• JG Pears - Newark

Aalborg Energie Technik a/s biomasse kraftvarmeværk

JG Pears, Newark, England

Det MBM-fyrede kraftvarmeværk, ejet af JG Pears, blev opført ved deres kød- og benmelsfabrik i nærheden af Low Marnham, Newark, Nottinghamshire.

Kraftvarmeværket producerer vedvarende energi ved at levere damp og elektricitet til JG Pears kød- og benmelsfabrik. Herudover leverer anlægget også overskydende el til det nationale el-net.

 

Det MBM-fyrede kraftvarmeværk erstatter over 90% af de fossile brændsler, som tidligere blev anvendt ved forarbejdningsprocessen. Kød- og benmel er et bæredygtigt alternativ med samme varmeværdi som kul, hvilket betyder betydelige besparelser hvert år i forhold til CO2-udledninger.
Kød- og benmel indkøbes desuden mere lokalt end de brændsler, man tidligere benyttede sig af, hvilket dermed også reducerer CO2 udledningerne fra transporten. Træpiller kan anvendes som back-up brændsel.

 

Teknologi, EPC og O&M-support fra AET

På baggrund af succesfulde referenceanlæg med høj brændselsfleksibilitet, lave emissioner, som alle har AET forbrændingssystem and AET biomassekedel installeret, var valget af AET som teknologiudbyder et sikkert valg for JG Pears.

 

Anlægget er særdeles fleksibelt i forhold til brændsler, da det i øjeblikket både kan brænde MBM og træpiller. Anlægget er desuden gjort klar til at kunne anvende andre typer biomassebrændel.

 

Da AET også har gode referencer på EPC og O&M-assistance, benyttede JG Pears sig også af at lægge disse kontrakter hos teknologiudbyderen, AET. På denne måde blev risikoen for investorerne (JG Pears, Rabobank and EKF) betydeligt reduceret.

 

Anlægget blev idriftsat i 2018: 2 uger før tidsplanen.

 

Som turnkey leverandør designede, leverede, byggede og idriftsatte AET følgende:

 • Brændselsmodtagelse, -håndtering og -lagring 
 • Brændselstransport og AET Brændelsdoseringssystem
 • AET Forbrændingssystem med AET Spreader Stoker og AET Biograte
 • Opstartsbrænder
 • AET Biomassekedel med overhedere og economisere
 • AET Forbrændingsluftsystem
 • AET Dampluftforvarmere
 • Posefilter med additiv doseringssystem
 • Selective Catalytic Reduction (SCR)
 • Røggassystem
 • Askehåndteringssystem
 • Trykluftsystem
 • Spildevandsbehandling
 • Dampturbine
 • Luftkølet kondensator
 • Instrumentering
 • PLC styring og SCADA system
 • Kedelhus, turbine- og servicebygning
 • Teknisk serviceaftale (TSA).

Yderligere information

Kedel: 42 MWt
  102 bara
  482 °C

El-effekt:

≤12 MWe

Procesvarme:

≤34 MWt

3D illustration af JG Pears anlægget.

Indgangen til JG Pears, Newark.

Driftsdirektør for JG Pears, Alistair Collins og AET ansatte diskuterer planerne for anlægget.

www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Biomassefyrede anlæg   //  JG Pears - Newark
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21F
 • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk