• Linz-Mitte

Aalborg Energie Technik a/s biomassefyret kraftvarmeværk, fjernvarme

Linz-Mitte, Linz, Østrig

18% af al fjernvarme i Linz leveres af det biomassefyrede kraftvarmeværk.

Det biomassefyrede kraftvarmeværk blev bygget for og er ejet af Linz AG. AET var turnkey leverandør på selve kraftvarmeanlægget.

 

Biomasseforbrænding reducerer CO2 udledninger

Brugen af bæredygtige energikilder til fjernvarme reducerer den årlige CO2 udledning i Linz by med ca. 50.000 tons. Det biomassefyrede anlæg opfylder de krav Linz AG stillede med hensyn til at levere grøn elektricitet og biovarme.

 

Høj totalvirkningsgrad for kraftvarmeværket

Det biomassefyrede anlæg opfylder ligeledes de miljømæssige og økonomiske krav med den høje totalvirkningsgrad på 85 - 87%.

 

Kraftvarmeværket har et årligt brændselsforbrug på 70.000 tons trærester, som stammer fra skovdrift samt andet uforurenet genbrugstræ. Mere end 18% af fjernvarmen i Linz kommer dermed fra forbrændingen af biomasse.

 

Det biomassefyrede anlæg blev leveret, installeret og idriftsat i løbet af 19½ måned - 2 uger før planen i 2005.

 

AET service

2006 →: Regelmæssig inspektion

 

Som turnkeyleverandør, designede, leverede, byggede og idriftsatte AET følgende:

 • Brændselstransport og AET Brændselsdoseringssystem
 • AET Forbrændingssystem med AET Spreader Stoker og AET Biograte
 • AET Biomassekedel med overhedere, ekonomisere og røggas luftforvarmer
 • AET Forbrændingsluftsystem
 • Naturgasbrænder
 • Fødevandssystem
 • Askehåndtering
 • Posefilter
 • Skorsten
 • Dampturbine
 • Kondensator til fjernvarme
 • Vandbehandlingssystem
 • Elektriske installationer
 • Rør og kanaler
 • Isolering
 • Stålkonstruktion og kedelhusstål
 • Gallerier og trapper
 • Anlægsarbejde og bygninger
 • Instrumentering
 • PLC styring og SCADA system.

Yderligere information

 • En præsentation af anlægget blev fremført ved konferencen "Hot & Cool 2010" i Paris.
 • Efter 4 års drift fortæller den tekniske ingeniør Hubert Pauli i en video om biomasselogistik, det fuldautomatiserede anlæg, AET 's projektstyring og udlægning, samt AET 's forbrændingssystem: Klik her for at se videoen 
 • For at få mere information om dette biomassefyrede kraftvarmeanlæg og om AET: Kontakt AET salg.
Kedel: 35 MWt
  67 bara
  462 °C

El-effekt:

≤9 MWe

Procesvarme:

≤22 MWf

Video fra Linz-Mitte kraftvarmeværk.

Linz-Mitte Energieanlage benytter rent træ som brændsel. 

First Fire hos Linz-Mitte biomassefyrede kraftvarmeværk.

Oversigt over processen ved Linz-Mitte kraftvarmeværk. 

www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Biomassefyrede anlæg   //  Linz-Mitte
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21F
 • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk