• ENGIE - SODC Orléans

Aalborg Energie Technik a/s biomassefyret kedelanlæg

ENGIE, SODC Orléans, Frankrig

SODC Orléans kraftvarmeanlægget leverer fjernvarme til den nordlige del af Orléans. Fjernvarmenettet leverer varme til 12.000 hjem, svarende til 27% af Orléans befolkning.

Når anlægget kom i drift, ville det medføre en besparelse på 28% på elregningerne.

 

Orléans lod ENGIE Cofely stå for design, opførelse og drift af fjernvarmenet og kraftvarmeproduktionsanlægget til produktionen af fjernvarme og elektricitet.

 

Kraftvarmeværket ligger i centrum af byen og det er derfor nødvendigt, at hovedparten af udstyret er placeret indenfor. Bygningerne er arkitekttegnede og på bygningernes facader kan man se kastanjefarvede flammer, der kan oplyses, når der er mørkt.

 

Biomassen (110.000 tons), kommer fra en radius på150 km omkring anlægget. Det drejer sig primært om 3 brændselskilder: træ fra skovdrift, affaldstræ fra savværker samt rent genbrugstræ.

 

Performance Test

Ydelsen på AET Biomassekedlen blev med succes testet af Bureau Veritas i 2015:

 • Kedel ydeevne: 92,6%
 • Internt elforbrug: kun 1,8% af den indfyrede effekt (642 kW)
 • Udledningerne lå langt under de strenge franske krav.

Anlægget blev færdigt og idriftsat i 2015.

 

AET designede, leverede, byggede og idriftsatte følgende:

 • AET Brændselsdoseringssystem
 • AET Forbrændingssystem med AET Spreader Stoker og AET Biograte
 • Oliebrænder
 • AET Biomassekedel med overhedere og economisere
 • AET Forbrændingsluftsystem
 • AET Dampluftforvarmere
 • Posefilter med kalkdoseringssystem
 • Røggassystem og skorsten
 • Askehåndtering
 • Trykluftsystem
 • Rør og kanaler
 • Isolering
 • Strukturstål til kedel
 • Gallerier og trapper
 • Instrumentering
 • PLC styring.

Yderligere information

 • Biomasse er blevet en stadig vigtigere energiressource for ENGIE Cofely, som har haft en kraftig stigning i antallet af projekter, der benytter biomasse, som for eksempel SODC Orléans: Læs mere
 • For at få mere information om dette biomassefyrede kraftvarmeanlæg og om AET: Kontakt AET salg.
Kedel: 37 MWt
  122 bara
  525 °C

El-effekt:

≤8 MWe

Procesvarme:

≤25 MWf

Det biomassefyrede CHP anlæg i Orléans blev idriftsat i 2015.

SODC Orléans biomassefyrede kraftvarmeværks bygninger er arkitekttegnede.

SODC kraftvarmeværket benytter træ fra skovdrift, affaldstræ fra savværker samt rent genbrugstræ. 

www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Biomassefyrede anlæg   //  ENGIE - SODC Orléans
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21F
 • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk