil medføre en CO2 reduktion på 20.000 tons/år, idet anlæggets effektivitet vil være mere end 60%. Det biomassefyrede kraftvarmeværk vil benytte 150.000 tons træ fra skovdrift samt rent genbrugstræ. Mere om Cofely BES VSG projektet her.

 

Installationerne af Cofely BES VSG og Orléans anlæggene går planmæssigt fremad
www.aet-biomass.dk
  //  Nyheder
  • Aalborg Energie Technik a/s
  • Alfred Nobels Vej 21F
  • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
  • Tel +45 96 32 86 00
  • aet@aet.dk