Aalborg Energie Technik a/s biomassefyret kraftvarmeværk

Zignago Power, Fossalta di Portogruaro, IT

Zignago kraftvarmeværk er et biomassefyret kraftvarmeværk bygget og drevet af Zignago Power S.r.l.

 

Zignago Power S.r.l. tilhører det familieejede firma Zignago Holding SpA.

Anlægget forbrænder træ fra skovbrug, rent uforurenet affaldstræ og restprodukter fra landbruget (for eksempel majs, elefantgræs, halm m.v.).

 

Høj brændselsfleksibilitet

Zignago anlægget er ret unikt på grund af det brede udvalg af brændsel, der kan anvendes:

 • Fra skovbrug, eks.: Træ, træstykker, grene, flis, restprodukter fra savværker og haveaffald.
 • Restprodukter fra landbrug, eks.: Halm, græs, frugtsten, nøddeskaller, majsskaller, byg, affald fra vinproduktion etc.
 • Landbrug - dedikeret produktion, f.eks.: Elefantgræs, sorghum, tidsler, poppel og piletræ.

Performance test

Det biomassefyrede kraftvarmeanlæg blev idriftsat med succes og overleveret i starten af 2012. Den officielle performance test udført af FORCE gav følgende resultat:

 • Forbrændingseffektivitet: 99,9%
 • Kedelvirkningsgrad: +92,6%
 • Egetforbrug af el på mindre end 2,3% af den indfyrede effekt.
 • Lavere emissioner end de strenge Italienske krav.

Alle de målte værdier var signifikant bedre end de i kontrakten garanterede værdier.

 

Opgradering i 2014

Anlægget er i ultimo 2014 blevet modificeret med tilføjelse af en røggaskøler og dampvarmeveksler for at kunne forsyne de nærliggende landsbyer samt Zignago's industrielle bygninger med fjernvarme.

 

Nøglefærdig levering fra AET

Som turnkeyleverandør, designede, leverede, byggede og idriftsatte AET følgende:

 • AET Brændselsdoseringssystem
 • AET Forbrændingssystem med AET Spreader Stoker og AET Biorist (vandrerist)
 • Oliebrænder
 • AET Biomassekedel med overheder og economiser
 • AET Forbrændingsluftssystem
 • AET SNCR deNOx system
 • AET Dampluftforvarmere
 • Kondensat-forvarmere
 • Fødevandssystem
 • Askehåndtering
 • Røggasrensning med additiv doseringssystem
 • Røggassystem og skorsten
 • Røggaskøler
 • Fjernvarmeveksler
 • Rør i kedelhus og turbinesal
 • Fjernvarmepumpe og rør
 • Luftkanaler
 • Isolering
 • Stålstruktur for kedelhus og beklædning
 • Rørlægning i kedelhus og turbinehal
 • Trapper og gallerier
 • Instrumentering
 • PLC-kontrol
 • SCADA system for hele anlægget.

Ud over ovenstående leverancer, assisterede AET med udlægning af dampturbinen samt optimering af varmebalancen.

 

Yderligere information

Kedel: 49 MWt
  92 bar
  522 °C

El-effekt:

≤17,9 MWe

Procesvarme:

≤4,5 MWf

Zignago kraftvarmeværket i Italien respekterer naturen.

3D-illustration af det biomassefyrede Zignago anlæg.

Emissionstal fra den biomassefyrede kedel på Zignago, præsenteret på PowerGen 2013.

DE SENESTE IDRIFTSATTE PROJEKTER
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
Zignago  Power kraftvarmeanlægget, - et 49MW kraftvarmeværk ejet /drevet af Zignago Power s.r.l., ejet af Marzotto famileimperiet og har siden det blev installeret i 2013, haft en meget høj rådighed (98,8%). Anlægget benytter affaldstræ og agroaffald såsom halm, miscanthus og majs. >Read more
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Biomassefyrede anlæg   //  Zignago Power
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21 F
 • 9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet-biomass.com