• Rothes CoRDe kraftvarmeværk i Skotland

AET Biomassefyrede Kraftvarmeværker

AET designer og leverer turnkey biomassefyrede kraftvarmeværker (CHP) med enestående og veldokumenteret rådighed.

Fordelene ved et AET Kraftvarmeværk er:

 • Unikt AET Forbrændingssystem
  - Lave røggasemissioner,
  - Høj forbrændingseffektivitet,
  - Lavt internt elforbrug
  - Den bedst tilgængelige teknologi (BAT)
 • Høj brændselsfleksibilitet
  - Lave driftsomkostninger
 • Høj kedel og anlægseffektivitet
  - Optimeret varmebalance
  - God forretning for kunden
 • Høj rådighed
  - Forbedret forretning for kunden

Bestemmelse af optimalt design for et biomassefyret kraftvarmeværk bør ske under hensyntagen til mange forskellige parametre så som optimale driftsbetingelser, brændsel, kedel, turbine, damp-/vandkredsløb, varmekrav etc.  

AET kan assistere med at optimere anlægsparametre, eftersom vores eksperter har mange års erfaring og omfattende viden omkring dampcyklus, kedelsystemer og dampturbiner.

 

AET biomassefyrede kraftvarmeanlæg parametre

AET's kraftvarmeanlæg (CHP) kan designes til alle typer af biomasse. Den høje rådighed, meget stabile elektricitetsproduktion og meget høje rådighed sikrer en god business case for kunden.

 

Design parametrene nedenfor udgør basis platformen for vores anlæg:

Indfyret effekt

25 – 170 MWth

El-effekt

7 - 60 MWe

Netto anlægseffektivitet

45 - 90% afhængig af dampkrav og procesintegration
70 - 105% afhængig af krav til fjernvarme og procesintegration

Kedeldesign

Vandrørskedel med naturlig cirkulation
Enkelt eller dobbelt pres (genopvarmning, fx 140 bar og 25 bar)

Driftstid

Mindst 8000 timer uden nedlukning for manuel rensning

Kedeleffektivitet

91% - 94% afhængig af brændselsfugtighed

Emissionsværdier

Bedre end europæiske krav (stor kedel eller IED)

Brændselsfleksibilitet

Brændselsfugtighed: 10 - 57%

Hjælpebrænder

Ikke nødvendigt

Internt elforbrug

< 2.5% af brændselsindfyring

Rådighed

Højere end 96%

 

For at kunne se nogle af AET's kraftvarmeværker, klik på nedenstående links:

Procesintegration:

Fjernvarme:

18% af al fjernvarme til Linz, den tredjestørste by i Østrig, leveres af et biomassefyret (CHP) kraftvarmeværk.

Boehringer Ingelheim Pharma KG, Tyskland, et 70 MW kraftvarmeværk hvor der bruges affaldstræ som brændsel. 

Træspåner på vej til kedlen.

www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Produkter   //  Biomasse kraftvarmeværker
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21F
 • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk