Aalborg Energie Technik a/s biomassefyret kraftvarmeværk

Linz-Mitte Energie-Anlage, Østrig

18% af al fjernvarme i Linz, den tredje største by i Østrig, er leveret af kraftvarmeværket Linz-Mitte.


Det biomassefyrede kraftvarmeværk er bygget for og ejet af Linz AG. AET leverede selve kraftvarmeanlægget.

 

Biomassefyret fjernvarme reducerer CO2-emissioner

Brugen af bæredygtige energiressourcer for fjernvarme har reduceret emissionerne med ca. 50.000 tons CO2 pr. år i Linz by. Biomasseanlægget opfylder de krav Linz AG stillede med hensyn til at levere grøn elektricitet og biovarme.

 

Høj totalvirkningsgrad for kraftvarmeværket

Det biomassefyrede anlæg opfylder ligeledes de miljømæssige og økonomiske krav med dens høje totalvirkningsgrad på 85 - 87%.

 

Kraftvarmeværket har et årligt brændselsforbrug på 70.000 tons trærester, som stammer fra skovdrift samt andet uforurenet genbrugstræ. Anlægget sikrer således, at mere end 18% af fjernvarmen i Linz kommer fra biomasse.

 

Nøglefærdig levering fra AET

Som turnkeyleverandør, designede, leverede, byggede og idriftsatte AET følgende:

 • AET Brændselsdoseringssystem
 • AET Forbrændingssystem med AET Spreader Stoker og AET Biorist (vandrerist)
 • AET Biomassekedel med overheder, ekonomiser og røggasforvarmer
 • AET Forbrændingsluftsystem
 • Naturgasbrænder
 • Fødevandssystem
 • Askehåndtering
 • Posefilter
 • Skorsten
 • Dampturbine
 • Kondensator for fjernvarme
 • Vandbehandlingssystem
 • Elektriske installationer
 • Rør og kanaler
 • Isolering
 • Stålkonstruktion og kedelhus
 • Trapper og gallerier
 • Bygge- og anlægsarbejder
 • Instrumentering
 • PLC-styring og SCADA system.

Det biomassefyrede anlæg blev bestilt i 2005 og blev leveret 19,5 måneder efter: 2 uger før den planlagte leveringsdato.

 

Yderligere information

 • En præsentation af anlægget blev fremført ved konferencen "Hot & Cool 2010" i Paris.
 • Efter 4 års drift fortæller den tekniske ingeniør Hubert Pauli i en video om biomasselogistik, det fuldautomatiserede anlæg, AET 's projektstyring og udlægning, samt AET 's forbrændingssystem: Klik her for at se videoen 
 • For at få mere information om dette biomassefyrede kraftvarmeanlæg og om AET: Kontakt AET salg.
Kedel: 35 MWindfyret effekt
  67 bara
  462 °C

El-effekt:

≤9 MWe

Procesvarme:

≤22 MWf

Video fra Linz-Mitte kraftvarmeværk. Klik her.

Linz-Mitte Energieanlage i Østrig benytter uforurenet træ som brændsel. 

First fire hos Linz-Mitte biomassefyrede kraftvarmeanlæg.

Oversigt over processen ved Linz-Mitte kraftvarmeanlæg. 

DE SENESTE IDRIFTSATTE PROJEKTER
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
Zignago  Power kraftvarmeanlægget, - et 49MW kraftvarmeværk ejet /drevet af Zignago Power s.r.l., ejet af Marzotto famileimperiet og har siden det blev installeret i 2013, haft en meget høj rådighed (98,8%). Anlægget benytter affaldstræ og agroaffald såsom halm, miscanthus og majs. >Read more
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Biomassefyrede anlæg   //  Linz-Mitte
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21 F
 • 9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet-biomass.com