Aalborg Energie Technik a/s - biomassefyret kraftvarmeanlæg

Rothes CoRDe Ltd., Skotland

Rothes CoRDe Ltd.  anlægget er et  biomassefyret  kraftvarmeværk i Rothes, i Speyside regionen, Skotland, med et årligt brændselsforbrug på 115.000 tons vådt mask fra lokale whiskydestillerier og 60.000 tons rent eller uforurenet træflis.

 

Rothes CoRDe Ltd. er et joint venture dannet af Combination of Rothes Distillers (CoRD) og Rabo Project Equity, som har bygget, ejer og driver det biomassefyrede kraftvarmeværk.


Anlægget forbrænder mask (der er et whiskydestilleribiprodukt) blandet med træflis og producerer 7,2 MWe, hvilket er nok til at forsyne 9.000 hjem med elektricitet.

 

Kraftvarmeværket leverer desuden 12 tons procesdamp i timen til et inddampningsanlæg. Kraftvarmeværket sparer således miljøet for udledning af 64.000 tons CO2/år i sammen-

ligning med et fossilfyret anlæg.

 

Performance test

Det biomassefyrede kraftvarmeanlæg blev idriftsat med succes og overleveret i midten af 2013. Den officielle performance test udført af Fichtner Consulting Engineers Ltd., gav følgende værdier:

 • Nettoproduktion af el (sammenlignet med garantien): 104%
 • Brændselsforbrug (sammenlignet med garantien): 88–92%
 • Emissioner betydeligt lavere end de europæiske grænseværdier.

Nøglefærdig levering fra AET

Som turnkeyleverandør, designede, leverede, byggede og idriftsatte AET følgende:

 • Brændselsmodtagelse, håndterings- og lagringssystemer for mask og træflis
 • Mask presse- og tørresystem
 • AET Brændselsdoseringssystem
 • AET Forbrændingssystem med AET Spreader Stoker og AET Biorist (vandrerist)
 • AET mask forbrændingssystem
 • AET Forbrændingsluftsystem
 • Naturgasbrænder
 • AET Biomassekedel med overheder og economiser
 • AET SNCR deNOx system
 • AET Dampluftforvarmere
 • Posefilter med additiv doseringssystem
 • Røggassystem og skorsten
 • Askehåndtering
 • Dampturbine/ generator sæt
 • Kondenser og køletårn
 • Vand/damp system
 • Vandbehandlingsanlæg
 • Trapper og gallerier
 • Elektriske installationer
 • PLC-styring og SCADA system
 • Instrumentering
 • Kedel-, turbine- og servicebygning.

Yderligere information:

 • Flere interessante artikler er blevet publiceret om Rothes CorDE Ltd. projektet :
  • Food & Drink Business Europe (AUG/SEP 2013): “Nyt biomassefyret kraftvarmeanlæg får en succesfuld start.” Denne artikel giver information om anlæggets ydelse og ROC systemet i Storbritannien: Læs mere her
  • Bioenergy Insight (SEP/OCT 2013): “Skål for det!” Denne artikel forklarer om brændselshåndteringssystemet, AET Forbrændingssystemet og AET 's Biomassekedel: ​ Læs mere her
 • Officiel åbning af Rothes CoRDe biomasse kraftvarmeværket. Den 16. april 2013 åbnede HRH The Prince Charles, Duke of Rothesay, officielt det nye Rothes CoRDe 8,3 MWe biomasse-fyrede kraftvarmeværk i Rothes, Morayshire, Scotland:  Læs mere her
 • "Kontrakt underskrevet for levering af et biomassefyret kraftvarmeværk i Rothes ved Speyside, der i 2013 vil benytte et biprodukt fra whisky produktionen til at producere energi. Rothes projektet vil brænde mask sammen med træflis, hvilket vil producere nok elektricitet til at forsyne 9000 hjem: Læs mere i "The Guardian" (04.05.2011)
 • “Brændselsfleksible biomasse kedler er nøgleordet i den moderne kraft- og kraftvarme industri. Vort firma har leveret anlæg, der benytter et bredt udvalg af biomasse såsom landbrugs og skov restaffald, kyllingemøg, kød- og benmel etc. Mask fra whisky produktion er endnu en interessant biomasse ressource. Forbrænding af den slags biprodukter/spild produkter er en ideel måde at bruge biomasse til energiproduktion ", siger Hans Erik Askou, administrerende direktør og en af AET' s grundlæggere. (The Bioenergy Site - 31.05.2011): Læs mere
 • AET gav en præsentation ved All Energy 2011 og Power Gen 2011 i Milano omkring emnet: “Effektiv udnyttelse af destilleri biprodukter " med anlægget Rothes CoRDe som case studie.
 • For at få mere information om dette biomassefyrede kraftvarmeanlæg og AET: Kontakt AET salg.
Kedel: 34 MWt
  80 bara
  450 °C

El-effekt:

≤8,3 MWe

Procesvarme:

≤8,0 MWth

Rothes CoRDe kraftvarmeanlæg producerer strøm og varme.

Anlægget bruger mask, som er et whiskydestilleribiprodukt, som brændsel. Dette kommer fra 17 forskellige destillerier og blandes 50/50 med træflis. 

Den 16. april 2013 åbnede Hans Kongelige Højhed Prince Charles, Hertug af Rothesay, Rothes CoRDe kraftvarmeværket i Rothes, Morayshire, Scotland.

DE SENESTE IDRIFTSATTE PROJEKTER
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
Zignago  Power kraftvarmeanlægget, - et 49MW kraftvarmeværk ejet /drevet af Zignago Power s.r.l., ejet af Marzotto famileimperiet og har siden det blev installeret i 2013, haft en meget høj rådighed (98,8%). Anlægget benytter affaldstræ og agroaffald såsom halm, miscanthus og majs. >Read more
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Biomassefyrede anlæg   //  Rothes CoRDe - Speyside
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21 F
 • 9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet-biomass.com