• AET kraftvarmeværk i Lacq, Frankrig.

Aalborg Energie Technik a/s biomassefyret kraftvarmeanlæg

ENGIE, Biolacq Energies, Frankrig

Biolacq Energies projektet i Lacq er et biomassefyret kraftvarmeanlæg med et årligt brændselsforbrug på 160.000 tons.

Biolacq Energies, som er et datterselskab af ENGIE Cofely, leverer damp til SOBEGI i industriområdet INDUSLACQ et Seveco site.

 

AET biomassekedlen leverer damp til en højtryksturbine, som sender medium højtryksdamp til SOBEGI så vel som lav højtryksdamp til en luftkølet kondensator.

 

AET biomassekedlen forbrænder træ fra skovbrug samt uforurenede rester fra træbearbejdning.

 

Brugen af træ til energiproduktion vil forhindre et udslip på omkring 86.000 tons CO2/år i de næste 20 år.  Anlægget vil producere 89 GWh grøn elektricitet pr. år, hvilket svarer til 13.000 husstandes strømforbrug.

 

Performance Test

AET biomassekedlens ydelse blev succesfuldt testet af Bureau Veritas i 2015:

 • Kedeleffektivitet: 93,5%

 • Internt elforbrug på kun 0,7% af den indfyrede effekt (359 kW)

 • Emissioner lå langt under de strenge franske krav.

Anlægget blev færdiggjort og idriftsat i 2016.

 

AET designede, leverede, byggede og idriftsatte følgende:

 • AET Brændselsdoseringssystem
 • AET Forbrændingssystem med AET Spreader Stoker og AET Biograte
 • Oliebrænder
 • AET Biomassekedel med overhedere og economisere
 • AET Forbrændingsluftsystem
 • AET Dampluftforvarmere
 • Posefilter med kalkdoseringssystem
 • Røggassystem og skorsten
 • Askehåndteringssystem
 • Trykluftsystem
 • Spildevandsbehandling
 • Rør og kanaler
 • Isolering
 • Kedelhusstål og facadebeklædning
 • Gallerier og trapper
 • Instrumentering
 • PLC styring.

Yderligere information

 • Biomasse er blevet en stadig vigtigere energiressource for ENGIE Cofely, som har haft en kraftig stigning i antallet af projekter, der benytter biomasse, som for eksempel Biolacq Energies: Læs mere
 • For at få yderligere information om dette biomassefyrede kraftvarmeanlæg og om AET: Kontakt AET salg.
Kedel: 54 MWt
  120 bara
  525 °C

El-effekt:

≤12 MWe

Procesvarme:

≤38 MWt

AET Biomassekedlen hos Biolacq Energies i Frankrig.

Biolacq kraftvarmeværket i Lacq blev idriftsat i 2016.

AET biomassekedlen forbrænder træ fra skovbrug samt uforurenede rester fra træbearbejdning.

www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Biomassefyrede anlæg   //  ENGIE - Biolacq Energies
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21F
 • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk