Aalborg Energie Technik a/s biomassefyret kraftvarmeværk

Pfleiderer, Neumarkt, Tyskland

På Pfleiderer Neumarkt fabriksområdet ligger et kraftvarmeværk, som er ejet og drevet af Pfleiderer AG.

Dette kraftvarmeværk var det andet anlæg, som blev leveret til Pfleiderer AG og er nævnt som "Best Available Technology" (BAT) i IPPC rapporten "Large Combustion Plants" publiceret af EU i 2006:

Kraftvarmeværket forbrænder årligt 200.000 tons nedrivningstræ, jernbanesveller, affald fra savværker og slibestøv.

 

Kapaciteten udvidet til 100 MW

Anlægget blev idriftsat i 1997 med en kapacitet på 73 MWindfyret effekt. I 2001 blev kapaciteten af anlægget forøget til 100 MWindfyret effekt af AET.

 

Leveringsomfang

Medarbejdere fra Aalborg Energie Technik a/s (AET) har stået for design, udlægning, levering, opførelse og idriftsætning af hele kedelanlægget.

 

Følgende systemer var inkluderet i leverancen:

 • Brændselsdoseringssystem
 • Forbrændingssystem med spreader stoker og vandrerist
 • Støvbrændere
 • AET Støvforbrændingssystem
 • Kedel med overheder og economiser
 • Forbrændingsluftsystem
 • SNCR deNOx system
 • Fødevandssystem
 • Vandbehandlingssystem
 • Askehåndtering
 • Posefilter med additiv doseringssystem
 • Røggassystem og skorsten
 • Elektriske installationer
 • Rør og kanaler
 • Isolering
 • Kedelhusstål
 • Trapper og gallerier
 • Instrumentering
 • PLC-styring og SCADA-system.

Yderligere information

 • Pfleiderer, som producerer behandlet og forarbejdet  træ lægger stor vægt på bæredygtigt skovbrug. Der skal genplantes lige så meget træ, som der fældes: Læs mere
 • De meget strenge emissioner hos Neumarkt er offentligt tilgængelige: Læs mere
 • For at få yderligere information om dette biomassefyrede kraftvarmeanlæg og om AET: Kontakt AET salg.
Kedel: 100 MWt
  67 bara
  450 °C

El-effekt:

≤12 MWe

Procesvarme:

≤42 MWt

Pfleiderer gruppen er en af de ledende producenter af forarbejdet og overfladebehandlede træprodukter. Pfleiderer Neumarkt  kraftvarmeværket ligger ved siden af fabrikken og benytter restprodukter fra produktionen til at producere elektricitet og varme.

3D-illustration af AET 's biomassekedel. 

DE SENESTE IDRIFTSATTE PROJEKTER
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
Zignago  Power kraftvarmeanlægget, - et 49MW kraftvarmeværk ejet /drevet af Zignago Power s.r.l., ejet af Marzotto famileimperiet og har siden det blev installeret i 2013, haft en meget høj rådighed (98,8%). Anlægget benytter affaldstræ og agroaffald såsom halm, miscanthus og majs. >Read more
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Biomassefyrede anlæg   //  Pfleiderer - Neumarkt
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21 F
 • 9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet-biomass.com