AET Biomassefyrede Kraftværker

AET designer og leverer turnkey biomassefyrede kedelanlæg med enestående og veldokumenteret ydelse og rådighed.

Fordelene ved et AET kraftværk er:

 • Unikt AET-Forbrændingssystem
  - Lave røggasemisssioner
  - Høj brændselseffektivitet
  - Lavt internt elforbrug
  - Bedst tilgængelige teknologi (BAT)
 • Høj brændselsfleksibilitet
  - Lave driftsomkostninger
 • Høj kedel og anlægseffektivitet
  - Optimeret varmebalance
  - God forretning for kunde
 • Høj rådighed
  - Forbedret forretning for kunde

AET sørger for optimalt design af biomassefyrede anlæg under hensynstagen til mange forskellige parametre, så som optimering af driftsbetingelser, brændsel, kedel, turbine, damp-/ vandcyklus etc.

AET kan assistere ved optimering af anlægsparametre, eftersom vores team har mange års erfaring og omfattende viden omkring dampcyklus and dampturbiner.

 

AET Biomassefyrede Kraftværksparametre

 

AET's kedelanlæg kan designes til næsten alle former for biomasse. Høj elektrisk ydeevne, meget stabil elproduktion samt ekstrem høj rådighed sikrer en god business case for vore kunder. Designparametrene nedenfor udgør basis for vores anlæg:

 

Indfyret effekt

25 – 170 MWth

El-effekt

7 - 65 MWe

Netto elektrisk effektivitet

28 - 38 %

Kedeldesign

Vandrørskedel med naturlig cirkulation
Enkelt eller dobbelt tryk(genopvarmning fx 140 bar eller 25 bar)

Driftstid

Mindst 8000 timer uden nedlukning ved manuel rensning

Kedeleffektivitet

91% - 94%  - afhængig af brændselsfugtighed

Emissionsværdier

Bedre end europæiske krav

Brændselsfleksibilitet

Brændselsfugtighedsindhold: 10 - 55 %

Hjælpebrænder

Ikke nødvendigt

Egetforbrug af el

< 2.5 % af brændselsindfyring

Rådighed

Bedre end 96 %

 

Klik på nedenstående links for at se nogle af AET's kraftværker:

Western Wood biomasse kraftværk i Wales har en 48 MWth AET Biomassekedel med det nyeste AET Forbrændingssystem, som opfylder de strenge NOx emissionskriterier uden SNCR. Elproduktion er 15 MWe.

EPR - Fibrogen kraftværk, Glanford, Storbritannien.

AET kedler kan designes til næsten alle typer biomasse.

DE SENESTE IDRIFTSATTE PROJEKTER
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
Zignago  Power kraftvarmeanlægget, - et 49MW kraftvarmeværk ejet /drevet af Zignago Power s.r.l., ejet af Marzotto famileimperiet og har siden det blev installeret i 2013, haft en meget høj rådighed (98,8%). Anlægget benytter affaldstræ og agroaffald såsom halm, miscanthus og majs. >Read more
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Produkter   //  Biomasse kraftværker
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21 F
 • 9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet-biomass.com