• WWEP, Port Talbot, Storbritannien

AET Biomassefyrede Kraftværker

AET designer og leverer turnkey biomassefyrede kedelanlæg med enestående og veldokumenteret ydelse og rådighed.

Fordelene ved et AET kraftværk er:

 • Unikt AET-Forbrændingssystem
  - Lave røggasemisssioner
  - Høj brændselseffektivitet
  - Lavt internt elforbrug
  - Bedst tilgængelige teknologi (BAT)
 • Høj brændselsfleksibilitet
  - Lave driftsomkostninger
 • Høj kedel og anlægseffektivitet
  - Optimeret varmebalance
  - God forretning for kunde
 • Høj rådighed
  - Forbedret forretning for kunde

AET sørger for optimalt design af biomassefyrede anlæg under hensynstagen til mange forskellige parametre, så som optimering af driftsbetingelser, brændsel, kedel, turbine, damp-/ vandcyklus etc.

AET kan assistere ved optimering af anlægsparametre, eftersom vores team har mange års erfaring og omfattende viden omkring dampcyklus and dampturbiner.

 

AET Biomassefyrede Kraftværksparametre

AET's kedelanlæg kan designes til næsten alle former for biomasse. Høj elektrisk ydeevne, meget stabil elproduktion samt ekstrem høj rådighed sikrer en god business case for vore kunder. Designparametrene nedenfor udgør basis for vores anlæg:

 

Indfyret effekt

25 – 170 MWth

El-effekt

7 - 65 MWe

Netto elektrisk effektivitet

28 - 38 %

Kedeldesign

Vandrørskedel med naturlig cirkulation
Enkelt eller dobbelt tryk(genopvarmning fx 140 bar eller 25 bar)

Driftstid

Mindst 8000 timer uden nedlukning ved manuel rensning

Kedeleffektivitet

91% - 94%  - afhængig af brændselsfugtighed

Emissionsværdier

Bedre end europæiske krav

Brændselsfleksibilitet

Brændselsfugtighedsindhold: 10 - 55 %

Hjælpebrænder

Ikke nødvendigt

Egetforbrug af el

< 2.5 % af brændselsindfyring

Rådighed

Bedre end 96 %

 

Klik på nedenstående links for at se nogle af AET's kraftværker:

Western Wood-biomassekraftværket producerer 15 MWe elektricitet.

EPR Glanford (Fibrogen), biomassefyret kraftværk Scunthorpe, Storbritannien.

AET kraftværker kan designes til næsten alle typer biomasse.

www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Produkter   //  Biomasse kraftværker
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21F
 • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk