• Akuo Energy - CBN

Aalborg Energie Technik a/s biomasse kraftvarmeværk

Akuo Energy, CBN, Novillars, Frankrig

Det biomassefyrede kraftvarmeværk blev opført ved Gemdoubs papirfabrikken i Novillars i det østlige Frankrig.

Det biomassefyrede kraftvarmeværk blev udviklet af Akuo Energy og er beliggende ved Gemdoubs papirfabrikken under navnet Cogénération Biomasse de Novillars (CBN). Anlægget fyres med træ samt restprodukter fra savværker, indkøbt i en radius af 100 km fra anlægget.

 

Det var Gemdoubs mål med projektet at reducere og stabilisere energiomkostningerne ved at udskifte gas med biomasse samt at fortsætte med at styrke deres grønne profil. Motivationen for Akuo var at færdiggøre projektet, som oprindeligt blev indledt i 2007, at fortsætte opbygningen af deres forretningsenhed for biomasse, at udnytte den allerede tildelte CRE 4 licens for projekter med høj effektivitet (60%) samt at skabe lokal beskæftigelse.

 

CBN anlægget genererer årligt 153 GWh grøn elektricitet svarende til det årlige forbrug for 105.000 mennesker samt 215.000 tons damp, som tidligere blev produceret ved hjælp af fossile brændstoffer. Overordnet set reduceres CO2 udledningen med 77.000 tons om året.

 

Teknologi, EPC og O&M af AET

AET blev valgt som teknologileverandør og EPC entreprenør på baggrund af vores mange succesfulde referenceanlæg, som alle har AET forbrændingssystem and AET biomassekedel installeret og som opererer med lave røggasemissioner og høje virkningsgrader. Valget af AET var derfor et sikkert valg for Akuo.

 

Da AET også har gode referencer på EPC og O&M opgaver, valgte Akuo ligeledes at indgå en O&M samt en EPC kontrakt med AET.

 

På denne måde blev risikoen for investorerne (Akuo Energy, Caisse des Dépôts, CAM Energie, Gemdoubs, Crédit Agricole) betydeligt reduceret, idet omfanget af leveringsgrænser og overlevering af del-entrepriser blev reduceret.

 

Som turnkey leverandør designede, leverede, byggede og idriftsatte AET følgende:

 • Brændselstransport og AET Doseringssystem
 • AET Forbrændingssystem med AET Spreader Stoker og AET Biograte
 • AET Forbrændingsluftsystem
 • Naturgasbrænder
 • AET Biomassekedel med overhedere og economisere
 • AET SNCR DeNOx System
 • AET Dampluftforvarmere
 • Posefilter
 • Røggassystem og skorsten
 • Askehåndteringssystem
 • Dampturbine
 • Luftkølet kondensator
 • Vandkølet kondensator
 • Vand-/dampsystem
 • Vandbehandlingsanlæg
 • Trykluftsystem
 • Gallerier og trapper
 • Instrumentering
 • Kedel- og turbinebygning
 • PLC kontrol og SCADA system
 • 16½ års drifts- og vedligeholdelseskontrakt.

Yderligere information

 • Pressemeddelelse med detaljeret projektinformation
 • Læs nærmere om Akuo Energy
 • AET lavede en præsentation til PowerGen Europe 2017 i Køln om emnet:
  "Nøgleemner, udfordringer og overvejelser ift. investeringsrisici, når man bygger biomassefyrede kraftvarmeværker med CBN anlægget som case study. For yderligere information:  Kontakt AET salg
 • For at få mere information om dette biomassefyrede kraftvarmeanlæg og om AET: Kontakt AET salg.
Kedel: 63 MWt
  122 bara
  527 °C

El-effekt:

≤20 MWe

Procesvarme:

≤24 MWt

Søudsigt til Akuo Energy - CBN.

Anlægget er under opførelse (OKT 2017).

www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Biomassefyrede anlæg   //  Akuo Energy - CBN
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21F
 • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk