• AET Services - Biomasse

AET Services - Biomasse

Til jer, som ønsker en ekstraordinær høj ydelse (rådighed, virkningsgrad, brændselsfleksibilitet, etc.), lave vedligeholdelsesomkostninger og lave emissioner for biomassefyrede anlæg, og/eller omlægge fra kul- til biomassefyring på deres anlæg, tilbyder AET et stort udvalg af services.

Oversigt over nogle af AET's services referencer for biomassefyrede anlæg

År

Anlæg

Brændselstype

Indfyret

effekt

Leveringsomfang

2020 Rothes CoRDe - Speyside (UK) Rent træ, destilleringsrest-produkt (mask) 34 MWt Inspektion og vedligeholdelse af brændselshåndteringssystem, kedel, ventiler og posefilter
2020 ENGIE - Biolacq Energies (FR) Rent træ 54 MWt Opgradering af AET doseringsbeholder
2020

Swiss Krono - Heiligen-

grabe (EA1) (DE)

Affaldstræ (A1-A4) 30 MWt Reparation af overheder 1
2020 Ørsted - Studstrup (DK) Biomasse, kul, olie 2x894 MWt Panelvægge i fyrrum
2020 ENGIE - Biolacq Energies (FR) Rent træ 54 MWt Udskiftning af overhedere
2020 FunderMax - Neudörfl (AT) Rent træ, affaldstræ 50 MWt Injektionssystem til filtervand
2020 Lisbjerg (DK) Halm 110 MWt  Lækagedetektion og reparation af vakuumsystem
2019 Zignago Power (IT) Rent træ, agroaffald 50 MWt Reduktion af CO emissioner
2019

Swiss Krono - Heiligen-

grabe (EA1) (DE)

Affaldstræ (A1-A4) 30 MWt Udskiftning af overhedere, dyser i economiser for at tilsikre jævnt vandflow
2019

WWEP - Port Talbot (UK)

Rent træ, uforurenet

affaldstræ

48 MWt Nye samlere, retrofit af AET Biograte
2019

Rothes CoRDe - Speyside (UK)

Rent træ, destilleringsrest-produkt (mask) 34 MWt Vedlligeholdelse af brændselstørrer
2019

Swiss Krono - Heiligen-grabe (EA3) (DE)

Affaldsstræ (A1-A4), slibestøv 65 MWt Udskiftning og programmering af sikkerheds PLC
2019

B. W. Schneider -

Eberhardzell (DE)

Rent træ, affaldstræ (A1- A2), støv 30 MWt Kedelrevision, nye AET Biomasse Spreadere, opgradering af O2 målesystem, opgradering af kontrol system
2019

ENGIE - SODC Orléans (FR)

Rent træ 37 MWt Røggasrecirkuleringssystem, opgradering af kontrol system
2019

ENGIE - BCN (FR)

Rent træ, affaldstræ fra skovbrug 55 MWt Røggasrecirkuleringssystem, opgradering af kontrol system
2018

Rothes CoRDe - Speyside (UK)

Rent træ, destilleringsrest-produkt (mask) 34 MWt Årlig inspektion
2018

Pfleiderer - Neumarkt (DE)

Affaldstræ (A1-A4), slibe-støv, jernbanesveller 100 MWt Nye AET Multicycloner
2018 Kronospan - Ryomgård (DK) Affaldstræ, slibestøv 27 MWt Udskiftning af overhedere
2018

B. W. Schneider -

Eberhardzell (DE)

Rent træ, affaldstræ (A1- A2), støv 30 MWt Retrofit af AET Biograte
2017 Lisbjerg (DK) Halm 110 MWt Idriftsætning
2017 International Paper - Saillat-sur-Vienne (FR) Rent træ, slam 50 MWt Test af muligheden for SNCR DeNOx og effektivitet
2017

Swiss Krono - Heiligen-grabe (EA3) (DE)

Affaldsstræ (A1-A4),
slibestøv

65 MWt

Retrofit af fyrrum og overheder, opgradering af Inconel, udvidelse af overhederareal

2017

ENGIE - BCN (FR)

Rent træ, affaldstræ fra skovbrug 55 MWt Opgradering af AET Biograte
2017

Zignago Power (IT)

Rent træ, energiafgrøder 50 MWt Udvidelse af fjernvarmesystem
2017 International Paper - Saillat-sur-Vienne (FR) Rent træ, slam 50 MWt NOx måling og rapport om NOx reduktion
2017

Verdo Produktion - Randers (DK)

Rent træ, støv, kul (tidligere kul) 2x95 MWt Rådgivning vedr. CO og NOx
2016

BWSC - Lisahally (UK)

Affaldstræ 50 MWt Inspektion af kedel, rådgivning til optimering af drift og ydelse
2016

Swiss Krono - Heiligen-grabe (EA3) (DE)

Affaldsstræ (A1-A4), slibestøv

65 MWt

Retrofit af AET Biograte, Inconel opgradering
2016

Boehringer Ingelheim (DE)

Affaldstræ (A1-A4) (tidligere kul) 70 MWt Lanser til injektion for ChlorOut system
2015

International Paper - Saillat-sur-Vienne (FR)

Rent træ, slam 50 MWt Måling af CO og NOx. AET Flyveaske Genindfyringssystem. AET Brændselsskakte og AET Cellehjul
2015

Swiss Krono - Heiligen-grabe (EA3) (DE)

Affaldstræ (A1-A4), støv

65 MWt

Udskiftning og udvidelse af overheder. Udskiftning/reparation af fyrrum og opgradering af Inconel

2015

Swiss Krono - Heligen- grabe (EA1) (DE)

Affaldstræ (A1-A4) 30 MWt Udskiftning af overhedere
2015 Swiss Krono - Heligen- grabe (EA1) (DE) Affaldstræ (A1-A4) 30 MWt Udskiftning af overhedere
2015

Egger - Pannovosges (FR)

Rent træ, affaldstræ (A1-A4), støv

46 MWt Udskiftning af economiser
2015

Rothes CoRDe - Speyside (UK)

Rent træ, destilleringsrest-produkt (mask) 34 MWt Regelmæssig inspektion
2014

Zignago Power (IT)

Rent træ, agroaffald 50 MWt Fjernvarmesystem, inklusiv AET Røggaskøler
2013->

Zignago Power (IT)

Rent træ, agroaffald 50 MWt Regelmæssig inspektion

2012

-2013

Verdo Produktion - Randers (DK)

Rent træ, støv, kul (tidligere kul)

2x95 MWt

Redesign og levering af nye overhedere

2012->

ENGIE - BCN (FR)

Rent træ, affaldstræ fra skovbrug 55 MWt Regelmæssig inspektion
2012

WWEP - Port Talbot (UK)

Rent træ, uforurenet affaldstræ 48 MWth Levering af ny overheder
2011

B. W. Schneider - Eberhardzell (DE)

Rent træ, affaldstræ (A1-A2), støv

30 MWt

Lastøgning af AET Biomassekedel fra 26 MWt til 30 MWt, levering af dampturbine, fødevand og dampsystem

2011

Aalborg Forsyning - Nordjyllandsværket (DK)

Kul, 20% biomasse

800 MWt

Forprojekt og udbudsmateriale for konvertering til brug af ca. 20% biomasse

2011

Bioener - Fynsværket (DK)

Halm

150 MWt

Montage og idriftsættelse

2010

Pfleiderer - Neumarkt (DE)

Affaldstræ (A1-A4), slibe-støv, jernbanesveller

100 MWt

Måling af CO udvikling og udarbejdelse af løsningsforslag til CO reduktion

2010

Østkraft - Rønne (DK)

Træ, kul, olie

<106 MWt

Performance beregninger for brændselskonvertering fra kul til biomasse

2009

Eye Power Station (UK)

Kyllingemøg

48 MWt

Måling af CO  og udarbejdelse af løsningsforslag til CO reduktion

2008->

WWEP - Port Talbot (UK)

Træ fra skovbrug, uforurenet affaldstræ

48 MWt

Regelmæssig inspektion

2007

Kronospan - Ryomgaard (DK)

Affaldstræ, slibestøv

27 MWt

Måling af CO og udarbejdelse af løsningsforslag til CO reduktion

2006->

Linz Mitte (AT)

Rent træ

35 MWt

Regelmæssig inspektion

2006->

FunderMax - Neudörfl (AT)

Rent træ, affaldstræ (A1-A2), støv 50 MWt Regelmæssig inspektion
2005

Boehringer Ingelheim (DE)

Affaldstræ (A1-A4) (tidligere kul)

70 MWt

AET Flyveaske Genindfyringssystem, flyveaske-transport

2005

Egger - Pannovosges (FR)

Rent træ, affaldstræ (A1-A4), støv

46 MWt

Udskiftning af termisk olie forvarmer

2005->

B. W. Schneider - Eberhardzell (DE)

Rent træ, affaldsstræ (A1-A2), støv

26 MWt Regelmæssig inspektion
2004

Swiss Krono - Heiligen-grabe (EA3) (DE)

Affaldsstræ (A1-A4), slibestøv

65 MWt

Inconel korrosionsbeskyttelse af fyrrum

2004->

Swiss Krono - Heiligen-grabe (EA3) (DE)

Affaldstræ (A1-A4), slibestøv

65 MWt

Regelmæssig inspektion
2003

Verdo Produktion - Randers (DK)

Rent træ, støv, kul (tidligere kul) 2x95 MWt AET Støvfyringssystem
2002->

Pfleiderer - Neumarkt (DE)

Affaldstræ (A1-A4), slibe-støv, jernbanesveller

100 MWt

Regelmæssig inspektion

2001->

Pfleiderer - Gütersloh (DE)

Affaldstræ (A1-A4), slibe-støv

60 MWt Regelmæssig inspektion
1999

Egger - Pannovosges (FR)

Rent træ, affaldstræ (A1-A4), støv

46 MWt

AET Støvfyringssystem

1998

Pfleiderer - Neumarkt (DE)

Affaldstræ (A1-A4), slibe-støv, jernbanesveller

100 MWt

Forbrændingsoptimering

1997

Pfleiderer - Neumarkt (DE)

Affaldstræ (A1-A4), slibe-støv, jernbanesveller 100 MWt Kapacitetsforøgelse: 73 MWt til 100 MWt
www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Services - Biomasse
  • Aalborg Energie Technik a/s
  • Alfred Nobels Vej 21F
  • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
  • Tel +45 96 32 86 00
  • aet@aet.dk