Aalborg Energie Technik a/s biomasse kraftvarmeværk

Akuo Energy - CBN, Novillars, Frankrig

Det biomassefyrede CBN kraftvarmeværk opføres ved Gemdoubs papirfabrikken i Novillars i det østlige Frankrig.

 

Det biomassefyrede kraftvarmeværk blev udviklet af Akuo Energy ved Gemdoubs papirfabrikken under navnet Cogénération Biomasse de Novillars (CBN). Anlægget skal fyres med træ samt restprodukter fra savværker indkøbt i en radius af 100 km fra anlægget.

 

Det var Gemdoubs mål med projektet at reducere og stabilisere energiomkostningerne ved at udskifte gas med biomasse samt at fortsætte med at styrke deres grønne profil. Motivationen for Akuo var at færdiggøre projektet, som oprindeligt blev indledt i 2007, at fortsætte opbygningen af deres forretningsenhed for biomasse, at udnytte den allerede tildelte CRE 4 licens for projekter med høj effektivitet (60%) samt at skabe lokal beskæftigelse.

CBN vil årligt generere 153 GWh grøn elektricitet svarende til det årlige forbrug for 105.000 mennesker samt 215.000 tons damp, som tidligere blev produceret ved hjælp af fossile brændstoffer. Overordnet set vil CO2 udledningen blive reduceret med 77.000 tons om året.

 

Teknologi, EPC og O&M af AET

AET blev valgt som teknologileverandør og EPC entreprenør på baggrund af deres mange succesfulde referenceanlæg, som alle har AET forbrændingssystem and AET Biomass Boiler installeret og som opererer med lave røggasemissioner og høje virkningsgrader. Valget af AET var derfor et sikkert valg for Akuo.

 

Da AET også har gode referencer på O&M opgaver, valgte Akuo ligeledes at indgå en O&M kontrakt med AET.

 

På denne måde blev risikoen for investorerne (Akuo Energy, Caisse des Dépôts, CAM Energie, Gemdoubs, Crédit Agricole) betydeligt reduceret, idet omfanget af leveringsgrænser og overlevering af del-entrepriser blev reduceret.

 

Anlægget planlægges at være driftklar i 2019.

 

EPC leverance fra AET

Som leverandør designede, leverede, byggede og idriftsatte AET følgende:

 • AET brændselsmodtagelse og doseringssystem

 • AET forbrændingssystem med AET Spreader Stoker og AET-Biograte

 • AET Forbrændingsluftsystem

 • Naturgasbrænder
 • AET  Biomassekedel med overheder og economiser
 • AET SNCR deNOx system
 • AET Dampluftforvarmere
 • Posefilter
 • Røggassystem og skorsten
 • Askehåndteringssystem
 • Dampturbine/generator sæt
 • Luftkølet kondensator
 • Vandkølet kondensator
 • Vand/dampsystem
 • Vandbehandlingsanlæg
 • Luftkompressorsystem
 • Trapper og gallerier
 • Elektrisk system
 • Instrumentering
 • Kedel-  turbinebygning
 • PLC kontrolsystem
 • SCADA system.

Komplet O&M kontrakt leveret af AET

I forbindelse med en 16,5 års kontrakt vil AET levere drift og vedligehold af kraftvarmeværket.

 

Yderligere information

 • Pressemeddelelse med detaljeret projektinformation
 • Læs nærmere om Akuo Energy
 • AET lavede en præsentation til PowerGen Europe 2017 i Køln om emnet:
  "Nøgleemner, udfordringer og overvejelser ift. investeringsrisici, når man bygger biomassefyrede kraftvarmeværker med CBN anlægget som case study. For yderligere information:  Kontakt AET salg
 • For at få mere information om dette biomassefyrede kraftvarmeanlæg og om AET: Kontakt AET salg.
Kedel: 63 MWt
  122 bara
  527 °C

El-effekt:

≤20 MWe

Procesvarme:

≤24 MWt

Søudsigt til Akuo Energy - CBN.

Anlægget er under opførelse (OKT 2017).

DE SENESTE IDRIFTSATTE PROJEKTER
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
Zignago  Power kraftvarmeanlægget, - et 49MW kraftvarmeværk ejet /drevet af Zignago Power s.r.l., ejet af Marzotto famileimperiet og har siden det blev installeret i 2013, haft en meget høj rådighed (98,8%). Anlægget benytter affaldstræ og agroaffald såsom halm, miscanthus og majs. >Read more
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Biomassefyrede anlæg   //  Akuo Energy - CBN
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21 F
 • 9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet-biomass.com