• AET SNCR DeNOx System

AET SNCR DeNOx System

Med de igangværende klimaændringer skal emissionerne fra forbrændingsanlæg mindskes. Emissionsgrænserne for udledning af NOx er også under pres og nye emissionskriterier gennemføres i Europa for nye kedler såvel som for eksisterende kedler.

AET er en erfaren producent af kedler og Selective Non-Catalytic Reduction (SNCR) anlæg. AET er eksperter i at integrere disse systemer og kan reducere NOx-emissioner op til 85% med AET SNCR DeNOx System.

 

Ny lovgivning

I Europa indføres ny lovgivning, i overensstemmelse med IPPC-direktivet. Derfor skal nye emissionsværdier for fyrede anlæg overholdes for at reducere atmosfærisk forurening. Der lægges særlig vægt på at reducere NOx-emissioner.

 

NOx-emissionskriterierne i de nye medium forbrændingsanlæg (MCP) og store forbrændingsanlæg (LCP) er gyldige fra 1 MWt og opefter. De krævede NOx-emissionsgrænseværdier kan sænkes yderligere, hvis EU-grænserne for luftkvalitet overskrides.
 

AET SNCR DeNOx System

SNCR-teknologien er en metode til at reducere NOx-emissionerne ved at indsprøjte et reagentmedie i fyrrummet, optimalt ved et temperaturområde på 850 - 1090 oC.

 

Når du køber et AET SCNR DeNOx System, får du også adgang til AET-medarbejdernes know-how, og mere end 30 års design og hands-on erfaring med kedler fyret med biomasse, kul, olie, gas og affald.

 

Et AET SNCR DeNOx System er både omkostningsbesparende, særdeles effektivt og har en høj tilgængelighed.

 

Investeringen i et AET SNCR DeNOx System er lavt sammenlignet med Selective Catalytic Reduction (SCR). Endvidere kan et AET SNCR DeNOx System ofte installeres inden for få dage, da systemet er præ-monteret i moduler og er grundigt testet, hvilket resulterer i ekstrem høj rådighed.

 

AET SNCR DeNOx Systemet er lavet af rustfrit stål, da reagentmediet kan forårsage korrosion. Selvom det umiddelbart er dyrere, giver det mange fordele til drifts- og vedligeholdelsesteamet, eftersom meget lidt slitage forekommer.

 

Successfuld implementering

Vigtige parametre for en vellykket implementering og en omkostningseffektiv løsning er:

 • Injektionsdyse: design og placering

 • Temperatur ved indsprøjtningspunkt(er)

 • Kedeldrift

 • Brændselsvariation

 • Tilsmudsning af kedel

 • Reaktionstid for reagentmedie

 • Reaktionsmedie

 • Automatiseringsniveau.

Ved optimale procesbetingelser kan AET SNCR DeNOx Systemet reducere NOx-emissionerne med op til 85% i biomassefyrede og fossiltfyrede kedler.

 

Fleksibelt leveringsomfang

 • Lageringstank for reduktionsmiddel
 • Pumpeenhed
 • Blandings- og doseringsenhed
 • Rør

 • Lancer (niveauer, interaktion)

 • Dyser (typer, vinkling)

 • On-line temperaturmåling i fyrrum

 • ChlorOut integration

 • Emissionsmåling (NOx, CO, NH3)

 • PLC kontrolsystem

 • SCADA integration

 • CFD beregning

 • Kedelberegning.

Til højre kan du se forskellige konfigurationer af AET SNCR DeNOx Systemet.

 

For en eksisterende kedel anbefales en test på stedet. Testen omfatter temperaturmåling i fyrrummet og foreløbig NOx-reduktionstest med et test kit.

 

AET har et mobilt SNCR test kit, som kan bruges til test i din kedel. Med denne enhed kan vi lave en teknisk og miljømæssig test på din site. Testen kan laves med kort varsel og vil kun tage et par dage. Efter denne test kan vi forudse emissionsreduktionen og processen bag den.

 

Testen på stedet kan suppleres med en CFD-beregning samt en kedelperformanceberegning til at forudse fyrrumstemperatur ved forskellige belastninger, brændsler mv.

 

Reduktion af NOx emissioner

 

Kontakt vores serviceafdeling for assistance

De Danske Gærfabrikker (DDG) reducerede NOx emissionerne med omkring 50% ved at anvende AET's SNCR DeNOx System.

AET SNCR DeNOx Systemet reducerede NOx emissionerne med omkring 70% hos Tilbury Green Power.

FunderMax reducerede NOx emissionerne med ~80% ved at anvende AET's SNCR DeNOx System.

www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Produkter   //  SNCR DeNOx system
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21F
 • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk