• Egger - Pannovosges

Aalborg Energie Technik a/s biomassefyret kedelanlæg

Egger, Pannovosges, Frankrig

Pannovosges anlægget er et biomassefyret anlæg, der årligt brænder ca. 92.000 tons træflis, spånpladeaffald, bark og slibestøv.

Anlægget blev først leveret til Pfleiderer AG og er nævnt som "Best Available Technology" (BAT) i IPPC rapporten "Large Combustion Plants" publiceret af EU i 2006.

Opgradering af anlægget i 2000

I 2000 blev anlægget opgraderet med et nyt robust AET Støvfyringssystem for at kunne brænde store mængder af savsmuld samt slibestøv og samtidigt have en høj rådighed.

 

AET leveringsomfang

Medarbejdere fra Aalborg Energie Technik a/s (AET) har været ansvarlig for design, udlægning, levering, opførelse og idriftsætning af det komplette kedelanlæg.

 

Følgende systemer var inkluderet i leverancen:

 • Brændselsdoseringssystem
 • Forbrændingssystem med spreader stoker og vandrerist
 • Kedel med integreret termisk olievarmeveksler og economiser
 • AET Støvforbrændingssystem
 • Forbrændingsluftsystem
 • Fødevandssystem
 • Vandbehandlingssystem
 • Askehåndtering
 • Posefilter
 • Skorsten
 • Elektriske installationer
 • Rør og luftkanaler
 • Isolering
 • Stålkonstruktion
 • Trapper og gallerier
 • Instrumentering
 • PLC styring og SCADA-system.

Biomassevarmeværket blev idriftsat i 1994. Anlægget blev senere solgt af Pfleiderer AG og er nu en del af Egger gruppen.

 

Yderligere information

 • Egger lægger stor vægt på bæredygtighed. Bæredygtig brug af råmaterialer er én af Eggers højeste prioriteter og opnås igennem brug af biomassefyrede kraftanlæg, miljøvenlige logistiksystemer og state-of-the-art-produktionsteknologi.
 • For at få mere information om dette biomassefyrede kraftvarmeanlæg og om AET: Kontakt AET salg.
Kedel: 46 MWt
  46 bara
  280 °C

Termisk energi:

8 MWto

  33 MWt

Pannovosges anlægget er et 46 MW biomassefyret varmeværk, der leverer procesvarme til spånpladefabrikken Egger - Pannovosges.

Miljøvenlig brug af råstoffer er en af Pannovosges højeste prioriteter. 

www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Biomassefyrede anlæg   //  Egger - Pannovosges
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21F
 • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk